29. april je od leta 1982, ko je Mednarodni gledališki inštitut pri Unescu sprejel pobudo slovenske plesne, baletne legende dr. Henrika Neubauerja, svetovni dan plesa. Tako je v spomin na francoskega baletnega reformatorja Jeana Georgesa Noverra, ki se je rodil na današnji dan leta 1727, vsako leto dan, ko se po vsem svetu več govori o plesu, pa tudi več pleše, saj povsod pripravljajo tudi posebne plesne prireditve.

Plesna zveza Slovenije združuje približno 150 plesnih vaditeljev, učiteljev, trenerjev z licencami. V okviru zveze deluje 80 društev oziroma klubov, veliko plesne dejavnosti pa se izvaja tudi zunaj zveze.

Letos je poslanico napisala Trisha Brown, plesalka, koreografinja in umetniška vodja Trisha Brown Company.

»Plesalka sem postala zaradi želje po letenju. Premagovanje teže je bilo vselej nekaj, kar me je prevzelo. V mojih plesih ni skrivnostnega pomena. So duhovna vaja v telesni obliki. Ples posreduje in razširja svetovni jezik sporazumevanja; je vir veselja, lepote in boljšega poznavanja človeka. Ustvarjalnost v plesu je... spet in spet... razmišljanje, nastajanje in izvajanje. Naša telesa služijo izražanju in niso sredstvo nastopaštva. To spoznanje osvobaja našo ustvarjalnost, ki je dar in bistvo umetnosti. Umetnikovo življenje se ne konča s starostjo, kot so prepričani nekateri kritiki. Ples ustvarjajo ljudje, ljudje in zamisli. Vi, kot gledalci, lahko prenesete ta ustvarjalni vzgib domov in ga vključite v svoje vsakdanje življenje.«(Brown, 2017)

Mednarodna organizacija dela je leta 2003 razglasila 28. april za Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. To je dan, ko sindikalna gibanja po vsem svetu na ta dan tradicionalno organizirajo žalne slovesnosti za žrtvami nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Z vsakoletno kampanjo želi Mednarodna organizacija dela dodatno spomniti na varnejše, bolj zdravo in dostojno delo.

Letošnji Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu je posvečen stresu v zvezi z delom.

Delavci se soočajo z vse večjimi pritiski, ki so posledica sodobnega delovnega življenja. Psihosocialna tveganja, ki so posledica vse večje konkurence na trgu dela, višjih pričakovanj, vse daljšega delovnega časa, prispevajo k vse bolj stresnemu delovnemu okolju. Meje med zasebnim in poklicnim življenjem so vse bolj zabrisane. Stanje je dodatno poslabšala ekonomska kriza, ki je v organizacijah sprožila prestrukturiranje in organizacijske spremembe. Povečuje se negotovost in strah pred izgubo službe. Množično odpuščanje delavcev in naraščanje brezposelnosti sta pustila resne posledice na duševnem zdravju delovnega prebivalstva – tako tistih, ki so službo izgubili, kot tudi tistih, ki so službo obdržali in so bili prisiljeni sprejeti prevelik obseg delovnih nalog.

S stresom se soočajo vse države in delavci v vseh poklicih.

Svetovni dan intelektualne lastnine 26. aprila praznujejo vse države članice Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), med katerimi je tudi Republika Slovenija.

Cilji svetovnega dne intelektualne lastnine so:

  1. - dvigniti zavedanje o vplivu patentov, znamk in modelov ter avtorske pravice na vsakdanje življenje;
  2. - opozoriti na to, kako varstvo pravic intelektualne lastnine spodbuja ustvarjalnost in inovativnost;
  3. - počastiti ustvarjalnost in prispevek izumiteljev in umetnikov k razvoju družb po vsem svetu;
  4. - spodbuditi spoštovanje pravic intelektualne lastnine drugih.

Več o svetovnem dnevu intelektualne lastnine, ki letos poteka pod geslom Digital Creativity: Culture Reimagined, je na voljo na spletišču WIPO na naslovu http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/.

22. april je od leta 1970 svetovni dan zemlje. Namen tega dneva je, da bi spodbudili vse ljudi k aktivnemu in odgovornemu delovanju in skrbi za našo skupno hišo. Torej najprej opomin nam samim, potem pa tudi vsem okrog nas, da je zemlja, torej tisti prostor pod soncem, kjer preživljamo svoje dni, dar, ki nam omogoča preživetje, dar, ki nam zaznamuje kakovost življenja, predvsem pa dar, ki nam ga je Stvarnik izročil v omejeno posest, da z njim odgovorno ravnamo in ga, ohranjenega, lepega, zdravega in čistega posredujemo v roke naših otrok. To poudarja tudi papež Frančišek v okrožnici Laudato si’ (Bodi hvaljen), kjer se sprašuje, »kakšen svet želimo zapustiti tistim, ki bodo prišli za nami, otrokom, ki odraščajo«. Naslov okrožnice izhaja iz klica sv. Frančiška »Bodi hvaljen, moj Gospod«, ki v Hvalnici stvarstva spominja na zemljo, našo skupno hišo – ta je »kakor sestra, s katero si delimo bivanje in je lepa mati, ki nas sprejema v svoj objem«.

Letošnji dan Zemlje poudarja pomen dreves in harmonije med človekom in naravo. Gozd porašča 1.181.943 hektarjev ali 58,3 % površine Slovenije. Drevesa nam pomagajo v boju proti podnebnim spremembam, nas ščitijo pred škodljivimi snovmi iz zraka, nam vsestransko pomagajo tudi v gospodarstvu ...

Danes je svetovni dan hemofilije, motnje strjevanja krvi. V svetu ima hemofilijo skoraj 400.000 ljudi, v Sloveniji pa je registriranih okoli 450 oseb s hemofilijo in podobnimi prirojenimi motnjami strjevanja krvi. Osebam s to boleznijo delno ali povsem primanjkuje eden izmed ključnih faktorjev strjevanja krvi, ki je potreben za nastanek čvrstega krvnega strdka. Oseba s hemofilijo ne krvavi bolj kot drugi, ampak dlje. Glavna nevarnost so neobvladane notranje krvavitve, ki se lahko pojavijo same od sebe ali zaradi poškodbe in so lahko smrtno nevarne. Bolnikom s hemofilijo kakovostno življenje zagotavlja nadomestno zdravljenje in profilaksa vsakih nekaj dni z vbrizgavanjem faktorja strjevanja krvi v žilo.

Predsednik Društva hemofilikov Slovenije Jože Faganel je poudaril, da je treba osebam s hemofilijo omogočiti normalno ustvarjalno življenje, saj 80 odstotkov bolnikov v svetu še nima na voljo ustreznega zdravljenja.

Slovensko geslo za letošnji svetovni dan izbrali: "Poiščite navdih, sodelujte z izvirno idejo ob svetovnem dnevu hemofilije."

Mednarodni dan mladih prostovoljcev je vsakoletna kampanja, ko nekaj več časa posvetimo milijonom mladih, ki vsak dan s prostovoljstvom izboljšujejo svoje skupnosti.

Že od leta 1988 se današnji dan obhaja kot svetovni dan: največji dogodek prostovoljstva na svetu ter hkrati edini prostovoljski dogodek, ki je posvečen mladim. Vsako leto potekajo ob mednarodnem dnevu mladih prostovoljcev praznovanja v 100 državah po svetu.

V Sloveniji je krovna organizacija na področju prostovoljstva Slovenska filantropija, ki si prizadeva, da bi dobilo čim več učencev in dijakov priložnost za (prve) prostovoljske izkušnje, zato je skupaj z drugimi organizacijami, ki so prostovoljstvu naklonjene pripravila katalog prostovoljskih aktivnosti, ki jih lahko opravljajo starejši osnovnošolci in srednješolci v tem šolskem letu.

"Povozi jezo – vozi strpno!" je pobuda, s katero želijo v Citroënu opozoriti na negativne učinke nestrpnosti v prometu in pozvati javnost (posameznike, medije in pristojne ustanove) k aktivnemu reševanju težave. S tem namenom so 13. april razglasili za svetovni dan strpne vožnje.

Kako lahko ustavimo nestrpnost v prometu?

Pri Citroënu pravijo, da je treba začeti pri sebi in s tem drugim pokazati, da se strpnost obrestuje. Le s skupnimi močmi je možno spremeniti cesto v prijaznejše in varnejše okolje za vse.

Osnovna pravila za strpnost v prometu:

  • - Bodimo spoštljivi do drugih udeležencev v prometu. Nekateri se v prometu znajdemo bolje kot drugi.
  • - Bodimo razumevajoči. Vsi smo ljudje, vsi delamo napake.
  • - Upoštevajmo prometne predpise.
  • - Na provokacije se ne odzivajmo agresivno.
  • - V napetih položajih poskusimo ohraniti mirno kri.
  • - Pomagajmo drug drugemu.

Poslanstvo lionizma je ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

Lions klubi so humanitarna organizacija, ki deluje z geslom: We serve (Pomagamo) in njihova glavna ideja je dobrodelnost. Organizacija ima danes več kot 1,35 milijona članov, ki so združeni v 46.000 klubih v 208 državah. Pobudnik in ustanovitelj je bil ameriški zavarovalničar Melvin Jones, ki je tedanje poslovneže iz Chicaga motiviral za delovanje v humanitarnih dejavnostih.

Pri nas imamo 55 klubov in okoli 1500 članov (prvi ustanovljen 1990 – Lion klub Ljubljana).

Zajemi vsak dan

Dokler bo človek hodil po zemlji, si bo v globini svojega srca želel samo eno: ljubiti in biti ljubljen.

(Janez Zupet)
Nedelja, 24. Junij 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh