Tilen

Med moškimi imeni je ime Tilen na 83. mestu. Leta 2006 se je tako imenovalo 2877 oseb. Večina tako poimenovanih oseb je rojena po letu 1980. Precej bolj redka je različica Egidij (126), zelo redke pa različice Ilj (9), Til (34), Tilj (manj kot 5). Možni ženski obliki sta Tilka (120) in Ilka (18).


    God:

    • 7. februar
    • 1. september

Ime Tilen izhaja iz imena Egidij. Nastalo je iz narečnih Ilj, Tilj, Tiljen, Tilih. Te izhajajo iz bavarskih oblik imena Aegilius, ki je različica latinskega imena Aegidius: Gilj, Gilg, Gidl, Gil, Gilh, Jilh, Jilgen. Iz teh oblik je nastalo slovensko Ilj, ki ga npr. vsebuje tudi krajevno ime Šentilj. Začetni T- v imenu Tilen ali Tilj, Tilih je prišel iz besede šent, tj. sveti, ki se je dodajala imenu svetnika in je tudi v omenjenem krajevnem imenu. Izhodiščno ime Egidij izhaja iz latinskega Aegidius, to pa iz grškega Aigidios. To povezujejo z grškim aigís, v rodilniku aigídos v pomenu 'usnjen ščit in 'kozja koža'. Ženski imeni Tilka in Ilka lahko izhajata tudi iz imen Matilda in Otilija.

V koledarju je 1. septembra sv. Egidij ali Tilen, puščavnik v Provansi v Franciji. Po benediktinskem samostanu, ki ga je ustanovil in se po njem imenuje Saint-Gilles, je poimenovano mesto, ki je postalo znamenita božja pot.

Različica Ilj je v vremenskem pregovoru Kakršno bo vreme na sv. Ila kazalo, bo tudi ves mesec ostalo.

Zajemi vsak dan

Kdor se bo k modrosti zgodaj odpravil, se ne bo utrudil, ker bo odkril, da sedi na njegovem pragu.

(Knjiga modrosti)
Petek, 19. Januar 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh