Uroš

Uroš je med pogostejšimi moškimi imeni na 32. mestu. Leta 2007 je bilo z imenom Uroš poimenovanih 6962 (1971: 908; 1994: 6389) oseb. Obstajala je tudi skoraj unikatna ženska oblika Uroška.


    God:

    • 4. julij

Ime Uroš je prišlo k nam s hrvaškega ali srbskega jezikovnega področja. Razlagajo ga iz starocerkvenoslovanskega ur v pomenu 'gospodar, gospod' in kot tvorjenko s priponskim obrazilom ‑oš. Sestavina ur je izpričana v zvezi velmožie, urove in jo imajo tudi Madžari, pri katerih pomeni 'gospod'. Madžarsko uram v pomenu 'moj gospod', je verjetno prišla v naziv Hercega Hrvoja Hrvatinića. Je torej sopomenka za oblastne nazive veliki vojvoda, knez, herceg. Po imenu Uroš so nastali srbski priimek Urošević, naselbinski imeni Uroševac na Kosovem in Uršova, danes Oršava, izpričana v 14. stoletju.

Uroš je bilo ime več srbskih vladarjev, npr. srbskega kralja Štefana Uroša III. Dečanskega, očeta carja Dušana. Ustanovil je samostan Dečani in je srbski svetnik in mučenec.

V koledarju ime Uroš uvrščamo k imenu Urh (4. julija).

Zajemi vsak dan

Mnoga težavna vprašanja vsakdanjosti dobijo ob zbrani molitvi rožnega venca novo luč, ko jih “ob roki” svoje duhovne Matere premislimo pred Bogom.

(Anton Strle)
Sobota, 20. Oktober 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh