Regina

Med ženskimi imeni je ime Regina na 248. mestu. Tako se je leta 2006 imenovalo 525 (1971: 818; 1980: 773; 1994: 640) oseb. Precej redkejši sta bili različici Gina (72) in Džina (6), večinoma klicni pa obliki Džinka, Rega.


    God:

    • 7. september

Ime Regina izhaja iz latinskega imena Regina. To je nastalo iz latinskega poimenovanja regina 'kraljica'. Iz moške oblike tega poimenovanja rex 'kralj', v rodilniku regis, je nastalo ime Rex. Temu v grščini ustreza ime Basiléus, latinsko Basilius, nemško Basil, rusko Vasilij, slovensko Bazilij, Vasilij, Vasja, Vasko, Vaso. Regina spada med t. i. mistična imena. V zvezi s tem je latinski izraz Regina Coeli v pomenu 'nebeška kraljica', tj. 'mati Božja'. Regina Coeli je bilo tudi ime sodnega zapora v Rimu, ki je nastalo po imenu nekdanje cerkve. Tam je bil zaprt pisatelj Ciril Kosmač, kar je opisal v poglavju Gosenica v knjigi Pomladni dan.

V koledarju sta Regina, francoska opatinja (1. julija), Regina, devica in mučenka iz Burgundije v 3. stoletju (7. septembra). Zadnjo imajo za svojo zavetnico sobarice. Upodabljajo jo kot pastirico, z mečem, stoječo v plamenih, nad njo pa je križ z belim golobom.

Zajemi vsak dan

Krščanstvo je eno samo veliko pričakovanje. Svetniki, se pravi ljudje, ki so krščanstvo jemali zares, so to vstajenjsko pričakovanje živeli.

(Alojz Rebula)
Sreda, 17. Oktober 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh