Imena svetih treh kraljev

Pred praznikom Gospodovega razglašenja verniki obhajamo tretji »sveti večer«. V jaslice postavimo tri nove figure - svete tri kralje, ki predstavljajo modre z Vzhoda, ki so se prišli poklonit Novorojenemu V svetopisemskem poročilu (Mt 2,1-12) se ne omenja niti število niti imena teh modrih. Kdaj so to »iznašli«? (Irma)
na kratko 01 2011bEvangelist Matej piše, da so modri darovali »zlata, kadila in mire« (Mt 2,11). Ljudska domišljija je dala vsakega od teh treh darov v roke enemu od njih in tako so nastali trije »kralji«, kakor so na Vzhodu imenovali ugledne in bogate može. Kmalu so določili tudi njihova imena: Gašper (nemško Caspar), Miha (Melhior), Boltežar. Naš ugledni narodopisec dr. Niko Kuret razlaga: »Srednji vek je okoli domnevnih svetih treh kraljev spletel še vrsto drugih domišljijskih podrobnosti. Miha naj bi bil najstarejši, sivolas, Gašper mladenič dvajsetih let, Boltežar pa mož; tako naj bi simbolično predstavljali tri človekove starostne dobe ...« Lepa krščanska navada je, da na tretji sveti večer s kredo napišemo na podboje vrat: 20 + G + M + B + 11. Napis ostane tam do prihodnjega leta. Obrednik Blagoslovi pojasnjuje, da črke G/C+M+B niso samo začetnice imen treh modrih, ampak tudi začetnice latinskih besed: Christus Mansionem Benedicat, kar pomeni: Kristus naj blagoslovi ta dom.« (sč)

 Silvester Čuk, Ognjišče (2011) 1, str. 107

Zajemi vsak dan

Ne pikaj in ne liži, povej pa vsakemu, kar mu gre, toda po meri in spodobno.

(bl. Anton Martin Slomšek)
Sreda, 24. Oktober 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh