Rok

Rok je med moškimi imeni v Sloveniji na 24. mestu. Tako se je leta 2006 imenovalo 9020 (1971: 618; 1994: 6710) oseb. V zadnjih 20 letih je med modnimi imeni, in to predvsem tudi zaradi trenda kratkih imen. Porast zanimanja za to ime se je začel v 80-ih letih 20. stoletja. Zelo redke so bile njegove različice Roki (67), Roko (49), Rocco (5), Roky (9).


    God:

    • 16. avgust

Ime Rok izhaja iz latinskega ali nemškega imena Rochus. Razlagajo ga kot latinizirano obliko germanskega imena Rocho. To je skrajšana oblika imena Rochwald, ki je zloženo iz starovisokonemških besed rohōn 'rjoveti' ali 'bojna pesem pri Germanih' in iz waltan 'vladati'. Ime Rochus je možno razložiti tudi iz germanskega hrok v pomenu 'mir, počitek'.

Rok je ime precej znanega svetnika, ki je živel od okrog 1295–1327 (god 16. avgusta). Po poreklu je bil Francoz iz Montpelliera. Po legendi je zgodaj osirotel, razdal svoje veliko premoženje revežem in leta 1317 odšel na božjo pot v Rim, na kateri je po Italiji pomagal kužnim bolnikom. Ko se je vračal domov, je tudi sam zbolel za kugo. Naselil se je v gozdu, kjer ga je ozdravil angel, pes z bližnjega gradu pa mu je prinašal kruh in meso. Ko se je vrnil v domače mesto, ga niso spoznali. V vojnih razmerah so ga obtožili vohunstva in ga zaprli v ječo. Tam je po petih letih umrl 16. avgusta 1327. Glede na legendo so ga običajno upodabljali s psom. Velja za zavetnika zdravnikov, lekarnarjev, kmetov, jetnikov, grobarjev ter proti kugi, kačjemu piku, priporočali pa so se mu žanjice, šivilje, krojači, zidarji, tesarji. Leta 1985 je bilo pri nas 33 cerkva sv. Roka. Sv. Rok je tudi v reklih, npr. Rok išče otrok.

Zajemi vsak dan

Krščanstvo je eno samo veliko pričakovanje. Svetniki, se pravi ljudje, ki so krščanstvo jemali zares, so to vstajenjsko pričakovanje živeli.

(Alojz Rebula)
Sreda, 17. Oktober 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh