Družinsko posvečevanje nedelje

Prva cerkvena zapoved veleva: »Udeležuj se maše v nedeljo in druge zapovedane praznike in ne opravljaj nobenih del in dejavnosti, ki ogrožajo posvečevanje teh dni.« Duhovnikov je vedno manj in vedno več je (bo) župnij brez nedeljske maše. Kje vidite rešitev problema? (Ana)
na kratko 04 2017cRešitev nakazuje Zakonik cerkvenega prava (1983), ki prve cerkvene zapovedi ne odpravlja, ampak določa, da so verniki ob nedeljah in zapovedanih praznikih dolžni udeležiti se maše, vzdržijo pa naj se tudi tistih opravil, ki ovirajo dolžno bogočastje ter veselje, ki je lastno Gospodovemu dnevu, in potreben telesni in duševni počitek (kan. 1247). Zakonodajalcu so znane tudi težave, ki jih omenjate, zato pravi: »Kadar je udeležba pri evharističnem opravilu nemogoča, ker ni posvečenega služabnika ali zaradi drugega tehtnega razloga, se zelo priporoča, da se verniki udeležijo opravila Božje besede, če se obhaja v župnijski cerkvi ali na drugem svetem kraju po predpisih krajevnega škofa, ali pa nekaj časa posvetijo molitvi osebno ali v družini, ali, če je priložnost, v skupinah družin.« (sč)

 Silvester Čuk, Ognjišče (2017) 4, str. 50

Zajemi vsak dan

Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve! V ničemer ne dajemo priložnosti za pohujšanje, da se naša služba ne bi grajala, ampak v vsem priporočamo sebe kot Božje služabnike.

(apostol Pavel)
Nedelja, 25. Marec 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh