Spet je na knjižnih policah (v knjigarnah) knjiga Svetnik za vsak dan (I. in II. del), ki je bila v slabem letu dni razprodana. Tisti, ki ste čakali nanjo (jo morda tudi že naročili) in vsi tisti, ki jo že imate, lahko v knjigi (do julija v prvi, naprej pa v drugi) vsak dan prebirate življenjepis svetnika, ki goduje tisti dan, izveste nekaj o njegovem imenu, pa še več drugih zanimivosti o njem in kakšno njegovo misel. Če preberete vse o svetnikovem "premikanju" na koledarju v zgodovini, vam je bolj jasno, zakaj so na ljudskem koledarju (tistem, ki ni cerkveni) ... večkrat zapisana drugačna imena svetnikov. Bralci so knjigo ocenili - kot "lepo duhovno branje za nas, pa tudi lepo darilo za naše najbližje". Ponovimo nekoliko, kaj vse prinaša prenovljena izdaja: najprej dodatne svetnike za vsak dan, potem razlago imena, njegovo razširjenost pri nas, ponuja pomoč pri iskanju krstnih zavetnikov, odkriva priprošnjike in zavetnike v vsakdanjih potrebah ... spominja na zanimive ljudske običaje ... tu so tudi ljudska rekla, pregovori ... No, zadnja izdaja pa ima še nekaj novosti: pri nas znanim svetnikom smo pripisali tudi število cerkva (podružničnih in župnijskih), katerih zavetniki so. Sami lahko raziščete, kateremu svetniku je pri nas posvečenih največ cerkva, kateremu morda samo ena, dve ... prinaša pa še več vremenskih pregovorov, osveženi pa so tudi podatki Statističnega urada RS o pogostnosti imen pri nas ...

Kljub temu, da ima knjiga enak naslov kot tista izpred let in jo morda že imate doma, se jo splača kupiti, saj prinaša veliko novega. Poleg omenjenega je Silvester napisal tudi veliko novih glavnih opisov, saj so od zadnje izdaje čast svetništva dosegli tudi: sv. Terezija iz Kalkute, sv. Janez XXIII., sv. Janez Pavel II., starši ‘male Terezike’ ... fatimska pastirčka Jacinta in Frančišek,  Med drugimi svetniki za določen dan so v dveh, treh stavkih ‘oživljeni’ tudi številni svetniki in blaženi, ki se jih spominjamo na isti dan ... Prav tako nismo pozabili na domače blažene in Božje služabnike: bl. A. M. Slomška, Alojzija Grozdeta, drinske mučenke ... misijonarja Friderika I. Barago, nadškofa Antona Vovka ... (urednik Marko Čuk)

  Silvester Čuk
  SVETNIK ZA VSAK DAN I in II
  prva knjiga (januar – junij): 408 strani,
  druga knjiga (julij – december): 436 strani;
  16,5 x 24 cm, trda vezava, dvobarvne fotografije in ilustracije
  cena obeh knjig: 33,90 €
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo v spletni knjigarni Ognjišča:

Svetnik za vsak dan1 2

Svetnike, svoje najboljše krstne botre,
častimo, ker nam je njihovo življenje zgled,
občestvo z njimi vir upanja,
njihova priprošnja pomoč.

Ko je nekdo rekel Materi Tereziji iz Kalkute, da je ‘živa svetnica’ je odgovorila:
»Če sem res to, kar pravite vi, sem samo to, kar bi po volji našega Gospoda morali biti vsi.«
Vsak od nas ima lastno pot, da to doseže. Pri tem potrebujemo vzornike in priprošnjike. Predstavljeni so v tej knjigi v prenovljeni in razširjeni izdaji.

več o knjigi:

Konec novembra 2016 je pri založbi Ognjišče izšlo obsežno delo Svetnik za vsak dan (dve knjigi s po več kot 400 stranmi), prenovljena in dopolnjena izdaja prve izdaje (leta 2000) in ponatisa leta 2005, ki sta kmalu pošla. Knjiga je takrat nastala iz sprotnega pisanja avtorja Silvestra Čuka za oddajo Svetnik dneva na Radiu Ognjišče (1994). Pri pisanju je bil njegov glavni vir Leto svetnikov, ki je izšlo v štirih knjigah v letih 1968–1973. Za vsak dan je izbral enega svetnika – tistega, ki je pri nas bolj znan in med našim vernim ljudstvom bolj češčen. V Letu svetnikov so svetniki prikazani ‘kritično’, s kar se da točnimi zgodovinskimi podatki, Silvester pa jih je skušal predstaviti čim preprosteje in seveda na kratko (poldrugo stran za vsakega).

V letih 1999–2001 pa je pri Celjski Mohorjevi družbi izhajala nova, dopolnjena izdaja Leta svetnikov v petih zajetnih knjigah. Za vsak dan je bilo predstavljenih po več svetnikov in svetnic, upoštevala je pokoncilsko ureditev svetniškega koledarja katoliške Cerkve (svetnikov naj bi se spominjali na dan njihove smrti – rojstva za nebesa). Tako so se tudi pri založbi Ognjišče odločili (na pobudo Marka Čuka, ki je prevzel uredniško delo), da bi novo izdajo svetnikov posodobili in ne zgolj ponatisnili. Za knjigo je bilo veliko zanimanja in v slabem letu je bila razprodana (1.000 izvodov).
V začetku leta 2018 je bila tako pripravljena za tisk še nekoliko dopolnjena izdaja. Poleg nujnih popravkov je urednik pripravil tudi podatke o številu cerkva, posvečenih določenemu svetniku (zavetniku) na Slovenskem, koliko je župnijskih, podružničnih in kapel ... Dodal je še nove vremenske pregovore, prav tako pa upošteval tudi vse nove podatke o številu imen pri nas (vir: Statistični urad RS, stanje januar 2017)., Tako je zdaj na knjižnih policah še nekoliko dopolnjena izdaja.

Prenovljena in dopolnjena izdaja knjige tako prinaša veliko vsebine: avtor je besedilo ‘svetnika dneva’ nekoliko dopolnil, napisal tudi veliko novih glavnih opisov, saj so od zadnje izdaje čast svetništva dosegli tudi številni novi svetniki (sv. Terezija iz Kalkute, sv. Janez XXIII., sv. Janez Pavel II., starši ‘male Terezike’ ...fatimska pastirčka Jacinta in Frančišek). Urednik je svetnike razvrstil ‘na prava mesta’, obenem pa vse premike in izbrise iz bogoslužnega koledarja na robu tudi utemeljil. Svetniki nas na robu nagovorijo s kakšno poučno mislijo, razmišljanjem ... Z datumi svetniških godov so povezani vremenski pregovori pa tudi razni izreki, ljudska rekla, pregovori ... tu so tudi zapisi o navadah in običajih, ki se jih je vredno spominjati, da ne gredo v pozabo ...

Glavnemu opisu svetnika sledi kratka in preprosta razlaga imena (s pomočjo člankov dr. Janeza Kebra – Ime veliko pove v Ognjišču 2007–15); vsako ime je v knjigi razloženo samo enkrat (pri svetniku, ki je pri nas najbolj češčen, znan ...); pri vsakem imenu so naštete tudi najbolj znane različice (oblike) osnovnega imena in njihova pogostnost pri nas ..., kdaj je imelo ime v polstoletni zgodovini svoje ‘viške’ in zakaj je morda v zadnjem času (ko so v modi kratka imena) veliko bolj razširjena druga oblika imena ... (Statistični urad RS).

Svetnik za vsak dan ponuja tudi pomoč pri iskanju krstnih (godovnih) zavetnikov, našteti so vsi pomembni datumi, izmed katerih lahko izbiramo godovnega zavetnika za določeno ime ... Na robu datume spremljajo ugotovitve, zakaj se v ljudskem koledarju večkrat pojavljajo čisto druga imena, kot v cerkvenih ...

Pri večini svetnikov je v knjigi tudi navedeno, v kakšnih življenjskih potrebah so se ljudje k njim zatekali in se jim priporočali, za kakšne poklice, pri kakšnih opravilih, duhovnih in telesnih potrebah so naši zavetniki.

Na koncu glavnega opisa so za vsak dan ‘oživljeni’ tudi nekateri drugi pomembnejši svetniki, blaženi in Božji služabniki, ki se jih spominjamo tistega dne ... Na robu jih spremljajo primerjave z našimi dosedanjimi življenjepisci svetnikov (J. Rogač – 19. stol., ter Jaklič, Teraš, Torkar, Zore ... iz 20. stol.), ki so svetniške zgodbe zapisovali v obliki pripovedi, tudi z dialogi, veliko je bilo tudi legendarnih primesi. Navedene so primerjave med rimskim in našim martirologijem (seznamom svetnikov). Omenjeni so tudi tisti svetniki, ki imajo posebno mesto v koledarjih redovnih skupnosti in razlogi za to ... Knjigo sklenejo tri izčrpna kazala (imen svetnikov, krstnih imen in zavetnikov in priprošnjikov), s pomočjo katerih se lažje znajdemo pri iskanju ...

Svetnik za vsak dan ima tudi privlačno zunanjo podobo, knjiga je lepo oblikovana, za kar gre zasluga tudi tehničnemu uredniku Benjaminu Pezdirju. Posebno vrednost ji dajejo upodobitve vseh glavnih svetnikov in številnih ‘stranskih’. Urednik je skušal najti kar največ domačih upodobitev svetnikov, iz naših cerkva ...

več o knjigi
pogled njenega avtorja Silvestra Čuka

pogled urednika knjige Marka Čuka


Zbirka Za luč in moč 2

Ko se je leta 1965 porajalo Ognjišče (sprva Farno kot glasilo župnij Postojna in Koper), je njegov ‘oče’ Franc Bole, takrat župnik v Postojni, imel stike z belgijskim študentskim duhovnikom Fernandom Lelottom. Ta je svoje mlade prijatelje duhovno hranil z drobnim, vsebinsko bogatim lističem Ognjišče naše Gospe. V vsakem je bila tudi Iskra za poživitev plamena: stavek, izrek, misel, vzeto iz Svetega pisma, spisov svetnikov ter del pesnikov in pisateljev, je z nekaj stavki pospremil s spodbudami za razmišljanje. Njegove Iskre so od vsega začetka žarele tudi v našem Ognjišču. Leta 1978 so izšle v zbirki Žepna knjižnica Ognjišča. »Ta knjižica bi vam rada pomagala, da se za trenutek ustavite, premislite svoja dejanja in naredite načrt za naprej,« je v spremni besedi zapisal urednik Franc Bole. »Vzemite jo v roke zvečer, preden ležete k počitku, ali zjutraj, preden začenjate svoje delo.« Avgusta 1984 smo začeli z rubriko Zajemi vsak dan, ki je na dveh straneh nudila ‘požirke’ duhovnosti: izbrane misli iz knjig Svetega pisma, svetnikov in svetnic, religioznih mislecev, domačih in tujih pesnikov in pisateljev. Rubrika se je bralcem brž priljubila; pognala je globoke korenine in je ‘živa’ že nad trideset let. Misli so sicer oštevilčene – po dnevih meseca, vendar si lahko vsakdo poišče misel, ki ga nagovori in mu ‘polepša dan’. Leta 2001 je izbor življenjskih modrosti za vse dni v letu izšel v knjigi Misel za lepši dan, ki je v kratkem času doživela štiri ponatise. Ob tem toplem sprejemu se je že dalj časa porajala zamisel o novem izboru, ki ga imate zdaj v rokah.

V knjigi je zbranih 930 misli različnih avtorjev (280), urejene so tematsko (82 gesel od A do Ž), pri vsakem geslu je najprej misel iz Svetega pisma, sledijo misli svetnikov, blaženih in svetniških osebnosti, papežev, škofov in drugih učiteljev duhovnosti, na koncu so zlata zrna iz del domačih in tujih pesnikov in pisateljev ter ljudske modrosti v pregovorih. Želimo, da bi pogosto odpirali to malo ‘zakladnico modrosti’, da bodo vaši dnevi čim bogatejši!

Zakladnica modrosti 3D

iz vsebine

BLAGOR: Ne vrtimo se okrog lastne popolnosti,odpravimo se na pot ljubezni do bližnjega in v odnosih, polnih zdrave skrbi za drugega zaživimo Jezusove blagre. Pustite, naj vas napolni Očetova nežnost, da jo boste lahko širili okoli sebe! (papež Frančišek)
BLAGOSLOV: Uspeh vsega našega dela je odvisen od Božjega blagoslova, ki ga moramo zaslužiti in ohraniti z dobrimi deli. (Janez Ev. Krek)
BLIŽNJI: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek, kaj veš, na koga vse boš vplival! Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. (Miha Žužek)
BOG: V vsem, kar živi, je pustil Bog sled svojeljubezni. Bog je globoka vez vsega, kar biva,  vsega vesoljstva. (Phil Bosmans)

BOGASTVO:Bogastvo ne ustvarja sreče. Veselja ne najdeš v stvareh, ki nas obdajajo, najdeš ga na dnu duše. (sv. Terezija Deteta Jezusa)
CERKEV: Cerkev ne potrebuje novih reformatorjev, potrebuje novih svetnikov. (Benedikt XVI.)
ČISTOST: Če je tvoje srce brez hudobije in strasti, čisto brez madeža, si srečen, kajti tvoj pogled je jasen. (sv. Gregor iz Nise)
DAR: Pravo darilo je vselej le dobrota našega srca. (Anton Trstenjak)
DELO: Delo pridnih rok blagoslavlja Gospod. (slovenski pregovor)
DOBROTA: Dobrota je sredi srca doma. / Vse, kar je dobro, / dehteče dehti. / Dobrota ni sirota. / Dobrota ima veliko otrok. / Njihov prijatelj je Bog. (Berta Golob)
DOLŽNOST: Skušaj izpolnjevati svoje dolžnosti, pa bošvidel, koliko veljaš. (Johann Wolfgang Goethe)
DRUŽINA: Družina je srečna, dokler se vsi njeni člani zbirajo okoli družinske mize. (Janez Oražem)
EVANGELIJ: Naše življenje je prvi evangelij. (Joseph Cardijn)
EVHARISTIJA: V evharistiji je strnjeno veselo oznanilo, ki ga lahko razčlenimo v petih točkah: Bog je, Bog nas ljubi, Bog je prišel k nam, Bog nam odpušča, Bog nas čaka k sebi domov. (Jožef Smej)
GOSPOD: Gospod je, ki začne in nadaljuje, / vabeč nas, kot le On to z nami zna. / Svoboden med svobodnimi kraljuje, / Kraljestvo stavlja v živo dno srca. (Vladimir Kos)
HREPENENJE: Bodimo ljudje hrepenenja in molitve.Ničesar ne imejmo za nemogoče: Bog zmore vse. (bl. Charles de Foucauld)
HVALEŽNOST: Bodi hvaležen, da nimaš vsega, kar si želiš. Česa bi se potem še veselil? (Kahlil Gibran)
...
ISKRENOST: Toliko boš napredoval, kolikor strožji boš do samega sebe. (Tomaž Kempčan)
KREPOST: Kdor me opozarja na moje napake, je moj prijatelj; kdor poudarja moje kreposti, je moj sovražnik. (kitajski pregovor)
KRIŽ: Najlepša knjiga je križ in kdor te knjige ne zna brati, je bolj vreden usmiljenja kot tisti, ki so nepismeni. (sv. Jožef Cottolengo)
LJUBEZEN: Ljubezni prave ne pozna, kdor meni, / da vgásniti jo more sreče jeza. (France Prešeren)
LUČ: Za otroke luči je svetlo tudi sredi trde noči. (sv. Ciprijan)
MATI: O mati, v učenosti ni ljubezni - ti pa si ljubezen sama, že tvoj smehljaj je paradiž,  vesel in sončen, brez črnega spoznanja. (Ivan Cankar)
MILOST: Za tiste, ki jih Bog ljubi, preskušnje niso kazen, ampak milost. (sv. Janez Vianney)
MIR: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. (Lk 2,14)
MLADOST: Bog je mlad in vsak mlad človek naj bi v svet prinašal nekaj te večne Božje mladosti, novosti. (Egon Kapellari)
MODROST: Modrost je bližje molku kot besedam.(arabski pregovor)
MOLITEV:Dajmo Bogu jutranjo in večerno molitev. Zjutraj se mu zahvalimo za preteklo noč,  zvečer za vse dobrote dneva. (bl. Anton Martin Slomšek)
MOŽ: Ako mož ženo zmerja, jo otroci tolčejo.(slovenski pregovor)
NEBESA: Pot v nebesa je izpolnjevanje dolžnosti tukaj na zemlji. ( Johann Heinrich Pestalozzi)

pripravlja Marko Čuk

Trinajsta knjiga v zbirki Zgodbe za dušo
Pri Ognjišču vam že dvajset let ponujamo zgodbe. Take, ki govorijo o odpuščanju, dobroti, molitvi, o govorjenju in poslušanju. Take, ki nam odpirajo oči, da ne bi bili slepi za svoje napake, in one druge, ki v nas budijo dobrotljivost in ljubezen. To so naše zgodbe, ‘Zgodbe za dušo’. Tudi trinajsta knjiga prinaša kratke zapise, ki na sodoben način prinašajo vsebine, o katerih govori krščanstvo.
Poglavja v knjigi: Usmiljeni, Iskati nebo, Govoriti in poslušati, Dobro seme, Slepi za svoje napake, Ljubezen se množi, Ljubezen in dobrotljivost, Zgodbe o dobroti
Posebna poglavja z zgodbami o dobroti (Ljubezen se množi, Ljubezen in dobrotljivost, Zgodbe o dobroti), namenjena predvsem tistim, ki z dobroto širijo krščanstvo in služijo drugim ljudem in jih razveseljujejo.
Barvne fotografije in molitev ali razmišljanje ob koncu vsakega poglavja.
Vzemite jih v roke in jih berite z odprtim srcem. Naj tudi vam kažejo (novo) pot.

Kako nam Zgodbe kažejo novo pot? • začnimo v svetlobi Božjega usmiljenja: Bog je usmiljeni oče, ki nam vedno odpušča ... le zaupati moramo vanj in spoznali bomo, kako dober je ...on vedno spoštuje človeka in njegovo svobodo ... a človek se mora tudi zavedati svoje odgovornosti za dobro in slabo ... največ lahko naredi z molitvijo, s pravo molitvijo, ki ni samo dobivanje, ampak tudi izgubljanje ... • zgodbe nas v nadaljevanju vabijio, da se ozremo v nebo ... iščimo pa zvezde, ki jih nosimo v svoji notranjosti, Boga, ki živi med nami, v naših mestih ... v njegovem načrtu so vtkane tudi vse naše napake ... odkrivajmo ga, spoznavajmo in se zaradi tega, kar izvemo - tudi spremenimo - če ne gre drugače, se povzpnimo na drevo, za nekaj minut - in začrtajmo smeri svojih poti tako, kakor jih želi Bog ... • beseda je najdragocenejši dar, ki nam ga je zaupal Bog ... je most, ki najbolje poveže duše ... kako, kaj, kdaj  govorimo, ... ali raje molčimo, sodimo, ... znamo poslušati, ... kako govorijo naša dejanja ... nimamo pravice obsojati ... sejati je treba, vreči seme in verjeti, da bo nekaj lepega zraslo ... to drugo prepustimo Bogu ... in ne zakopljimo talentov, ki bi jih lahko uporabili za dobro sebe in drugih ... učimo se pri sveči ... kdor postaja drugim svetloba, se mu svetloba podvoji ... kdor misli sam nase, kmalu ostane sam ... življenje nam je podarjeno, mi pa se moramo odločiti, kaj bomo naredili iz njega ... pa še nekaj je: Bog nas postavlja v življenja drugih, da drug drugega podpiramo, drugim pomagamo ... • veste, kakšna je razlika med Svetim pismom in mobilnim telefonom? ... • brali smo že zgodbe o obsojanju drugih ... v naslednjem poglavju se postavijo pred nas naše napake in ob njih spoznanje, da smo večkrat slepi zanje ... "glavne" osebe so tisti, ki obrekujejo, se hvalijo, si želijo slave, se razkazujejo ... nastopi tudi hudič, ... • kaj lahko zgodbe povedo o ljubezni? ... da se podvoji, če jo podarimo ... ne moremo misliti samo nase ... samo na darila, biti samo potrošniki, brez srca, samo za trebuh in užitke ... tudi samo razum ni dovolj, tudi tehnika ne ... potrebna so tudi čustva, nežnosti ... • odkrijemo, da moramo Boga iskati v mirnih trenutkih, da bo lahko z nami v  težavnih ... takrat je molitev naš rešilni jopič ... kako je ljubezen povezana z dobrotljivostjo? ... krščanska ljubezen je hoja za Kristusom - pri njem se učimo, kako postati dobri in krepostni ...z Bogom se srečujemo po človeku ... in če ljubezen, ki smo jo prejeli po Kristusu prenesemo na druge ... potem vidimo bogastvo, ki ga ima ljubljena oseba ... če pomagamo človeku, mu približamo Boga in še zanesljiv recept za srečo: Najsrečnejši je tisti, ki osrečuje druge.

ZG kazejo novo pot 3D

iz vsebine

DOBRO SE SPOVEJ
Neko dekle je nesrečno zabredlo v grehe, ki se jih ljudje najbolj sramujemo spovedati.
Postajala je žalostna in nemirna. Minilo je več mesecev, toda nobena njenih prijateljic ni zmogla zvedeti vzroka njene žalosti. Kmalu zatem je umrla njena najboljša prijateljica, ki je bila zelo verna in poštena. Nekaj dni po pogrebu je tisto nesrečno dekle v spanju zaslišala, da jo nekdo kliče po imenu in spoznala je glas pokojne prijateljice. Glas je ponavljal: “Dobro se spovej ... O, ko bi vedela, kako dober je Jezus!” Ta glas je sprejela kot sporočilo z neba.
Opogumila se je in se spovedala tudi tistega greha, zaradi katerega je že toliko pretrpela.
Ko je to storila, se je počutila tako olajšano, da je o svoji sreči vsem govorila. Ponavljala je: »Poskusite tudi vi in videli boste, kako dober je Jezus! Poskusite in videli boste, kako dober je Jezus!«

RAD BI BIL TVOJ TELEFON
Ker me potem ne bi nikoli izpustil iz rok.
Ker bi se nasmejal vsakič, ko bi me pogledal.
Ker bi me povsod nosil s seboj.
Ker bi vedno skrbel, da ne padem na tla.
Ker bi redno preverjal, ali
imam zadosti energije.
Ker bi bil prva stvar, ki jo pogledaš, ko zjutraj
odpreš oči, in zadnja, ko greš spat.

ZAKAJ SEM TAKO REVEN?
Učenec je vprašal učitelja:
Zakaj sem tako reven?
Učitelj: Nisi se naučil dajati.
Revež: Kako bi lahko dajal, ko pa nimam nič?
Učitelj: Imaš toliko stvari:
Obraz, s katerim lahko podariš nasmeh.
Usta, s katerimi moreš pokloniti
modrost in tolažbo drugim,
Srce, ko ga lahko odpreš za druge.
Oči, s katerimi lahko opaziš dobro v drugih.
Ti nikakor nisi reven!

zgodbe prebira in ob njih razmišlja: Marko Čuk


20 let zgodb za duso4

V darilni knjižici (24 strani) so zbrane dobre želje za rojstni dan v jeziku srca: besede veselja nad življenjem, besede modrosti, hvaležnosti in upanja.
Izbrane misli mojstra duhovne besede Phila Bosmansa spremljajo občutene fotografije Sonje Kamplet Rotar.
Primerno darilo za rojstni dan.

  Phil Bosmans
  SONČNIH ŽARKOV POLNA DLAN
  Dobre želje za vsak dan
  24 strani, 16,5 cm x 19,0 cm, 12 barvnih fotografij, trda vezava
  cena: 7,90 €
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo v spletni knjigarni Ognjišča

Soncnih zarkov polna dlan 3D

iz vsebine

DANES JE DAN, KO MORAŠ BITI SREČEN
Vsak dan ti je življenje
znova položeno v roke.
Noben drug dan ti ni dan
razen tega danes, da bi živel
in da bi bil srečen.
Včeraj: je že mimo.
Jutri: šele prihaja.
Danes: edini dan,
ki ga imaš v rokah.
Danes moraš živeti.
Danes moraš biti srečen.
Imamo kaj praznovati:
majhen košček življenja,
ki ga dobimo v dar.
Današnji dan.

pripravlja

Potopis popotnika in romarja Ivana Gričnika je nadaljevanje potopisa Moj Camino. Avtor tokrat opisuje dogodke na poti, ki jo je prehodil sv. Frančišek - od Dovadole do Assisija. Pri tem ne gre zgolj za suhoparno opisovanje poti, ampak za osebna spoznanja, ki človeku ostanejo globoko v srcu in nas za vedno zaznamujejo. Ivan nam želi posredovati občutke, ki se dogajajo romarju, ko je prehodil Camino. Nekaterim bolj, drugim manj, vsem pa se odpira novo poglavje. Morda kdo med vami razmišlja, da bi se nekoč odločil tudi za Camino, saj je toliko slišanega in zapisanega o njem, pa se še ne more odločiti ... Prva knjiga (Moj camino) je bila lepo sprejeta,  zato se je Ivan odločil, da opiše vse tisto, kar je doživel med Santiagom in Assisijem - za zgodbe iz življenja (Romanje na Poljsko, v Francijo, pa spomine na mladost, o prijateljih, sosedih in potem ... in na koncu odločitev: Assisi, prihajam - na Frančiškovo pot ... dopust, registracija, molitev k svetemu Frančišku ... razgrnitev zemljevida: od Dovadole do Assisija ... in začetek poti

 

Od Santiaga do Assisija 3D

iz vsebine

Capaninna – Premilcuore
Z Rainerjem hodiva sama. Nikjer nobenih romarjev, nikjer nobenih domačinov, nikjer ni nikogar. Tako se začneva pogovarjati o najinem življenju. Razen nemške in naše plače živiva precej podobno. Primerjava tudi najine načrte za današnji dan. Sam sem si že pred odhodom natisnil etape po dnevih, in tako sem že vedel, kaj me tisti dan čaka. No, Rainer je imel nemške načrte, ki so seveda edini pravilni in popolnoma natančni. V mojih zapiskih je danes na poti vulkan, po njegovih pa ni nobenega vulkana. Razlagam mu, da morava danes malo skreniti z začrtane trase in si ogledati to znamenitost. Njemu seveda nič ni jasno, a nekako se le strinja z mano, da si greva ogledat najmanjši delujoči vulkan na svetu. Prav vidim ga, da mi ne verjame in se mi posmiha. No, ko končno prispeva do tega vulkana ...
***
Na kraju, imenovanem Pekel, se ne more nahajati drugega kot najmanjši vulkan v Italiji, na občinskih mejah med Tredozio, Portico in San Benedettom. Miljo od Portica je moč videti kraj, ki so ga lokalni prebivalci poimenovali Pekel, kjer je zemlja črna in težka, kjer je v zemljini velika luknja s plameni ognja, tla pa prepojena z žveplom, ki gori. Tam lahko sveži les prižgeš s koščki volne, ki jih naložiš na vrh. V bližini lahko najdeš tudi kose kovine zlate in srebrne barve. (Leandro Alberti, 1588)
+++
Posnamem nekaj zanimivih slik. Pot se nadaljuje strmo navzdol do mesta Portico. Tu na terasi gostilne spijeva kavico in si privoščiva daljšo pavzo, ker čaka naju zelo strma pot, ki gre samo navzgor in navzgor. Končno sva na prehodu in pot se tokrat strmo spušča, potem pa zopet strmo navzgor pa še malo dol in gor pa dol in prispeva do naslednjega prenočišča v kraju Premilcuore. Tokrat je prenočišče v gostilni, kjer imava tudi večerjo in zajtrk. Lastnik je zelo dobre volje in vesel, da je spoznal enega Ivanaaaa e Slovakie e capital city of Zagabria ... Mislim, porka mizerija, Italijani! Pozno zvečer se nama zopet pridruži že znana skupina. Španec Pato nam razloži nekako v tem stilu: No Reina no peregrino. In tudi oskrbnik doda, da nam naproti prihaja Reina. Sam sem kar vesel, ker razumem, da končno prihaja ena prava peregrinka, verjetno iz Amerike ali vsaj iz Španije (Reina = neurje).

 

Valfabbrica – Assisi
Zjutraj vstanem zmeden. Ali je sploh res, da je pred menoj zadnji dan? Z Rainerjem sva tiho, ne moreva se pogovarjati, ker se že čuti Assisi. Pot je na trenutke zelo strma in blatna in na nekem hribu prvič zagledam obzidje in cerkev. Ob poti je še kapela, ki je polna spominkov romarjev, ki so jih tam pustili z določenim namenom. Sam v spominsko knjigo zapišem naslednjo misel: »Dober boj sem dobojeval, hojo do Assisija že skoraj končal, vero ohranil.« Tudi na naslednjem hribu je križ okrašen s spominki. Sledi še strm spust, in že sem pri spomeniku patra Pija. Na zadnjem hribu, ki je še pred menoj, pa že zvonijo zvonovi in me kličejo v svoj objem. Pred vhodom se preoblečem v čista oblačila. Že doma sem sklenil, da se tudi sezujem in grem bos do konca, vendar se nisem. Ne vem, zakaj ne. Prispem na zelene vrtove, kjer je znameniti kip Frančiška na konju in spodaj znak TAU. Prihod do cerkve nekoliko zmotita oborožena paznika, ki pregledata vso opremo. Vse je v redu, le žepni nožek moram pustit v posebni škatli. Sedaj so pač takšni časi. Ko položim roke na vrata cerkve, se mi prvič na tej poti ulijejo tiste znane solze, ki sem jih že toliko prejokal v Španiji. Pokličem domov ženo in ji sporočim, da sem končal Camino. Srečna je skupaj z menoj. Svetuje mi, naj si poiščem dobro prenočišče in naj ostanem še kakšen dan v Assisiju. Poiščem že vnaprej rezervirano prenočišče, kjer me že čaka izpolnjeno priznanje o uspešno opravljeni poti. Rainer gre v hotel, sam pa cel popoldan hodim po trgu in cerkvah ter poiščem patra Janeza. Slišiva se po telefonu in povabi me k večerni sv. maši za romarje in turiste. Cerkev je polna in na koncu nas pokliče pred oltar. Ta dan smo v Assisi prišli Ivan iz Slovenije, Rainer iz Nemčije in dve romarki iz Rusije. Podeli nam blagoslov ob spremljavi cerkvenih orgel s pesmijo Jezus se ob morju ustavi ...

***
Jezus se ob morju ustavi, me pogleda in prijazno povabi: »Pusti ribe, ljudi lovil boš.« Dragi Jezus, si res mene poklical? S tvojih ustnic svoje ime sem zaslišal. Glej, zapuščam prazen čoln na obali, zdaj odhajam, kamor kličeš me Ti. Tu sem, moje roke porabi, šibke noge in okorne besede, kaplje znoja in vso ljubezen. Reven, nesposoben sem človek, kar premorem je zvestoba do Tebe. Rad potegnil ljudi bi iz greha. V zlobi se človeštvo utaplja ...
***
Pred oltarjem se objamemo in vsi jočemo. Vsa cerkev pa ploska in v vrsti prihajajo k nam, nas trepljajo po rami in čestitajo. Doživetje za vedno, to je res neverjeten občutek, to je trenutek, ko vse obstane. Samo hvala, hvala, hvala lahko rečem. S patrom pa se potem dobiva še na samem v njegovi pisarni in se veliko pogovarjava. Podari mi knjigo, ki jo je sam napisal: Duh Assisija. Tu sem res doživel in začutil duha Assisija – to živo vero.

 +++

Po pripovedovanju romarjev, ki so to pot že prehodili, in po ogledu reliefa poti na internetu sem pričakoval izjemno naporno pot. Ko sem po elektronski pošti poslal prijavo, sem dobil odgovor, da naj bom izredno dobro pripravljen na
zelo zahtevno pot. Sedaj pa lahko rečem, da je pot izjemno težka samo v deževnem vremenu, takrat so namreč vsi ti vzponi in spusti blatni in predvsem vzponi so podobni enemu koraku naprej in dvema nazaj. Vsa lepota narave, živalskega in rastlinskega sveta pa odtehta težavnost v čisto zmerno hojo. Zelene puščice so včasih lesene in dobro vidne, spet drugič pa majhne in skrite. Zato je potrebna večja zbranost in previdnost na poti.
Oznake se v primerjavi s Španijo tu spreminjajo. V Španiji je rumena puščica in Jakobova školjka zakon. Tu pa so lahko zelene, pisane v barvah Italijanske zastave, rdeče, modre pa še kakšne. Zato pa marsikje čisto majhna nalepka srečnega »taučka «, ki veselo hodi, popolnoma zadošča našim potrebam in gotovosti, da gremo v pravi smeri.
Večkrat sem zvečer prišel do svoje postelje povsem izčrpan. Vendar sem se nato stuširal, spil kavico in se pogovoril z domačini, pa je bila utrujenost že pozabljena. Ko pa sem opral še vsa potrebna oblačila, sem bil že pripravljen za večerjo.
Po intenzivno predihanem dnevu je spanje vsak večer v drugi postelji vedno odlično. Vsako jutro sem se zbudil, ko sem se. Nikoli nisem imel budilke in vedno sem se zbudil pravi čas za tisti dan.
Nikoli se nisem spraševal, kaj bi bilo, če bi bilo, in česa ne bi bilo, če ne bi bilo. Vzameš, kot ti je dano, in s tem si zadovoljen. Vsako jutro z velikim navdušenjem in dobro voljo nadaljuješ Pot. Ni bilo pomembno, kakšno je vreme, ali so velike luže, ali je blato ali pa že zjutraj močno pripeka in bo čez dan še huje. Pa kaj potem – vse zmorem v Njem.
...

 predstavitve pripravlja Marko Čuk

Sveta Gora pri Gorici je ena naših največjih božjih poti - glavno Marijino svetišče koprske škofije. Letos praznujemo 300-letnico kronanja milostne podobe svetogorske Matere Božje, zato smo pripravili  v prenovljeni obliki že tretjo izdajo priljubljene pobarvanke (za otroke in tudi starejše)

 

  besedilo Berta Golob
  ilustracije Silva Karim
  PASTIRICA URŠKA
  pobarvanka
  24 strani, 17 x 24 cm, broširano
  cena 2,30 €
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo v spletni knjigarni Ognjišča

Pastirica Urska pobarvanka 3D

iz vsebine:

"In kako se je začelo?" se sprašuje pisateljica Berta Golob. Zgodba o cerkvi na Sveti Gori, ki je posvečena svetogorski Materi Božji je tesno povezana z zgodbo o pastirici Urški. In to Urškino zgodbo prikazuje v podobah pobarvanka, ki je pred vami. Začelo se je leta 1539, ko je Urška pasla ovce na pobočju Skalnice ... in videla nenavadno lepo ženo, ki ji pove, naj ljudje tukaj postavijo hišo in jo prosijo milosti ... Urška že hiti domov in pripoveduje, da je videla nebeško Gospo ... nekateri seveda niso verjeli, Urško celo zaprejo v ječo, da ne bi vznemirjala ljudi, posebej kmetov, ki so morali delati za graščaka ...Toda Urško nevidna roka trikrat reši iz ječe, priprave na gradnjo se začno, goriški poglavar Attems je naklonjen gradnji, podari zemljišče, kmetje iz vseh vasi pod Skalnico pomagajo ... 12. oktobra 1544 je cerkev posvečena ... v zgodovini je bila dvakrat porušena, milostna Marijina podoba je morala bežati ... toda še danes stoji na gori kakor nekdaj. Svetogorska kraljica nas blagoslavlja že skoraj pol tisočletja ... Svetogorska kraljica, prosi za nas...

Urški in svetogorski Kraljici lahko zapojete tudi pesem, ki jo je otrokom uglasbil Janez Bitenc

Pastirica sredi jase
na pobočju čredo pase.

Sveta Mati jo pozdravi,
ji o hiši Božji pravi.

Zdaj Marija naše dvore
blagoslavlja s Svete Gore.

Knjižne novosti, v: Ognjišče (2017) 06, str. 130

Phil Bosmans bralca s svojim razmišljanjem neposredno nagovarja: v svojih trditvah je prepričljiv, pogosto tudi duhovit. Govori iz izkušnje, iz zgodb resničnih ljudi, ki so v življenju šli skozi preizkušnje in ... radosti, doživljali nemoč in ... moč ... Iz besed odseva hrepenenje po varnosti in sreči, ... na določene življenjske izkušnje odgovarja odkrito, velikokrat pa jih ovije z duhovitostjo ...  Bosmansova besedila so vedno kratka in enostavna, stvari se vselej loti s prave strani ... je izjemen pripovedovalec, njegova beseda seže do srca ....

»Živi vsak dan, 365 vitaminov za srce«: za to knjigo izbrana in prirejena besedila so vedno nove melodije človeškega srca, življenjsko nujno potrebni vitamini. Naj vam postanejo spremljevalec za vsak dan v letu, spodbuda za srčnost: »Sreče ne moreš kupiti. Samo Ljubezen je zastonjska.«

365 vitaminov za srce je darilo za vsak dan v letu.

 

  Phil Bosmans
  ŽIVI VSAK DAN
  365 vitaminov za srce
  20 x 25 cm, trda vezava, barvne fotografije 224
  cena: 24,90 €
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo v spletni knjigarni Ognjišča:

Zivi vsak dan 3D

 Sreča te obišče kot čudovit občutek,
ko pozabiš nase, da bi živel za druge.
Sreče ne moreš kupiti za noben denar tega sveta.
Sreča je kot odmev, ki odgovori samo takrat,
ko se sam razdajaš.
Darovati se pomeni ljubiti.

Phil Bosmans v preprostih podobah mojstrsko izrazi bistvo, ki nam seže do srca.

365 vitaminov za srce je darilo za vsak dan v letu.

Marko Čuk

Moj zvesti prijatelj

Molitev Sveti angel, varuh moj je tista otroška molitev, ki jo mnogi verni starši najprej položijo na ustnice svojih otrok. V knjigi (slikanici) Angel varuh (Moj zvesti prijatelj) se vse začne s stvarjenjem našega sveta, ki mu je Bog vtisnil pečat ljubezni, zato lahko rečemo, da je svet velik dar, ki ga podpisuje Ljubezen. To je tudi zakon, ki povezuje ljudi, ki z razumom in voljo gospodujejo vsemu ... Poleg zemlje imamo tudi nebo, na katerem je sonce, luna ... in nebesa, prostor, kjer biva Bog, torej je to kraj ljubezni. Ljubezen je zakon, ki povezuje ves svet in z molitvijo Sveti angel se učimo prav te ljubezni ... V knjigi potem sledimo razlagi molitve Sveti angel: najprej o angelih, ki so duhovna bitja, in vedno gledajo Boga, njemu pripadajo in so Božji poslanci in posredniki na zemlji ... Bog pa ljubi vse, ki verujejo vanj, zato je posameznim angelom dal nalogo, da nas spremljajo skozi življenje. Angeli so nam dani osebno, nosijo naša imena ...in nas podpirajo in varujejo ter nam pomagajo spoznati ljubezen ...
Knjiga tudi razloži, kaj delajo angeli varuhi:  slavijo Boga, pomagajo nam, da živimo sveto, da slišimo Jezusov glas, varujejo nas pred tistimi, ki nam hočejo storiti kaj slabega ... Angel nam stoji noč in dan ob strani, je naše tretje uho, ki mu prvimo vest, vodi jo in po njej se nam oglaša Sveti Duh. Angeli nam vedno hočejo dobro in nam pomagajo rasti v ljubezni do Boga in ljudi ... le prisluhniti moramo sporočilom ljubezni ...
Na koncu knjige pa izvemo še, kje kako so angeli posredovali Božje načrte za odsrešenje in srečo sveta. Navedeni so odlomki iz Svetega pisma, v katerih nastopajo angeli: preroka Elija, ki so ga preganjali sovražniki, je v puščavi krepčal angel - angel Gabriel je bil poslan od Boga in je Mariji oznanil, da bo z delovanjem Svetega Duha postala Jezusova mati...Betlehemskim pastirjem je angel oznanil Jezusovo rojstvo ... Jožefu se je v sanjah prikazal angel in ga opozoril, naj z otrokom in Marijo beži v Egipt, da ju reši pred zlobo kralja Heroda ... preberemo pa lahko tudi, kaj je o angelih povedal papež Frančišek ...

  besedilo Ezio Aceti
  ilustracije Silvia Oriana Colombo
  ANGEL VARUH
  40 strani, 22 x 24,5 cm, trda vezava
  celostranske barvne ilustracije
  redna cena: 10,90 €
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo
  v spletni knjigarni Ognjišča

Angel varuh 3D

iz vsebine

VARUH MOJ
Bog je malce nenavaden, ker ljubi vse, vse ljudi.
Vse otroke.
Vse mlade.
Vse moške.
Vse ženske.
Ljubi vse tiste, ki verujejo vanj,
tiste, ki ga ljubijo, in tiste, ki ga ne ljubijo.
Njegova ljubezen je tako velika, da je posameznim angelom
dal nalogo, da vsakega od nas spremlja vse življenje.
To je torej angel varuh:
duhovni prijatelj, najrazumnejši, najčistejši,
ki mu je Bog naročil, da nas podpira in varuje
in predvsem, da nam pomaga spoznati Ljubezen.
Angel varuh je tako velik dar,
da boljšega ne bi mogel dobiti.
Angel varuh ti je dan osebno, nosi tvoje ime.

 

VSEGA HUDEGA ME BRANI
Angel varuh je vedno s teboj.
Govori ti.
Njegov glas prihaja iz notranjosti, iz srca,
in ti govori kot razločna misel.
To je glas brez zvoka, toda zelo močan, razločen, jasen.
Tudi če ne slišiš zvoka, je že zaživel
v tvoji misli in tvojem razmišljanju.
Lahko ga slišiš.

 predstavitve pripravlja Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Prijateljstvo se lahko rodi med dobrimi ljudmi, med boljšimi se razvija, med najboljšimi pa doseže popolnost.

(sv. Eldred Rievalski)
Sobota, 18. August 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh