Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Veronika na 58. mestu. Dne 1. 1. 2016 so bile s tem imenom poimenovanih (2011: 4.904; 2008: 4.955; 1994: 5.286;…
Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Vesna na 27. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo z imenom Vesna poimenovanih 7677 (1971: 2884; 1980: 5524; 1994: 7379)…
Vid je med med pogostejšimi moškimi imeni v Sloveniji. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo leta 2006 s tem imenom poimenovanih 1912 (1971: 575;…
Med najpogostejšimi moškimi imeni v Sloveniji je ime Viktor na 90. mestu. Tako se je leta 2016 imenovalo (1971: 6502; 1994: 4542; 2006:…
Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Viktorija na 129. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 1981(2008: 2026; 1994: 2306; 1971:…
spada med pogostejša moška imena v Sloveniji, med katerimi je na 137. mestu. Leta 2016 je bilo z imenom Viljem poimenovanih (2006: )…
Med najpogostejšimi moškimi imeni je Vincenc na 123. mestu. Konec leta 2008 je bilo s tem imenom poimenovanih 1709 (1971: 1480; 1994: 2574) oseb.…
Med najpogostejšimi moškimi imeni je Vincenc na 123. mestu. Konec leta 2008 je bilo s tem imenom poimenovanih 1709 (1971: 1480; 1994: 2574) oseb.…

Zajemi vsak dan

Sporočilo Kristusovega križa je prezgovorno, da bi ga mogli preslišati, prerazločno, da bi ga mogli krivo razumeti, predragoceno, da bi ga mogli zavreči.

(Jože Smej)
Sreda, 25. April 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh