Damjan

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Damjan na 61. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2010 z imenom Damjan poimenovanih 4363 (2008: 4357; 1994: 4308; 1971: 1294) oseb. Podrobnejši podatki kažejo, da je bilo zanimanje za to ime največje v letih 1970–1990, potem pa je precej upadlo. Med različicami je precej pogosta tudi Damijan (2010: 1806), zelo redki pa Damian (2010: 29) in Damiano. Ženski obliki imen Damjan in Damijan sta Damjana (2010: 1516) in Damijana (2010: 496).


    God:

    • 12. april
    • 26. september

Ime Damjan z različicami Damijan, Damian, Damiano izhaja iz latinskega imena Damianus, to pa iz grškega Damianós. Grško ime povezujejo nekateri z imenom boginje obdelave zemlje Damia, drugi pa z grškim glagolom damádzō 'krotim, strahujem, udomačim'.

Damjan je ime svetnika, ki je skupaj s sv. Kozmo umrl mučeniške smrti leta 303 v Mali Aziji. Po poklicu naj bi bila Damjan in Kozma zdravnika, zato veljata za zavetnika zdravnikov, kirurgov, lekarnarjev in medicinskih fakultet (v koledarju 26. septembra). V Sloveniji je devet cerkva sv. Kozma in Damijana.

Zajemi vsak dan

Mnoga težavna vprašanja vsakdanjosti dobijo ob zbrani molitvi rožnega venca novo luč, ko jih “ob roki” svoje duhovne Matere premislimo pred Bogom.

(Anton Strle)
Sobota, 20. Oktober 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh