Ime Snežna je med ženskimi imeni v Sloveniji na 986. mestu. Dne 1. 1. 2011 je bilo s tem imenom poimenovanih 42 (1971: 15; 1994: 42) oseb. Različice:…
Ime Srečko je med moškimi imeni v Sloveniji na 59. mestu. Dne 1. 1. 2016 je bilo s tem imenom poimenovanih (2010: 4.677; 2008: 4.727; 1994:…
Stanislav je med moškimi imeni v Sloveniji na 12. mestu. Leta 2006 je bilo z imenom Stanislav poimenovanih 12.553 (1971: 9961; 1980: 18271; 1994:…
Med moškimi imeni v Sloveniji je ime na 51. mestu. Dne 1. 1. 2016 je bilo s tem imenom poimenovanih (2010: 6.039; 2008: 6.152; 1994: 8.498;…
Ime Stojan je med moškimi imeni v Sloveniji na 133. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 1528 (1971: 1432; 1994: 1630) oseb moškega…
Med najpogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji je ime Suzana na 48. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo z imenom Suzana poimenovanih 5577 1994: 5577; 1971:…
Različice imena: Jelena-Svetlana, Marija Svet­lana, Svetlanka, Svetlinka, Svetluška, Svijetlana, Svitlana, Svjetlana. Moška oblika: Svetlan. [okvir…
Ime Tamara je med ženskimi imeni v Sloveniji na 88. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo z imenom Tamara poimenovanih 3205 (1971: 256; 1994: 2332; 2008:…

Zajemi vsak dan

Mnoga težavna vprašanja vsakdanjosti dobijo ob zbrani molitvi rožnega venca novo luč, ko jih “ob roki” svoje duhovne Matere premislimo pred Bogom.

(Anton Strle)
Sobota, 20. Oktober 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh