Ali je zdravljenje z bioresonanco sprejemljivo za kristjana?

Že več let prebiram revijo Ognjišče. Zanima me, ali je zdravljenje z bioresonanco v krščanstvu sporno? Že od veliko ljudi sem slišala, kako so se z bioresonanco ozdravili ali se jim je vsaj izboljšalo počutje.
Janja
pismo 10 2017cOb vašem vprašanju sem se zavedel, da o bioresonanci pravzaprav ne vem veliko, da pa sem že nekajkrat naletel na ljudi, ki so o njej spraševali, zato sem si rekel, da si moram to metodo bolj pozorno pogledati. In vaše vprašanje mi je dalo to možnost. Naloge sem se lotil tako, da sem pobrskal po internetu in povprašal tudi nekaj zdravnikov ter nekaj ljudi, ki so jo uporabili. Osebnih izkušenj pa z njo nimam. Kakšni uradnih izjav o tej metodi pa tudi vesoljna Cerkev ni izdala.
Najbolj splošno opredelitev sem našel na angleški Wikipediji: »Bioresonančna terapija (vključno s terapijo MORA) je psevdoznanstvena medicinska metoda, ki predpostavlja, da se elektromagnetni valovi lahko uporabijo za diagnosticiranje in zdravljenje bolezni pri ljudeh.« Pojav resonance nam je sicer dobro poznan iz fizike in nam pove, da se lahko nihanje (zvenenje) enega telesa prenese na drugo telo. Ta metoda torej s pomočjo elektrod ugotovi spekter tako zdravih kot bolezenskih nihanj telesnih tkiv. To je prvi del postopka, ki je pravzaprav povsem fizikalen in sodi v znanstveno preverljivi del metode, saj meri elektromagnetno valovanje in ne kakšnih ‘duhovnih energij’ (kar nekatere druge alternativne metode namreč trdijo).
Tako ugotovljeno nihanje nato s posebnim aparatom in programom ustrezno obdelajo in jih vrnejo nazaj v telo. Zdrava nihanja vrnejo okrepljena, medtem ko naj bi bolezenska nihanja v aparatu zrcalno preoblikovali in jih poslali nazaj v telo. S tem naj bi krepili zdrave procese v telesu, bolezenska nihanja pa počasi preoblikovali v zdrava in zaradi tega izginejo znaki bolezni. To pa je drugi del, ki pa ni več preverljiv z dosedanjimi znanstveno medicinskimi metodami. Zaradi tega se imenuje psevdoznanstvena metoda.

    Tisti del, v katerem terapevt razlaga dobljene rezultate na osnovi tradicionalnih kitajskih ali drugih podobnih pojmovanj, pa je lahko za kristjana sporen.
In dokler ne bo rezultatov mogoče z gotovostjo preverjati, bo pač metoda ostala med alternativnimi. Kar pomeni, da tudi pozitivnih rezultatov ne moremo enostavno pripisati metodi sami, ampak so lahko posledica več drugih dejavnikov, ki niso nujno povezani z metodo. Dejstvo je tudi, da imajo ljudje, ki so se zatekli k njej, različne izkušnje. Eni dobre, drugi slabe. Drugih dokazov kot osebnih pripovedi, pa ne za pozitivne ne za negativne učinke nimamo.
Ko pa pogledate internetne strani ponudnikov te metode, na vsaki najdete nekaj enakih elementov: vztrajajo, da je bioresonanca ‘fizikalna metoda’, ki uporablja tudi mlado vedo ‘biofiziko’, upošteva ‘medicino’ ter spoznanja ‘kitajske tradicionalne medicine’; za vsak slučaj pa še dodajo kakšno varovalko, v duhu ‘vendar ni čarobna palčka’. Da je ‘fizikalna metoda’, velja le za prvi del, da pa z resonanco lahko ozdravimo tkiva, pa ni več preverljivo in ni več v domeni fizike, uradna medicina sama zanika, da bi jo mogla uporabiti, kitajska tradicionalna medicina pa tudi sodi med alternative.
Kaj lahko o vsem tem rečemo s krščanskega vidika? Tehnični del gotovo ni sporen s krščanskega vidika, saj, kot sem že omenil, meri dobro znano elektromagnetno valovanje in ne tako ali drugače pojmovanih ‘življenjskih’ energij, ki bi predpostavljale nekrščanski pogled na človeka, stvarstvo in Boga ter s tem lahko okrnila kristjanovo vero in ga duhovno ‘pohabila’. Interpretativni del, torej v tisti, v katerem terapevt razlaga dobljene rezultate na osnovi tradicionalnih kitajskih ali drugih podobnih pojmovanj, pa je lahko za kristjana sporen. Ker ni mogoče učinkov dokazati, je treba preprosto ‘nekomu’ ali ‘nečemu’ verjeti – a pri tem ne veš, komu verjameš, in se lahko na duhovni ravni odpreš tudi čemu slabemu.
Vsi zdravniki uradne medicine pa so mi zagotavljali, da če bi bili učinki dokazljivi in bi se ugotovilo, da je metoda za ljudi koristna, bi bila uradna medicina prva, ki bi z veseljem posegla po njej, tako kot po vsakem preverjenem zdravilu ali postopku. So mi pa vsi malo potožili, da jih boli dejstvo, da zaradi sistema delovanja našega zdravstvenega sistema nimajo dovolj časa, da bi se lahko bolj osebno posvetili bolniku. A prav to je kdaj kot prvi korak bolj nujno potrebno, kot kakšna zdravila. In tudi uradna zdravila lažje in bolje dosežejo učinek, če se zgradi odnos zaupanja z zdravnikom na čisto človeški ravni. In prav ta element alternativne metode s pridom uporabljajo.
Upam, da sem uspel vsaj v grobih obrisih odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Vse povedano pa vodi tudi v spoznanje, da človek še naprej ostaja skrivnost, tako za uradno kot za alternativne medicine, in ga nikoli ne bomo do konca preverljivo poznali.
TURNŠEK, Marjan. (Pisma). Ognjišče, 2017, leto 53, št. 10, str 49-50.

Zajemi vsak dan

Mnoga težavna vprašanja vsakdanjosti dobijo ob zbrani molitvi rožnega venca novo luč, ko jih “ob roki” svoje duhovne Matere premislimo pred Bogom.

(Anton Strle)
Sobota, 20. Oktober 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh