Liturgija sv. Janeza Zlatoustega

Imela sem priložnost biti pri bogoslužju vzhodnega obreda. Prevzelo me je mogočno petje, sijaj obrednih oblačil, lepota svetih podob. Pri slavju so peli besedilo, ki ga je sestavil sv. Janez Zlatousti († 407), ki goduje 13. septembra. Kakšno je to besedilo? (Sabina)

na kratko-09-2014cNa krščanskem Vzhodu je že v prvih krščanskih stoletjih nastalo več različnih obredov in mnogi so se ohranili do danes. Najbolj je razširjen bizantinski obred, ki so ga sprejele vse pravoslavne Cerkve, ohranile pa so ga tudi mnoge z Rimom zedinjene Cerkve. V tem obredu opravljajo liturgijo predvsem v grškem in starem cerkvenoslovanskem jeziku. Pogosto uporabljajo osrednjo evharistično molitev ali anaforo sv. Janeza Zlatoustega, ki jo pojo. Obsega naslednje dele: uvodni dialog s predglasjem in zahvalo, pripoved o ustanovitvi evharistije, spomin Kristusovega trpljenja, smrti, vstajenja in drugega prihoda, klicanje Svetega Duha, spomin umrli, vseh pravičnih, posebno Bogorodice, pa tudi vseh živih, posebno vesoljne Cerkve in doksologijo – slavljenje Svete Trojice. Evharistično bogoslužje ljubi sijaj, lepoto svetih podob in petja ter bolj poudarja Kristusovo vstajenje kot njegovo smrt. (sč)

 

Zajemi vsak dan

Danes si veliko ljudi prizadeva, da bi imeli čim več, da bi doživeli čim več, da bi se čim bolj uveljavili, da bi čim več pridobili – tudi na račun drugih. To človeka vedno bolj zapira v samega sebe.

(Alojzij Šuštar)
Torek, 25. September 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh