Erika

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Erika na 92. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo konec leta 2007 z imenom Erika poimenovanih 2898 (1971: 2148; 1994: 2928) oseb. Podatki tudi kažejo, da se je zanimanje za to ime v zadnjih dveh desetletjih zmanjšalo. Njena pisna različica je Erica (6), možni skrajšani obliki Ika (52) in Rika (16). Imenu Erika in različicam ustrezne moške oblike so: Erik (1971: 269; 1994: 1196; 2007: 1814; 118. mesto), Eric (18), Erich (15), Erih (116), Riko (27).


    God:

    • 18. maj
    • 10. avgust

Ime Erika navadno razlagajo kot žensko obliko imena Erik. To izhaja iz nemščine in je dolnjenemška oblika imena Erich. Ime Erich je zloženka iz starovisokonemških besed ēra 'čast' in rīchi 'mogočen; knez'. Sestavino ēra ima tudi ime Erhard, ki je tudi priimek; podobno še Erath, Erolt, Erlt. Angleži in Francozi imajo obliko Eric. Značilna nordijska priimka sta Erikson (švedski) in Eriksen (danski) s prvotnim pomenom 'sin Erika'.

Ime Erika pa se lahko razlaga tudi z rastlinskim poimenovanjem érika, 'resa', latinsko erica. Rojstna imena iz poimenovanj rastlin, zlasti rož, so kar pogosta, npr. Lilijana, Roža, Suzana. Imeni Ika in Rika sta lahko tudi skrajšani obliki iz imena Friderika.

V koledarju je ime Erika uvrščeno k imenu Erik (18. maja, 10. avgusta). Majski Erik je bil švedski kralj Erik IX. Jedvardsson, ki je bil umorjen 18. maja 1161. Velja za zavetnika in narodnega svetnika Švedske, zato je 18. maj narodni praznik te države.

Zajemi vsak dan

To je zaveza, ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh. Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jo bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo.

(prerok Jeremija)
Petek, 27. April 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh