Grešnik David med svetniki

Na našem svetniškem koledarju je 29. decembra ime David. To je ime izraelskega kralja, ki je vladal od leta 1000 do 960 pred Kr. Njegovo življenje in delovanje je opisano v štirih svetopisemskih knjigah. Tam beremo, da je storil tudi veliko slabega, zato se mi zdi čudno, da je uvrščen med svetnike. (Helena)
na kratko 12 2017bDavidovo življenje res ni bilo brez madežev, med največjimi sta bila greh prešuštva in umor. Ko mu je prerok Natan kot Božji glasnik predočil to hudobijo, je David greh ponižno priznal in se zanj pokoril. David sicer ni bil svetnik, imel pa je veliko lepih lastnosti: bil je pravičen v odnosih do bližnjega, pogumen v bojih, velikodušen do nasprotnikov. Svojo ljubezen do Boga je izpovedoval v pesmih in psalmih. Njemu pripisujejo avtorstvo 73 (od 150) psalmov, ki so nepogrešljivi del judovskega in krščanskega bogoslužja. Kot vladar se je živo zavedal, da je pravi kralj izvoljenega ljudstva Bog, on pa mora biti njegov dobri pastir. Največja slava kralja Davida je v tem, da je iz njegove betlehemske rodovine izšel Odrešenik sveta, Jezus Kristus, ki je bil po njem imenovan ‘Davidov sin’. Njegov god se večinoma obhaja 16. decembra, na mnogih koledarjih pa še vedno najdemo njegovo ime 29. decembra. (sč)
ČUK, Silvester. (Na kratko). Ognjišče, 2017, leto 53, št. 12, str. 48.

Zajemi vsak dan

Ne pikaj in ne liži, povej pa vsakemu, kar mu gre, toda po meri in spodobno.

(bl. Anton Martin Slomšek)
Sreda, 24. Oktober 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh