Bojan

Ime Bojan je med najpogostejšimi moškimi imeni na 18. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2012 z imenom Bojan poimenovanih 10519 (1971: 7847; 1994: 11028) moških oseb. Podrobnejši podatki po obdobjih o vseh zdaj živečih Bojanih kažejo, da je večina tako poimenovanih oseb iz obdobij 1951– 1990 in da je zanimanje za ime Bojan v zadnjih dveh desetletjih zelo upadlo. Različice imena Bojan so: Bojc, Bojče, Bojči, Bojeslav, Bojimir, Bojin, Bojkan, Bojko, Bojmir, Bojo. Ženska oblika imena Bojan je Bojana (1971: 1657; 1994 2879; 2012: 2871, 97. mesto).


    God:

    • 28. marec

Ime Bojan je slovanskega izvora. Nastalo je iz zloženih slovanskih imen, ki se začenjajo z Boj-, npr. Bojmir, Bojslav, in je tvorjeno s priponskim obrazilom -an. Sestavina Boj- izhaja iz občne besede boj (prim. glagol bojevati se). S priponskim obrazilom ‑an, ki je v imenu Bojan, se po mnenju hrvaškega etimologa P. Skoka v izboljševalnem pomenu tvorijo osebna moška imena iz dvočlenskih praslovanskih osebnih imen. Taka imena so npr. še: Milan iz Milivoj, Vukan iz Vukmir, Stojan iz Stojislav, Grdan, Gruban, Živan in druga. Občna beseda boj je bila uporabljena tudi kot druga sestavina slovanskih zloženih imen, npr. češko narečno Dobroboj, Přiboj.

Na obstoj imena Bojan pri starih Slovencih kažejo krajevna imena Bojanice pri Adlešičih, Bojanja vas pri Metliki in Bojanji Vrh pri Muljavi. Ime Bojan so imeli plemiči na Tolminskem in drugod.

Bojan (Vojan) je tudi ime svetnika, mučenca, ki je bil ruski knez in je umrl leta 827 (v koledarju 28. marca). Med najstarejše znane osebe z imenom Bojan spada stari pevec Bojan iz ruskega epa Slovo o polku Igoreve. Po njem se imenuje bajan 'velika harmonika s kompliciranim sistemom'.

Zajemi vsak dan

Sprejmite besedo, ki ima moč, da reši vaše duše. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo.

(apostol Jakob)
Petek, 19. Oktober 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh