Nedeljske maše 'za ljudstvo'

Zanima me, kako je z nedeljskimi mašami: ali se res darujejo samo za (žive) farane in se ne smejo darovati za umrlega po imenu in priimku? Tako nam je razložil naš župnik. (Marija)
na kratko 02 2016aŽupnija je družina božjih otrok in župnik mora skrbeti zanjo kot oče in klicati nanjo božji blagoslov predvsem z daritvijo svete maše. Po cerkvenih zakonih je vsak župnik dolžan vse nedelje in zapovedane praznike darovati sveto mašo ‘za ljudstvo’ – za sebi izročene vernike. Novi Zakonik cerkvenega prava (1983) določa: »Po prevzemu župnije v posest je župnik dolžan vsako nedeljo in praznik, ki je v škofiji zapovedan, maševati za sebi izročeno ljudstvo; kdor pa je glede tega opravila zakonito oviran, naj ga opravi v istih dneh po kom drugem ali v drugih dneh on sam... Župnik, ki skrbi za več župnij, je dolžan v dneh, omenjenih zgoraj, opraviti le eno mašo za vse sebi zaupano ljudstvo« (kan. 534). V vseh (večjih) župnijah je navadno ob nedeljah več svetih maš; le ena od njih je ‘za ljudstvo’, druge pa so lahko za ‘umrle po imenu in priimku’. (sč)

Ognjišče (2016) 2, str. 47

Zajemi vsak dan

Dokler bo človek hodil po zemlji, si bo v globini svojega srca želel samo eno: ljubiti in biti ljubljen.

(Janez Zupet)
Nedelja, 24. Junij 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh