Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Selma na 333. mestu. Dne 1. 1. 2014 je bilo s tem imenom poimenovanih 355 (1971: 34; 1994: 185; 2012: 339) oseb…
Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Sergej na 188. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo z imenom Sergej poimenovanih 815 (1971: 308; 1994: 593; 2008: 756).…
Med ženskimi imeni je ime Severina na 643. mestu. Dne 1. 1. 2016 je bila s tem imenom poimenovana (2010: 101; 1994: 96; 1971: 45) oseba. Različice:…
Z latinskim imenom za gozd (silva) se prek pridevniške izpeljanke *silvanus povezuje še pomensko sorodno ime Silvanus, slovensko Silvan z žensko…
Med moškimi imeni je ime Silvester na 129. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je leta 2012 tako imenovalo 1615 slovenskih državljanov.…
Silvija je med ženskimi imeni v Sloveniji na 247. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 609 (1994: 656; 1971: 147) oseb. Podatki po…
Ime Simon je med moškimi imeni v Sloveniji na 39. mestu. Dne 1. 1. 2016 je bilo s tem imenom poimenovanih (2010: 6.725 - 36. mesto); 2008:…
Slavko je med najpogostejšimi moškimi imeni v Sloveniji na 54. mestu. Konec leta 2007 je bilo s tem imenom poimenovanih 4756 (1971: 6524; 1994: 5191)…

Zajemi vsak dan

Samo moja pripravljenost, da se sočloveku približam, da mu izkazujem ljubezen, me napravi tudi dovzetnega za Boga. Služba bližnjemu mi odpre oči za to, kaj Bog stori zame.

(Benedikt XVI.)
Ponedeljek, 25. Junij 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh