Slikanica pripoveduje o otroškem pričakovanju sv. Miklavža in sporoča, da je obisk sv. Miklavža najlepši dan v letu tudi zato, ker nas spomni, da sta dobrota in ljubezen najvažnejši v našem življenju. Zato sta bila glavna junaka zgodbe Peter in Miha zelo pridna, ker sta čakala na najčudovitejši dan v letu – prihod svetega Miklavža. Prisrčna zgodba ... za otroke in starše.

  besedilo Luc Foccroulle
  ilustracije Annick Masson
  ČAS ZA SVETEGA MIKLAVŽA
  30 strani, 250 x 280 mm,
  trda vezava, celostranske ilustracije
  redna cena: 12,00 €
  * * *
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo
  tudi v spletni knjigarni Ognjišča

Cas za svetega Miklavza 3D

 

o vsebini:

Učiteljica Kristina malčkom pripoveduje o sv. Miklavžu, ki pride vsako leto v noči na 6. december ... in prinaša pridnim otrokom igrače.

Peter je zelo zaskrbljen in sprašuje, če je res, da ne dobiš darila, če nisi priden. Učiteljica ga potolaži ... toda sošolec Luka med odmorom pospravlja,  zbira papirčke in jih meče v koš ...

Tudi Peter sklene, da bo naredil vse, da bo Miklavž videl njegovo pridnost in prizadevanje ... tako zelo, da se spreta, kdo bo pobral več papirčkov...

Ko pride Miklavž v šolo, otroci dobijo darila, toda Peter je neučakan, in doma venomer sprašuje, kdaj bo prišel Miklavž domov ... starejši brat Miha ga nje že sit ... Kdaj ... kdaj ... bo čas za sv. Miklavža ....

 

Cas za sv Miklavza1

pripravlja: Marko Čuk

Kako je mogoče s pomočjo duhovne proze najti Boga?
Pred nami je knjiga duhovne proze, ki nam pomaga iskati Boga, resnico, dobroto ... Besede prinašajo uteho, presenečajo, spodbujajo, drezajo ... so pa iskrene, klene in jasne ...To niso pridige, tudi pesmi ne, prav tako ne "reklama" za določeno idejo, še manj enciklopedija, učbenik ... so preprosto izziv k razmisleku, povabilo v mišljenje, ki lahko usmerja življenje. Na eni strani knjige hočejo izluščiti jedro stvari, so jasne, odprte ... njihov edini namen je, da bi ob prebiranju bralec mogel v sebi vzbuditi ali poglobiti ljubezen do Jezusa. Do njegove očarljive privlačnosti in večne resnice. Bog je v njih odkrito navzoč: kot gledalec in poslušalec, kot sogovornik in sodelavec, kot stvarnik in odrešenik,
kot dobri Oče in zvesti Brat in vseobjemajoči Duh. Kdor zna in hoče, lahko s temi besedami moli; kdor ne zna, se lahko moliti nauči ...

  Peter Millonig
  ZASIDRAN V VERI
  180 strani, 17 x 24 cm,
  trda vezava s ščitnim ovitkom
  dvobarvne fotografije
  redna cena: 19,90 €
  * * *
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo
  tudi v spletni knjigarni Ognjišča

Zasidran v veri 3D

nekaj avtorjevih misli o knjigi:

Pred bralcem je sto različnih pojmov, pojavov in tem, ki jih ponuja življenje in sem jih kot avtor ubesedil tako, da nam spregovori bistvo, gledano skozi prizmo krščanskega navdiha. Med njimi so molitve in hvalospevi srca.  ...
Fotografije, s katerimi so besedila opremljena, so prav tako iz lastne zakladnice;
Moj namen je, da bi prvi knjigi v doglednem času sledili še dve, tako da bi celoten opus obsegal tristo osebnih pričevanj.
Vsebina knjige je nenavadna in svojevrstna. Gre za posebno obliko duhovne proze. Beseda zmore – kot nekakšen manifest življenja – navdihovati, ker je iskrena, klena in jasna. Posamezna spoznanja so zavestno odmerjena, tako da ne presegajo ene strani. Hočejo izluščiti jedro stvari. Tudi z uporabo le najnujnejšega besednjaka.
Knjiga nima skritih namenov. Je odprta, vsem enako dostopna zgodba.
Edini namen je, da bi ob prebiranju opažanj bralec mogel v sebi vzbuditi ali poglobiti ljubezen do Jezusa. Do njegove očarljive privlačnosti in večne resnice. Do njegove karizmatične pojavnosti in odrešenjske sile. (...)

iz vsebine:

SVETI DUH

Bog nam govori po Svetem Duhu.
Sveti Duh je nepogrešljiv v Presveti Trojici.
Je ljubezen, ki izvira iz osrčja nebeškega Očeta.
Je živa voda, ki se razliva iz Jezusovega naročja in blagoslavlja
vse stvarstvo.
Kot vez med Očetom in Sinom združuje človeštvo v ljubezni do Boga.
Sveti Duh nam daje uvid, nas krepi v urah skušnjave in bolečine.
Z njegovo pomočjo zmoremo razločevati med dobrim in zlim, se
odločati, kakor je všeč dobremu nebeškemu Očetu in ostati poslušni
Jezusovemu učenju.
Sveti Duh je plamen modrosti, ki nevidno lebdi nad nami.
Povezuje nas v občestvo zanesljivih pričevalcev prihodnjega veka.
Njegova ljubezen je nepreklicna.
Veje, kjer hoče, in njegova dela so velika.
Tam, kjer ni več sovraštva med ljudmi in zavlada usmiljenje, je na delu
Sveti Duh.
Kjer se napuh spremeni v srčno ponižnost, slutimo njegovo navzočnost.
Kjer se zgodijo čudežna notranja spreobrnjenja, zasledimo njegovo
zvesto pisavo.
Sveti Duh je sedež modrosti, ki usmerja ljudstva na zemlji proti
večnemu kraljestvu.
V njem živi, je živel in bo živel brez konca.
Priklonimo se torej njegovi sveti naravi in vsakršni vzvišenosti,
saj prihaja od Boga in je Bog sam.

 

V SREDIŠČU

V središču vesolja ni sonce, okoli katerega se vrtijo planeti,
ampak Bog.
Vse se namreč vrti okoli Njega.
On je ustvaril sonce, luno in zvezde in vsa telesa galaksij.
Ustvaril je Zemljo in jo obdaril z življenjem.
Le na njej namreč vzkali in zraste seme, se pretakajo vode in narava živi.
Živi pa tudi ves živalski svet in krona stvarstva, človek.
Sonce samo ne bi moglo pognati v bivanje tolikšnega življenja.
Ne bi moglo proizvesti kisika in določiti fizikalnih zakonov,
ki uravnovešajo zemeljske sile.
Le vrhunski um je lahko sestavil nesestavljivo v sosledje in soodvisnost živega.
Um, ki se nikoli ni začel, ampak je vedno bil.
In tudi vedno bo.
Kristus je Alfa in Omega.
Edini, večni in živi Bog.
Njegovo kraljestvo je vladavina večnosti.
Temelj vidnega in nevidnega sveta pa je ljubezen.
Na njej je zgrajeno veličastvo neminljivega nebeškega dvora.
V središču našega vesolja je torej Jezus.
Jezus kot Stvarnik.
Jezus kot Odrešenik.
Jezus kot Zveličar.
Ali bi nas sonce moglo odrešiti, ali bi se po njem lahko zveličali?
Nasprotno, če bi se nam približalo, bi izpuhteli.
Ne bi prenesli njegove vročine, ki je resnično koristna le takrat,
ko deluje iz razdalje milijonov kilometrov.

 

BITI OČE

Kadar nas Bog kliče v zakonski stan, smo deležni posebne nebeške
ljubezni, če lahko postanemo starši.
Če smo z Njegovo voljo posredovalci življenja.
Kot mati in oče.
Na tem mestu razmišljamo o očetovstvu.
Biti oče je dar in odgovornost, izvoljenost in milost.
Je posnemanje vloge nebeškega Očeta v krogu lastne družine.
Kakor je nebeški Oče na samem vrhu Presvete Trojice, tako je tudi oče
vladar družine.
Ne zato, da bi bil prvi, ampak da s svojo močjo, preudarnostjo in
zvestobo zaščiti življenje vseh njenih članov.
Da skrbi za duhovno rast potomstva in daje s pričevanjem ljubezni
do žene trajen zgled otrokom, saj morajo postati vzorni člani družbe,
da bodo tako utirali Božji volji pot v prihodnje rodove.
Oče je porok trdnosti.
Najbližjim nakazuje smer po strmi poti, ki vodi v odrešenje.
Njegovo srce mora izgorevati za Gospoda, da plamen ljubezni ne bi
ugasnil, ampak zanesljivo živel v srcih potomcev.
Očetova vloga zato ni časovno ali vsebinsko omejena.
Krščanski oče gradi ljubezen, ki ga preživi.
Jezusova navzočnost v družini daje očetovemu prizadevanju največji
možni razmah.
Kadar se namreč družinski oče pri vseh svojih besedah in dejanjih opira
na Boga, ga nebeški blagoslov ne zapusti.
Družino zavaruje pred vsem hudim, saj najde Jezus v iskrenem srcu
družinskega očeta svojega zemeljskega zaveznika.
Blagohotno se ozira nanj, da more življenje vzkliti in obroditi trajen sad.

 

pripravlja: Marko Čuk

Kovačnica je zadnje objavljeno delo sv. Jožefmarija Escrivá de Balaguerja. Bl. Álvaro del Portillo je o njej zapisal, da je to “ognjena knjiga, katere branje lahko mnoge duše privede v kalilnico božje ljubezni in jih vžge v hrepenenju po svetosti in apostolatu, kajti to je bila želja msgr. Escrivája”.
Knjiga je zgrajena podobno kot prejšnji (Pot in Brazda) in vsebuje 1055 točk za meditacijo, razdeljenih v trinajst poglavij. Mnoge izmed teh misli, ki jih je ustanovitelj Opus Dei zapisal v tridesetih letih prejšnjega stoletja, so avtobiografskega značaja, četudi so običajno podane v tretji osebi. Rdeča nit knjige je postopno upodobljenje človeka po Jezusu Kristusu, kar predstavlja bistvo krščanskega življenja. Vsak posameznik si mora prizadevati, da bi odgovoril na milost: da bi spoznaval in ljubil Gospoda, gojil ista čustva kot On. Tako bi znova uresničil njegovo življenje v svojem vsakodnevnem ravnanju do te mere, da bi mogel vzklikniti z apostolom: "Ne živim več jaz, temveč v meni živi Kristus. To je program svetosti, ki ga Gospod predlaga vsem, brez izjeme. To pa ne pomeni, da smo obsojeni na neki togi kalup notranjega življenja - brez svobode - ne ... vsaka duša lahko hodi po svoji poti ob spodbudah Svetega Duha. Te točke za premišljevanje so prej prijateljski namigi, očetovski nasveti nekomu, ki se je odločil resno vzeti svojo krščansko poklicanost.

»Le kako ne bi vzel tvoje duše – iz čistega zlata – da jo postavim v kovačnico ter jo obdelujem z ognjem in kladivom, dokler iz te zlate rude ne napravim bleščeče dragocenosti, ki bo izročena mojemu Bogu?« (razlaga naslova)


  Jožefmarija Escrivá de Balaguer
  KOVAČNICA
  416 strani, 10,5 x 14,5 cm,
  mehka vezava z zavihki
  redna cena: 9,90 €
  * * *
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo
  tudi v spletni knjigarni Ognjišča

Kovacnica 3D

o vsebini:

Prvo poglavje (Preblisk) govori o poklicanosti: ob Božjem namigu, da smo njegovi otroci, da smo vredni krvi njegovega edinorojenega Sina ... nas prevzame svetloba.
Odgovor na božji poklic zahteva stalen boj. v katerem ne bo manjkalo porazov in na človeka lahko preži nevarnost malodušja. Toda iz ponižnega zaupanja v Božjo vsemogočnost lahko rečemo: mi zmoremo!
S ponižnostjo in vztrajnostjo oslička ob črpalnem kolesu je namreč tesno povezana pokorščina. Kajti ubogati človeka, ki v imenu Boga vodi našo dušo in usmerja apostolat, pomeni odpreti se božji milosti, pustiti, da deluje Sveti Duh; to je ponižnost. Torej pokorščina Bogu samemu.
Bralca nenehno spominja, da je za pobožanstvenje človeškega potrebno globoko notranje življenje: v nasprotnem primeru bi tvegali, da počlovečimo, kar je božje (...)
Kristjan pridobi veliko srce, kot Kristusovo, v katerem je prostor za vse.
Ker želji po Bogu ne more biti zadoščeno na tem svetu, nastopi hrepenenje po dokončni zedinjenosti v večnosti. To je tema zadnjega poglavja Kovačnice.

Če ti in jaz, dragi bralec, vstopiva v to kovačnico božje ljubezni, ti lahko zagotovim, da bosta najini duši postali boljši, da se bosta nekoliko znebili odvečnosti, ki jih nosita s sabo. Msgr. Escrivá nas bo z varnim korakom vodil po poteh notranjega življenja kot nekdo, ki pozna pokrajino do potankosti, ker jo je sam mnogokrat prehodil. Če se resnično odpravimo po tej stezi, tako da začnemo in znova začnemo, kolikorkrat bo potrebno (prim. št. 384), bomo tudi mi prispeli na konec svojega popotovanja mirni in veseli, z gotovostjo, da nas bodo sprejele roke našega nebeškega Očeta.
Ne pozabi, da nas varuje presveta Devica Marija; k njej se obračamo ob zaključku teh vrstic z besedami iz Kovačnice, da bi branje in premišljevanje te knjige po božji milosti v nas doseglo cilj, s katerim se je msgr. Escrivá lotil pisanja teh misli: Mati! Daj, da iščem tvojega Sina; da najdem tvojega Sina; da ljubim tvojega Sina ... z vsem svojim bitjem! (št. 157). (Álvaro del Portillo)

nekaj misli iz knjige:

Dobro pomisli: na svetu je mnogo moških in žensk, a med njimi ni nikogar, ki ga Učitelj ne bi poklical. Kliče jih h krščanskemu življenju, k življenju svetosti, k življenju izvoljenosti (št. 13).

Ljubezen doseže vse. Brez ljubezni ni mogoče storiti ničesar. Ljubezen torej! To je skrivnost tvojega življenja ... Ljubi! Tŕpi z veseljem. Utrdi svojo dušo. Okrêpi svojo voljo. Zagotôvi svojo izročitev božji volji in s tem bo prišla učinkovitost.

Žívi krščansko življenje z naravnostjo! Vztrajam: s svojim vedênjem predstavi ljudem Kristusa, tako kot sliko odseva normalno ogledalo, ki ne skazi, ki ne naredi karikature. — Če si normalen kot tisto ogledalo, boš odseval Kristusovo življenje in ga pokazal drugim.

V življenju kristjana mora biti “vse” za Boga: tudi osebne šibkosti, ko jih popravimo! Gospod jih razume in odpušča.

Če ni težav, potem stvari nimajo človeške privlačnosti ... niti nadnaravne. — Le kaj boš lahko obesil na žebelj, če ni nobenega upora, ko ga zabijaš v steno?

Pusti se voditi Bogu. Peljal te bo po “svoji poti” in se pri tem posluževal neštevilnih zaprek ..., morda pa celo tvojega lenarjenja, da bi bilo vidno, da tvojo nalogo uresničuje On.

Dober boš samo, če znaš videti dobre stvari in kreposti drugih. — Zatorej, kadar moraš koga popraviti, stori to z ljubeznijo, v primernem trenutku, brez poniževanja ... in z željo, da bi se ti sam učil in se izboljšal v tem, kar popravljaš.

Svetnik je za mnoge ljudi in za njihov način življenja “neprijeten”. Toda to ne pomeni, da mora biti neznosen. — Njegova gorečnost nikoli ne sme biti grenka; pri opominjanju nikoli ne sme raniti; njegov zgled nikoli ne sme biti ošabna moralna klofuta v obraz bližnjega.

Svetujem ti, da ne iščeš lastne hvale, niti tiste, ki si jo zaslužiš: bolje je, da ostaneš neopažen in da tisto, kar je najlepšega in najplemenitejšega v našem življenju, ostane skrito ... Kako velika reč je to, da postanemo majhni! »Deo omnis gloria!« — Vsa slava Bogu.

pripravlja: Marko Čuk

Več kot le igra za otroke

Naslov Svetopisemske domine pove, da gre za igro, s pomočjo katere otroci spoznavajo sporočilo Svetega pisma.
Zato je igralnim karticam (dominam) priložena tudi knjižica s svetopisemskimi zgodbami, ki bo pomagala otrokom in njihovim staršem, da bodo lažje razumeli igro.

Z igranjem priljubljene igre, se bo vsebina zgodb (s pomočjo staršev) še bolj vtisnila v spomin in srce otroka.
Primerna starost: od treh let naprej.

 

 

  SVETOPISEMSKE DOMINE
  škatla z 28 karticami
  (dominami s svetopisemsko tematiko),
  broširana knjižica
  s svetopisemskimi zgodbami
  (Svetopisemske zgodbe)
  cena 9,90 €
  * * *
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite igro
  tudi v spletni knjigarni Ognjišča

Svetopisemske domine

 

 

 

iz vsebine:

Naslovi zgodb:
Noe in njegova barka
Jožef in njegova krasna halja
Mojzes, princ Egipta
Daniel rešen pred levi
Jona in velika riba
Jezus govori množici
Obilno kosilo
Utihni, vihar!
Dobri pastir
Tujec, ki je pomagal

Svetopisemske domine1Ena od desetih za pokušino:

Obilno kosilo
Nekoč je Jezus ves dan govoril množici.
Ljudje so postali zelo lačni – a niso imeli hrane.
Neki deček je imel samo pet hlebov in dve ribi.
Jezus je z njimi nasitil množico, ki je bila z njim – več kot pet tisoč ljudi.
To je bil velik čudež!

 

pripravlja: Marko Čuk

Phil Bosmans bralca s svojim razmišljanjem neposredno nagovarja: v svojih trditvah je prepričljiv, pogosto tudi duhovit. Govori iz izkušnje, iz zgodb resničnih ljudi, ki so v življenju šli skozi preizkušnje in ... radosti, doživljali nemoč in ... moč ... Iz besed odseva hrepenenje po varnosti in sreči, ... na določene življenjske izkušnje odgovarja odkrito, velikokrat pa jih ovije z duhovitostjo ...  Bosmansova besedila so vedno kratka in enostavna, stvari se vselej loti s prave strani ... je izjemen pripovedovalec, njegova beseda seže do srca ....

»Živi vsak dan, 365 vitaminov za srce«: za to knjigo izbrana in prirejena besedila so vedno nove melodije človeškega srca, življenjsko nujno potrebni vitamini. Naj vam postanejo spremljevalec za vsak dan v letu, spodbuda za srčnost: »Sreče ne moreš kupiti. Samo Ljubezen je zastonjska.«

365 vitaminov za srce je darilo za vsak dan v letu.

 

  Phil Bosmans
  ŽIVI VSAK DAN
  365 vitaminov za srce
  20 x 25 cm, trda vezava, barvne fotografije 224
  cena: 24,90 €
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo v spletni knjigarni Ognjišča:

Zivi vsak dan 3D

Sreča te obišče kot čudovit občutek,
ko pozabiš nase, da bi živel za druge.
Sreče ne moreš kupiti za noben denar tega sveta.
Sreča je kot odmev, ki odgovori samo takrat,
ko se sam razdajaš.
Darovati se pomeni ljubiti.

Phil Bosmans v preprostih podobah mojstrsko izrazi bistvo, ki nam seže do srca.

365 vitaminov za srce je darilo za vsak dan v letu.

Marko Čuk

Moj zvesti prijatelj

Molitev Sveti angel, varuh moj je tista otroška molitev, ki jo mnogi verni starši najprej položijo na ustnice svojih otrok. V knjigi (slikanici) Angel varuh (Moj zvesti prijatelj) se vse začne s stvarjenjem našega sveta, ki mu je Bog vtisnil pečat ljubezni, zato lahko rečemo, da je svet velik dar, ki ga podpisuje Ljubezen. To je tudi zakon, ki povezuje ljudi, ki z razumom in voljo gospodujejo vsemu ... Poleg zemlje imamo tudi nebo, na katerem je sonce, luna ... in nebesa, prostor, kjer biva Bog, torej je to kraj ljubezni. Ljubezen je zakon, ki povezuje ves svet in z molitvijo Sveti angel se učimo prav te ljubezni ... V knjigi potem sledimo razlagi molitve Sveti angel: najprej o angelih, ki so duhovna bitja, in vedno gledajo Boga, njemu pripadajo in so Božji poslanci in posredniki na zemlji ... Bog pa ljubi vse, ki verujejo vanj, zato je posameznim angelom dal nalogo, da nas spremljajo skozi življenje. Angeli so nam dani osebno, nosijo naša imena ...in nas podpirajo in varujejo ter nam pomagajo spoznati ljubezen ...
Knjiga tudi razloži, kaj delajo angeli varuhi:  slavijo Boga, pomagajo nam, da živimo sveto, da slišimo Jezusov glas, varujejo nas pred tistimi, ki nam hočejo storiti kaj slabega ... Angel nam stoji noč in dan ob strani, je naše tretje uho, ki mu prvimo vest, vodi jo in po njej se nam oglaša Sveti Duh. Angeli nam vedno hočejo dobro in nam pomagajo rasti v ljubezni do Boga in ljudi ... le prisluhniti moramo sporočilom ljubezni ...
Na koncu knjige pa izvemo še, kje kako so angeli posredovali Božje načrte za odsrešenje in srečo sveta. Navedeni so odlomki iz Svetega pisma, v katerih nastopajo angeli: preroka Elija, ki so ga preganjali sovražniki, je v puščavi krepčal angel - angel Gabriel je bil poslan od Boga in je Mariji oznanil, da bo z delovanjem Svetega Duha postala Jezusova mati...Betlehemskim pastirjem je angel oznanil Jezusovo rojstvo ... Jožefu se je v sanjah prikazal angel in ga opozoril, naj z otrokom in Marijo beži v Egipt, da ju reši pred zlobo kralja Heroda ... preberemo pa lahko tudi, kaj je o angelih povedal papež Frančišek ...

  besedilo Ezio Aceti
  ilustracije Silvia Oriana Colombo
  ANGEL VARUH
  40 strani, 22 x 24,5 cm, trda vezava
  celostranske barvne ilustracije
  redna cena: 10,90 €
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo
  v spletni knjigarni Ognjišča

Angel varuh 3D

iz vsebine

VARUH MOJ
Bog je malce nenavaden, ker ljubi vse, vse ljudi.
Vse otroke.
Vse mlade.
Vse moške.
Vse ženske.
Ljubi vse tiste, ki verujejo vanj,
tiste, ki ga ljubijo, in tiste, ki ga ne ljubijo.
Njegova ljubezen je tako velika, da je posameznim angelom
dal nalogo, da vsakega od nas spremlja vse življenje.
To je torej angel varuh:
duhovni prijatelj, najrazumnejši, najčistejši,
ki mu je Bog naročil, da nas podpira in varuje
in predvsem, da nam pomaga spoznati Ljubezen.
Angel varuh je tako velik dar,
da boljšega ne bi mogel dobiti.
Angel varuh ti je dan osebno, nosi tvoje ime.

 

VSEGA HUDEGA ME BRANI
Angel varuh je vedno s teboj.
Govori ti.
Njegov glas prihaja iz notranjosti, iz srca,
in ti govori kot razločna misel.
To je glas brez zvoka, toda zelo močan, razločen, jasen.
Tudi če ne slišiš zvoka, je že zaživel
v tvoji misli in tvojem razmišljanju.
Lahko ga slišiš.

 predstavitve pripravlja Marko Čuk

Anselm Grün nas v knjigi Angel preprostosti seznanja z nebeškimi glasniki, ki nam želijo pokazati, da je preprosto življenje vedno tudi srečno življenje. Spodbujajo nas, da bi tudi sami šli po poti, ki dela življenje lažje in preprostejše. Vse ima svoj čas. In vsak čas ima svojega angela. Skupno jim je, da olajšajo življenje in nas popeljejo naprej po poti k intenzivnejšemu in bolj srečnemu življenju. Ali, kot pravi avtor: Zaupajte angelom, da bodo tudi vas vzeli pod svoje okrilje, vas varovali in vašo dušo opremili s krili upanja in občutkom svobode. Duša, ki dobi krila, živi lahkotneje. Vedno znova lahko poleti in si vse ogleda s perspektive od zgoraj, vidi situacijo skozi humor in jo lahkotneje sprejema.

  Anselm Grün
  ANGEL PREPROSTOSTI
  in drugi nebeški glasniki, ki olajšajo življenje
  142 strani, 12 x 20 cm, mehka vezava,
  zavihki, stilizirane risbe
  redna cena: 15,90 €,
  * * *
  Prelistajte:
  * * *
  Naročite knjigo
  v spletni knjigarni Ognjišča

Angel preprostosti 3D

Umetniki so angele navadno upodabljali s krili, s tem so hoteli povedati nekaj zelo pomembnega: angeli delajo naše življenje lažje. V življenju se večkrat znajdemo v situaciji, ki se nam zdi težka. Čutimo notranji odpor, počutimo se
pobite, preobremenjene in izžete. V takšnih trenutkih bi potrebovali angela, ki bi naši duši podaril krila, da bi nam ta težava postala lažja, da bi nanjo pogledali z drugega zornega kota in jo morda videli povsem drugače. V situacijah, ki jih doživljamo kot težke, je dobro, da se ne osredotočimo na probleme ali se naprezamo, da bi z vso svojo močjo dosegli rešitev. V takšnih primerih bi morali preprosto pogledati na angela, ki je že pri nas, in postati pozorni na spodbudo, ki jo čutimo v svoji duši. Angel vse vzame lahkotno. Vabi nas, da kakšno stvar vzamemo bolj lahkotno in si ne nalagamo toliko. Kajti tako se izognemo nevarnosti, da bi se zlomili pod težo, ki si jo naložimo na
ramena.
Angeli imajo na sebi nekaj lahkega, breztežnega. Tudi pri tem nam umetniki ponujajo namige: božični angeli, ki so pogosto upodobljeni kot angeli-otroci, nas želijo povabiti, da se ne bi dojemali kot tako zelo pomembne, ampak bi bili odprti in nezaverovani vase, kakor otroci. Pred oči nam želijo pripeljati lahkotnost bivanja in nas povabiti, da bi tej lahkotnosti zaupali. Obstaja mnogo takšnih angelov, ki nas spodbujajo, da bi spreminjali to, kar se nam dogaja iz dneva v dan. Tukaj je angel preprostosti, ki nas vabi, da bi živeli preprosto.
Angel uživanja nas osvobaja pritiska, da bi se morali kar naprej dokazovati navzven. Tu je angel upočasnjevanja, ki nas iztrga iz nenehnega pogona in razburjenja vsakdanjika ter upočasni naše življenje. Vseh triintrideset angelov, ki sem jih opisal v tej knjigi, nam želi olajšati življenje. Naši volji ne dajejo nikakršnih moralnih pozivov, ne zahtevajo hudih naporov, temveč so preprosto ob nas. Kajti angeli so v temelju naše duše že z nami. Privedejo nas v stik s sposobnostmi, ki so položene v nas, a so skrite zaradi nenehnega prizadevanja za uspešnost, ki nas zelo zaznamuje. Angel lahkotnosti, angel preprostosti se ne trudi na vso moč in ne zahteva od mene, da bi se dokopal do sposobnosti v temeljih naše duše. Preprosto se ozre na nemajhno breme, ki leži na nas, ter ga z lahkotnostjo in humorjem igraje dvigne. Spusti svoja krila ter omogoči, da teža poleti kvišku, olajša jo in jo povzdigne nad vsakdanjik, da nas ne bi več obremenjevala.
Poznam mnogo ljudi, ki se težko soočajo z življenjem. Za vas, drage bralke, dragi bralci, sem poiskal vse te angele, da bi nekoliko olajšali življenje. Teh mojih misli o angelih vam ni treba brati z resnim obrazom in pretirano tuhtati o njih. Dovolite, da vas preprosto okuži lahkotnost angelov, ki je usmerjena proti nebu. Zaupajte angelom, da bodo tudi vas vzeli pod svoje okrilje, vas varovali in vašo dušo opremili s krili upanja in občutkom svobode. Duša, ki dobi krila, živi lahkotneje. Vedno znova lahko poleti iz situacij in si vse ogleda s perspektive od zgoraj, vidi situacijo skozi humor in jo lahkotneje sprejema. Tako vam želim, da bi lahko skupaj s sv. Janezom XXIII. rekli: »Giovanni, ne jemlji se tako resno.« Tvoja duša ima krila. Zaupaj jim. Nosila te bodo skozi življenje z lahkotnostjo. (iz spremne besed Anselma Grüna)

iz vsebine

1. angel preprostosti
Angel preprostosti nas želi navdihovati za življenje, ki nas bo vodilo k sreči. Želi, da bi postali sposobni zaznavati in uživati v  tem, kar nam vsak dan leži pred očmi: modro nebo in rodovitno zemljo.

2. angel uživanja
Pomaga občutiti, da je življenje lepo, in uvaja v umetnost uživanja, v uživanje, ki ne vključuje želje po imetju, prilaščanju in uporabi nečesa, ampak se kaže v notranjem veselju ob tem, kar nam je v lepoti sveta podaril Bog.

3. angel upočasnjevanja
Uživaj ta trenutek v počasnosti, nam pravi. Potem bo delo spet steklo brez razburjanja in veliko bolj učinkovito. Ko je sem zelo zadedewn, imam veliko obveznosti ... - takrat stoji ob meni angel upočasnjevanja.

4. angel odpora
Kadar čutim odpor do človeka, vprašam angela: čemu ta odpor? Ali naj se človeku, s katerim se pogovarjam bolj posvetim, da bi bolje videl, da ni razloga za predsodke ... naj natančneje prisluhnem in najdem tisto, kar je res pomembno

5. angel izgorelih
Opozarja na kruh, ki te bo okrepil, in na vodo, ki te bo osvežila. Angel ti pokaže, kje moraš iskati izvire in kako ti hoče vliti novih moči. Prosi ga, da te zdrami, kakor je zdramil preroka Elija. ... da se boš lahko dvignil nad
probleme vsakdanjika in ne boš več dovolil, da bi te toliko vsakdanjih reči tlačilo.

6. angel majhnih premorov
Angel majhnih premorov te želi pripeljati v stik z modrostjo tvoje duše. To je veliko boljše kot tisto, kar nenehno govorijo in ponavljajo drugi ... ali nenehno izčrpavanje z delom. Vrača veselje do življenja in do dela.

7. angel, ki pomaga zavihati rokave
Morda lahko kdaj tudi sam postaneš angel, ki bo spodbujal tvoje otroke, da bi skupaj s teboj čistili stanovanje. In to tako igrivo, kot to počne angel, bo delo kar naenkrat postalo zabavno.

8. angel skrbi zase
Ko se počutiš izčrpanega, ko te prevzame zagrenjenost, ker ne cenijo tvojega truda ... takrat pristopi in pravi: »Poskrbi zase, da boš lahko še naprej z veseljem skrbel za druge ... le tako boš lahko postal blagoslov za druge."

9. angel popuščanja
Včasih hoče kdo od bližnjih brezpogojno uveljaviti svojo željo. Takrat potrebujejo angela popuščanja. Ta  bo skupaj z nami preveril naše misli in lastne občutke. Svetuje mi, da popustim le takrat, kadar pridem v stik s
svojo lastno modrostjo. Če popuščanje v meni prebuja le jezo in zagrenjenost, mi angel svetuje, da ne popustim takoj, temveč izrazim svoja občutja.

10. angel blagoslova
Ti bo odvzel strah pred boleznijo tvoje prijateljice in pred tvojo lastno nemočjo. Rekel ti bo sledeče: »Pojdi preprosto k njej. To ji bo dobro delo. Jaz pa bom že poiskal besede, ki bodo tvoji bolni prijateljici v blagoslov.«

11. angel odločnosti
Če je treba premagati ovire, je ravno to izziv, ki ga potrebuješ, da notranje napreduješ.« Le, če čutiš, da si se znašel v slepi ulici, se lahko še enkrat ustaviš in prosiš angela odločnosti, da bi ti sedaj stal ob strani pri odločitvi, ki je v tem trenutku na vrsti, in razkril neko novo pot.

12. angel dejanskega trenutka
13. angel, ki nam daje čas
14. angel – do tu in nikamor dlje
15. angel – sedaj je dovolj
16. angel s klovnovskim obrazom
17. Angel dobre volje
18. Angel – človek ne jezi se
19. Angel obrata
20. Angel optimizma
21. Angel deljenja
22. Angel zadrževanja
23. Angel pohvale
24. Angel šarma
25. Angel muzikantov
26. Angel plesa
27. Angel veselja
28. Angel igre
29. Angel izpuščanja
30. Angel pripravljenosti pomagati
31. Angel nezgode
32. Angel ki pravi: čas je, da prenehaš!
33. Angel naspanosti
Prosi angela, naj te ponoči varuje, da bo tvoj spanec miren in poživljajoč ter da boš ob tem zajel vse, kar čez dan potrebuješ: notranji mir, svežino, živost in energijo.

pripravlja: Marko Čuk

Včasih nam že ena sama misel spremeni življenje: odpre nov pogled, prinese tolažbo, žarek upanja, rešitev iz stiske ... prežene tesnobo .... V tej drobni knjižici je nekaj kratkih misli sv. Terezije iz Kalkute. Svetnica pred nas postavlja deset pomembnih življenjskih odločitev, za katere si je treba vzeti čas, da bo življenje postalo lepše in polnejše, svetlejše, vredno ... Čas je najdragocenejši dar ... da poiščemo, kje se skriva izvor moči, največja moč, glasba duše, mladostna moč, sad milosti, zmaga ljubezni ... in pot k sreči ... Fotografija, ki spremlja vsako misel nam pomaga, da razmišljamo še bolj doživeto ... tako je tudi knjižica privlačnejša. Prav primerna je, da jo še komu podarimo ... ali pa priložimo darilom ob raznih priložnostih ... tako bo s spodbudnimi mislimi še bolj osebno ...

Najdi cas 3D

vsebina:

Najdi čas

Najdi čas za razmišljanje – to je izvir moči.

Najdi čas za molitev – to je največja moč.

Najdi čas za smeh – to je glasba duše.

Najdi čas za igro – to je skrivnost mladosti.

Najdi čas za ljubezen – to je sad milosti.

Najdi čas za darovanje – to je zmaga ljubezni.

Najdi čas za branje – to je izvir modrosti.

Najdi čas za druženje – to je pot blaženosti.

Najdi čas za delo – to je vrednost prihodnosti.

Najdi čas za dobra dela – ta so ključ večnosti.

sv. Terezija iz Kalkute

 

pripravlja: Marko Čuk

Zajemi vsak dan

V vsakem pomenu je starost prednostno obdobje tiste modrosti, ki je na splošno sad izkušnje, kajti čas je velik učitelj.

(sv. Janez Pavel II.)
Ponedeljek, 19. November 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh