Ime Vladimir je med moškimi imeni na 49. mestu. Konec leta 2007 je bilo z imenom Vladimir poimenovanih 5049 (1971: 4509; 1994: 5856) prebivalcev…
Ime Zara je verjetno nastalo po krajšanju iz imena Zaharija. Imena Zarika, Zarina in Žarka so tvorjenke na -ika, -ina in -ka iz imena Zara. [okvir…
Različice: Zdene, Zdenek, Zdenek Emil, Zdenislav, Zdenjek, Zdeno, Zdeslav. Ženska oblika: Zdenka (6107). Zdenko je prvo ime v 21 (drugo v 13) dv.i.,…
Željko je med moškimi imeni v Sloveniji na 119. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 1799 (1971: 683; 1994: 1545) prebivalcev.…
Žiga spada med zelo pogosta in tudi modna imena. Leta 2006 je bilo z imenom Žiga v Sloveniji poimenovanih 5372 oseb, kar je pomenilo 47. mesto med…
Ime Zlata je med pogostejšimi ženskimi imeni na 219. mestu. Konec leta 2008 je bilo v Sloveniji z imenom Zlata poimenovanih 734 (1994: 858; 1971: 879)…
Zofija je med pogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji na 115. mestu. Leta 2006 je bilo s tem imenom poimenovano 2274 (1971: 3772; 1994: 3049) oseb.…
Ime Zoja je med ženskimi imeni v Sloveniji na 184. mestu. Dne 1. 1. 2011 je bilo z imenom Zoja poimenovanih 996 (1971: 16; 1994: 33; 2007: 525) oseb.…

Zajemi vsak dan

V vsakem pomenu je starost prednostno obdobje tiste modrosti, ki je na splošno sad izkušnje, kajti čas je velik učitelj.

(sv. Janez Pavel II.)
Ponedeljek, 19. November 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh