Regina

Med ženskimi imeni je ime Regina na 248. mestu. Tako se je leta 2006 imenovalo 525 (1971: 818; 1980: 773; 1994: 640) oseb. Precej redkejši sta bili različici Gina (72) in Džina (6), večinoma klicni pa obliki Džinka, Rega.


    God:

    • 7. september

Ime Regina izhaja iz latinskega imena Regina. To je nastalo iz latinskega poimenovanja regina 'kraljica'. Iz moške oblike tega poimenovanja rex 'kralj', v rodilniku regis, je nastalo ime Rex. Temu v grščini ustreza ime Basiléus, latinsko Basilius, nemško Basil, rusko Vasilij, slovensko Bazilij, Vasilij, Vasja, Vasko, Vaso. Regina spada med t. i. mistična imena. V zvezi s tem je latinski izraz Regina Coeli v pomenu 'nebeška kraljica', tj. 'mati Božja'. Regina Coeli je bilo tudi ime sodnega zapora v Rimu, ki je nastalo po imenu nekdanje cerkve. Tam je bil zaprt pisatelj Ciril Kosmač, kar je opisal v poglavju Gosenica v knjigi Pomladni dan.

V koledarju sta Regina, francoska opatinja (1. julija), Regina, devica in mučenka iz Burgundije v 3. stoletju (7. septembra). Zadnjo imajo za svojo zavetnico sobarice. Upodabljajo jo kot pastirico, z mečem, stoječo v plamenih, nad njo pa je križ z belim golobom.

Zajemi vsak dan

Lahko dosežemo izpolnjeno življenje kljub mnogim neizpolnjenim željam.

(Dietrich Bonhoeffer)
Ponedeljek, 23. Julij 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh