LETA 1846 ROJEN HENRYK SIENKIEWICZ

05 maj 1846 Henrick SienkiewiczPred 110 leti je poljski pisatelj Henryk Sienkiewicz objavil svoj roman Quo vadis, ki pripoveduje o preganjanju kristjanov v Rimu za časa cesarja Nerona (54-68). Preveden je bil v številne jezike. Pisatelj, ki je leta 1905 prejel Nobelovo nagrado za književnost, je zaslovel s svojo 'veliko trilogijo' (Z ognjem in mečem, Potop, Mali vitez).

LETA 1813 ROJEN SÖREN KIERKEGAARD

05 maj 1813 Soren KierkegaardEksistencializem je filozofska smer, ki uči, da je eksistenca to, kar določa človeka kot človeka. Med 'očete eksistencializma' spada danski filozof Soren Kierkegaard, eden najbolj prodornih religioznih mislecev zadnjih dveh stoletij. Bil je veliki zagovornik 'posameznika' nasproti univerzalnemu človeku nemškega filozofa Hegla. V dvanajstih letih je napisal svoja glavna dela, med katere spada Dejanja ljubezni (1847), ki smo pred kratkim dobili v slovenskem prevodu dr. Andreja Capudra (Založba Družina).

LETA 1821 UMRL NAPOLEON BONAPARTE IN 'ZADNJI' PAPEŽ PIJ VI.

05 maj 1821 Napoleon BonaparteNa samotnem otoku Sv. Helene sredi brezbrežnega Atlantika je pred 190 leti kot izgnanec umrl Napoleon Bonaparte, francoski vojskovodja, ki se je oklical za cesarja (1804). Leta 1797 je zasedel papeško državo, leta 1798 je dal kot ujetnika privesti v Francijo papeža Pija VI., ki je leta 1799 umrl v Dijonu. Niso se uresničile govorice, da je bil to 'zadnji' papež, kmalu je bil v Benetkah izvoljen njegov naslednik Pij VII.

LETA 1975 UMRL FRANCE TOMŠIČ

05 maj 1975 France TomsicJezikoslovec in literarni zgodovinar France Tomšič se pri svojem znanstvenem delu posvetil zlasti obdobju slovenskega pismenstva, raziskoval je starocerkvenoslovansko slovstvo. Bil je tudi soavtor odličnega Slovenskega pravopisa (1962) in v uredniškem odboru Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Znana sta njegova Nemško-slovenski in Slovensko nemški slovar.

Zajemi vsak dan

Morda vse preveč govorimo. Zato tako zvodeni v besedičenju naša molitev. Preveč Bogu dopovedujemo. Pozabili smo, kaj je rekel Kristus: saj vaš nebeški Oče ve.

(Franc Sodja)
Sreda, 16. April 2014
Na vrh