‘Zaslužni papež’ Benedikt XVI.

1304-074a copy»Na ta konzistorij vas nisem sklical le zaradi razglasitve treh svetnikov, marveč da vam sporočim odločitev, ki je velikega pomena za življenje Cerkve,« je papež Benedikt XVI. 11. februarja 2013 presenetil kardinale.
Po prvem 'šoku' pa je prevladalo prepričanje, da je bila ta papeževa odločitev 'preroško in revolucionarno dejanje', dejanje ljubezni do Cerkve in ponižnosti.

Joseph Ratzinger – papež Benedikt XVI. velja za enega največjih mislecev našega časa. To je potrjeval s svojimi študijami – do izvolitve za papeža je napisal 135 knjig ter 1375 razprav in člankov. Pomemben pečat je pustil tudi v času svojega papeževanja. V času njegovega papeževanja smo Slovenci dobili kardinala in tri nove škofije.1304-071d
Ob odhodu s sedeža poglavarja Cerkve priloga aprilske številke predstavlja pot in najbolj pomembne trenutke v skoraj osmih letih njegovega papeževanja.

Zajemi vsak dan

Človek je ustvarjen po Božji podobi in mora sodelovati s Stvarnikom pri dopolnjevanju stvarstva in zaznamovati zemljo z duhovno podobo, ki jo je sam prejel.

(bl. Pavel VI.)
Nedelja, 19. November 2017

Ognjišče na Facebooku

Na vrh