Breda

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Breda na 115. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2012 z imenom Breda poimenovanih 2288 (1971: 2462; 194: 2506) prebivalk Slovenije. Zelo redka je bila manjšalno-ljubkovalna oblika Bredica (2012:10).

  God:

   na sv. Brigito

  • 1. februar
  • 23. julij

   pri imenu Frida (sv. Friderik):

  • 3. marec
  • 18. julij

   na god sv. Fridolina:

  • 6. marec

Izvor imena Breda do zdaj ni zadovoljivo pojasnjen. Z izjemo ljudske pesmi manjkajo starejši zapisi. Prav tako imena Breda ne najdemo v drugih slovanskih in sosednjih jezikih. Nekateri jo povezujejo z imenom Brigita oziroma različico Brida ter z imenom Frida, nemško Friede (gl. J. Glonar, Slovar slovenskega jezika, str. 13), skrajšano obliko imena Friderika. Daljši obstoj tega imena pri nas dokazuje njegova prisotnost v slovenski ljudski pesmi, v kateri nastopa "mlada Breda". V 1. knjigi Štrekljevih Slovenskih narodnih pesmi so pod naslovom Nesrečna nevesta in s podnaslovom "Mlada Breda" pesmi od zaporedne številke 102. do 107. V njih se za nevesto pojavijo imena Bredka, Breda, mlada Breda, Brajda, Brajdica, enkrat Anjčka, v pesmih 105. in 107. pa nevesta ni imenovana.

Samo navidez je z imenom Breda povezan izraz breda 'težka strojnica ali lahki top italijanskega izvora'. Ta namreč izvira iz imena tovarne Breda, ki jo je leta 1886 v Milanu ustanovil inženir Ernesto Breda.

Glede na domnevno povezavo z imenoma Brigita, Frida se ime Breda v koledarju uvršča k imenu Brigita – 1. februarja Brigita Irska, devica († leta 523) in 23. julija Brigita (Birgita) Švedska, redovnica († leta 1373) ali k imenu Frida – 3. marca Friderik, nizozemski opat († leta 1175), 18. julija Friderik, nizozemski škof, mučenec († leta 838), 6. marca Fridolin, irski opat († okrog leta 600).

Zajemi vsak dan

Mnoga težavna vprašanja vsakdanjosti dobijo ob zbrani molitvi rožnega venca novo luč, ko jih “ob roki” svoje duhovne Matere premislimo pred Bogom.

(Anton Strle)
Sobota, 20. Oktober 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh