7. aprila 1948 je bila ustanovljena Svetovna zdravstvena organizacija (ang. WHO), ena vodilnih organizacij na svetu, ki se spopadajo z aktualnimi globalnimi zdravstvenimi vprašanji in določajo smernice prihodnjega razvoja. Zato so današnji datum določili za svetovni dan zdravja in prvič so ga obeležili leta 1950, danes pa je na koledarju v 191 državah članicah Svetovne zdravstvene organizacije.

Letošnji (67.) usmerja v prepoznavanje, obravnavo in obvladovanje depresije v vseh življenjskih obdobjih. Depresija ni značajska šibkost ali pomanjkljivost, je bolezen, ki lahko prizadene vsakogar – otroke, mladostnike, odrasle, ženske med nosečnostjo ali po porodu, starejše … Mnogokrat je ne prepoznamo in posamezniki ne poiščejo ustrezne pomoči. Tudi zato nas letošnje geslo Svetovne zdravstvene organizacije ob svetovnem dnevu zdravja opogumlja Spregovorimo o depresiji.

Kampanja Spregovorimo o depresiji se je začela 10. oktobra 2016 in želi doseči, da bi čim več ljudi z depresijo poiskalo in tudi prejelo ustrezno pomoč. Številni ljudje ne poiščejo pomoči zaradi stigme. K destigmatizaciji depresije pripomore tudi odprt pogovor – o depresiji lahko govorimo v družini, s prijatelji, zdravstvenimi strokovnjaki, v šolah, na delovnem mestu, zasebno in javno, tudi na socialnih omrežjih. V sklopu kampanje bodo tudi v Sloveniji v teh dneh in naslednjih mesecih krožili informativni letaki SZO o depresiji, namenjeni splošni javnosti, starejšim, nosečnicam in ženskam po porodu, mladim odraslim in svojcem oseb z depresijo. Na svetovni dan zdravja, 7. aprila 2017, bo v Celju, v Narodnem domu, nacionalno strokovno srečanje pod naslovom Depresija skozi življenjska obdobja – prepoznavanja, obravnava in obvladovanje, ki ga organizirata Nacionalni inštitut za javno zdravje in Mestna občina Celje. V Celju danes pričakujejo več kot 200 strokovnjakov iz različnih sektorjev in iz vseh slovenskih regij.

Depresija je bolezen, za katero sta značilni dolgotrajna žalost in izguba zanimanja za dejavnosti, v katerih običajno uživamo, ob tem pa je ovirano tudi naše vsakodnevno delovanje, ko s težavo poskrbimo za vsakdanja opravila. Takšne težave trajajo vsaj dva tedna. Osebe z depresijo se običajno soočajo tudi z izgubo energije, spremembo teka in spanja, tesnobo, zmanjšano zmožnostjo koncentracije, neodločnostjo, nemirom, občutkom nevrednosti, krivdo, brezupom, mislimi na samopoškodovanje ali samomor. (NIJZ)

Posebej o depresiji pa smo izdali tudi knjižico: Poti skozi depresijo, ki jo lahko poiščete v naši knjigarni

Skrbi za zdravje posveča posebno pozornost tudi Ognjišče: zadnja leta z rubriko Narava in zdravje in Razgibaj se ... odpri oči - občasno pa tudi s kakšno prilogo (Živi zdravo brez tobaka – 3/2011, Pazi na srce ...) in osveščanjem mladih v Mladinski prilogi ...

 

Kaj je etnologija? To je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem vsakdanjega načina življenja in kulturo etničnih skupin (iz grščine ethnos - ljudstvo). V Evropi se je začela kot veda pojavljati ob koncu 18. stoletja.

V 19. stoletju so pri raziskovanju ljudstev ločevali raziskovanje enega (navadno lastnega) ljudstva (pri nas narodopisje) in primerjalno obravnavanje etničnih skupin (pri nas imenovano etnologija). Po drugi svetovni vojni se začne razvoj sodobne etnologije, ki raziskovalno problematiko iz "ljudske kulture" razširi na raziskovanje "načina življenja". S tem se raziskovanje razširi na celotno kulturo.

Oddelek za etnologijo je bil na Filozofski fakulteti v Ljubljani ustanovljen leta 1940. Raziskovalna dejavnost na področju etnologije pri nas je organizirana predvsem v okviru Etnografskega muzeja ( ... več o tem: Etnografski muzej, v: Ognjišče (2012) 2), Inštituta za Slovensko narodopisje ZRC SAZU, Glasbeno narodopisnega inštituta, v oddelkih za etnologijo v slovenskih muzejih in Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Pomembno središče etnoloških študij v slovenskem zamejstvu je Etnološki inštitut Urban Jarnik v Celovcu, čigar duševni oče je bil Pavle Zablatnik.

Pri nas kot eden prvih začne z raziskovanjem delavske kulture Slavko Kremenšek.

(... več o etnologiji Janez Bogataj: gost meseca, v: Ognjišče (1999) 11)

SD materinstvaPraznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo je praznik prišel po prvi svetovni vojni, vendar so ga najprej praznovali 15. maja in kasneje prestavili na današnji datum. V Sloveniji se po drugi svetovni vojni zaradi praznovanja dneva žena, 8. marca, in njegove povezave s krščansko vsebino, ni praznoval, v devetdesetih prejšnjega stoletja pa je spet »priznan« in se praznuje na isti dan kot Marijino oznanjenje, torej 25. marec.

Praznik na današnji dan praznujemo samo v Sloveniji. Največ držav po svetu pa ga praznuje v maju (drugo nedeljo).

Gospodovo oznanjenje je v Svetem pismu opisano le v Lukovem evangeliju in govori o tem, da je nadangel Mariji sporočil, da bo spočela od Svetega Duha in da se bo dete imenovalo Božji Sin (prim. Lk 1,26–38). Oznanjenje Mariji pomeni spočetje Božjega Sina, s katerim se je Božji Sin tudi učlovečil, Marijina privolitev pa je bila posebna pritrditev odrešitvenemu Božjemu načrtu. Praznik obhajamo devet mesecev pred rojstvom Božjega Sina, ki ga praznujemo na božični dan. Spomin na skrivnost Marijinega oznanjenja je v ljudski pobožnosti dnevno prisotna z vsakdanjo trikratno molitvijo Angelovega češčenja.
Po Marijinem materinstvu je posvečeno materinstvo vseh mater sveta, zato na današnji praznik obhajamo krščanski materinski dan. O vzvišenem poklicu matere govori tudi poslanica, ki so jo škofje naslovili na žene ob koncu drugega vatikanskega koncila: »Žene, vaša poklicanost je, da varujete domače ognjišče, da ljubite vire življenja, da imate srce za novi rod! Priče ste skrivnosti začetkov življenja. Roteče vas prosimo, da predvsem skrbite, da se ohrani človeški rod.«

Praznik Gospodovega oznanjenja je praznik materinske ljubezni in na prvo mesto postavlja hvaležnost za materinsko poslanstvo. Obenem je tudi priložnost za molitev in hvaležnost pokojnim staršem.

Na začetku leta 2015 je bilo v Sloveniji po podatkih Statističnega urada RS skoraj 670.500 mater

V letu 2014 je v Sloveniji rodilo 20.813 žensk; 10.154 jih je rodilo prvič. Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila 29,1 leta. Leta 2014 se je v Sloveniji rodilo 21.165 otrok ali nekaj več kot 8.000 manj kot pred 50 leti.

Med ženskami, ki so bile na začetku leta 2015 starejše od 15 let, so bile matere tri od štirih, ena od štirih pa materinstva ni ali še ni doživela. Med desetimi, ki so rodile, so tri rodile po enega otroka, pet po dva, dve pa po tri ali več otrok.

Med ženskami, starimi 25­­–29 let, je bila mati vsaka tretja, med 45–49-letnicami je bilo mater že več kot 90 %. Mladostnice zapustijo svojo izvorno družino prej kot njihovi vrstniki; v letu 2013 so jo zapustile v povprečju pri starosti 27,4 leta. V povprečju se tudi poročijo prej kot njihovi vrstniki; tiste, ki so se v letu 2014 poročile prvič, so bile stare povprečno 29,4 leta.

Letos se liturgično praznovanje materinskega dne (v cerkvi) zaradi tega, ker pride praznik na veliki petek, prenese na ponedeljek po velikonočni osmini (4. april)

Svetovni dan nerojenega otroka obhajamo vsako leto 25. marca v spomin na Jezusovo spočetje, da bi se še bolj spomnili vrednosti človeškega življenja od spočetja.

Pobuda je nastala v Salvadorju leta 1993, izbran je bil dan, ko praznujemo Marijinega spočetja. Ta praznik je podprl tudi takratni papež Janez Pavel II., ki se je v svojih spodbudah zavzel za življenje, Praznovanju se je pridružilo veliko držav po svetu (od 2002 tudi v ZDA), v Evropi se obhaja v Avstriji, Slovaški in Španiji.

Tudi lanska sinoda o družini je pokazala, da se Cerkev zaveda problema nerojenih, ki nam sprašujejo vest. Nerojenih je na stotine milijonov otrok. Oni so najbolj nezaščiteni in najbolj nedolžni od vseh. Umrli so med postopkom umetne prekinitve nosečnosti ali zaradi kakršnihkoli drugih razlogov. Zdaj nam iz večnosti sprašujejo vest.

Sinoda spodbuja k molitvi za nerojene otroke prav tako sveto leto usmiljenja Nerojeni otroci nas bodo vse leto čakali, da vstopimo skozi sveta vrata usmiljenja. Čakali bodo krivce njihove smrti, pa tudi tiste, ki so njihovo smrt odobravali ali jo samo tiho dopustili. V rokah ne bodo imeli »orožja strogosti«, ampak »zdravilo usmiljenja« (Frančišek, v buli Obličje usmiljenja, 7). Kdorkoli bo stopil skozi sveta vrata, bo po nerojenih otrocih začutil ljubezen Boga, ki tolaži, odpušča in daje upanje.

Samo v Sloveniji je v zadnjih 50-letih zaradi umetnega splava umrlo najmanj pol milijona ljudi. Leta 1982 je v Sloveniji v enem letu moralo umreti 19.742 nerojenih otrok in podobno v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja. Leta 1991 še 14.025, v naslednjih letih se je število splavov zmanjšalo, ker se je povečala uporaba kontracepcijskih sredstev, pa tudi neplodnosti je vse več. Leta 2010 je bilo po podatkih IVZ opravljenih nekaj več kot 4.300 splavov, od tega 8 % po desetem tednu nosečnosti.

Generalna skupščina ZN jwe leta 2007 razglasila 25. marec za mednarodni dan spomina na žrtve suženjstva in transatlantske trgovine s sužnji. O 400-letni transatlantski trgovini s sužnj vemo zelo malo, je . Skupščina je generalnega sekretarja pozvala k ustanovitvi izobraževalnega programa, ki bi mobiliziral vzgojne institucije in civilno družbo kar se tiče spomina na transatlantsko trgovino s sužnji in suženjstvo. S tem bi prihodnjim generacijam vcepili v zavest vzroke, posledice in nauke transatlantske trgovine s sužnji ter jih opomnili na nevarnosti rasizma in predsodkov.

Tuberkuloza je najpogostejša nalezljiva bolezen na svetu, za katero vsako leto umreta skoraj 2 milijona ljudi, večinoma v deželah tretjega sveta. Konec 19. stol. pa je za to boleznijo umrl vsak sedmi prebivalec ZDA in Evrope. 24. marca 1882 je nemški zdravnik Robert Koch v Berlinu objavil, da je odkril bacil tuberkuloze (Mycobacterium tuberculosis), kar je pomenilo začetek boja s to hudo boleznijo. Za to odkritje je leta 1905 dobil Nobelovo nagrado in v spomin na to, so leta 1982 (sto let kasneje) določili, da se 24. marca obhaja svetovni dan tuberkuloze (ali bolje: boja proti tuberkulozi)

V Sloveniji tuberkuloza ni izkoreninjena, se pa pojavlja redko, zato cepljenje vseh novorojenčkov proti tuberkulozi ni več obvezno.

Pljučno tuberkulozo zdravijo v bolnišnici, večinoma na Golniku. Zdravljenje običajno poteka od šest do devet mesecev.

SD meteorologije2018Meteorologija je veda, ki raziskuje procese in pojave v atmosferi. Je del geofizike, ime pa je uvedel že grški filozof Aristotel 300 let pred Kr. Svetovni dan meteorologije se vsako leto obhaja v spomin na 23. marec 1950, ko je bila uradno ustanovljena Svetovna meteorološka organizacija (WMO), medvladna organizacija in posebna agencija v okviru OZN, ki šteje že 191 članic. Ima vodilno vlogo na področju poznavanja in mednarodnega sodelovanja na področju vremena, podnebja, hidrologije in vodnih virov ter vprašanj, ki so povezana z okoljem. Vsak dan se med temi centri izmenja 15 milijonov informacij, izdelajo 2000 vremenskih kart ...

Naša državna meteorološka služba - Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) skrbi za vsakodnevne podatke in napovedi vremena (v besedi, sliki ...), lahko se pogovorimo z dežurnim prognostikom, izdaja podatke o požarni ogroženosti, posebne napovedi o stanju voda, agrometeorološko napoved, napoved za gorski svet, za letalstvo, sporoča snežne razmere, ... vse to in še veliko zanimivosti je vsem dosegljivo tudi na spletni strani http://www.meteo.si/

Letošnja tema svetovnega dneva meteorologije je: Pripravljeni na vreme. Prilagojeni podnebju.

SD vodaVoda je nujno potrebna za življenje, dostop do pitne vode pa ni zagotovljen vsem ljudem. Leta 1992 so v Riu de Janeiru v okviru Agende 21, sklenili, da bo 22. marec namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti na pomen pitne vode in na nujnost dobrega gospodarjenja z njenimi zalogami, na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov. To je generalna skupščina ZN prihodnje leto potrdila in vsako leto razglasijo tudi temo, ki opozarja na najbolj aktualno tematiko: Kakovost voda (2010), Voda za mesta – odgovor na izzive urbanizacije (2011), Voda in varnost hrane (2012), Sodelovanje na področju upravljanja vodnih virov (2013), Voda in energija (2014), Voda in trajnostni razvoj (2015), Boljša voda, boljše zaposlitve (2016), Zakaj odpadna voda? (2017)
Letošnja tema svetovnega dneva voda je v znamenju iskanja naravnih rešitev za reševanje izzivov z oskrbo z vodo v 21. stoletju ter iskanja bolj trajnostnih in stroškovno učinkovitih pristopov, ki bodo pomagali uravnovesiti vodni cikel in hkrati tudi zadovoljiti potrebe po vodi za vse večjo svetovno populacijo.

V Sloveniji je več kot 26 tisoč kilometrov rek in hudournikov. Na vsakem kvadratnem kilometru slovenskega ozemlja je v povprečju 1,3 kilometra površinskih vodnih tokov. Imamo približno 1300 naravnih in umetnih jezer, številne izvire, slapove, obširna območja talne vode in morje. Voda tako predstavlja eno največjih bogastev pri nas, vendar pa moramo z njo preudarno in skrbno ravnati.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) smo v letu 2014 v Sloveniji načrpali 980 milijonov m3 vode. Večina te vode (817 milijonov m3) je bila načrpana iz lastnih zajetij (predvsem iz površinskih vodnih virov). Za javno vodovodno omrežje v Sloveniji je bilo načrpanih 163 milijonov m3 vode, ki je po 24.017 kilometrih cevi in od 458.305 vodovodnih priključkov stekla do končnih uporabnikov (gospodinjstev, vrtcev, šol in drugih dejavnosti... 810 milijonov m3 odpadne vode je bilo pred izpustom prečiščene, 80 milijonov m3 vode pa je bilo izpuščene neprečiščene. Nazaj v okolje je steklo tudi 94 milijonov m3 meteornih voda.

Tudi v Ognjišču smo pisali o vodi, najobširneje: priloga, v: Ognjišče (2010) 5

Podkategorije

Zakajčki

 

Ati in mami sta že ves dan pomagala babici in dedku pripravljati ozimnico. Otroci so bili dopoldne zelo delavni, pozno popoldne pa so prosili, če smejo v sadovnjak, do katerega je vodil zaraščen kolovoz. Neža je splezala v krošnjo stare češnje in brala knjigo, dečka pa sta se lovila in skrivala za razbrazdanimi debli jablan in hrušk. Najmlajši Anton je Blažu težko sledil, zdel se mu je tako hiter in močan. Tudi on bi rad bil velik in hiter kot formula! Ob starem deblu je zagledal drobno pikapolonico. Približal je prstek in splezala mu je v dlan. A ko se je ozrl naokrog, Blaža ni bilo nikjer več. Neže pa tudi ne.
V trebuščku ga je stisnilo. Kam je šel Blaž? Naredil je nekaj korakov naprej … Kamni ob poti so bili tako veliki, prej jih gotovo ni bilo tam. Hotel se je obrniti in steči do sestrice, a nenadoma se mu je ves sadovnjak zdel enak. Ni vedel, katera smer je prava. Sprva je stopal počasi, a bilo ga je preveč strah, želel je pobegniti … tekel je in tekel … Želel je nekoga srečati, da le ne bi bil več sam. Pritekel je do kolovoza, ob katerem je bila postavljena mala kapelica, v njej pa je bil kip Marije. Marijin izraz je bil žalosten, tudi Antonov otroški obraz je bil pretresen. Ampak sedaj je vedel, kje je! Žalostno Marijino podobo so s starši večkrat opazovali in se pogovarjali o sedmih mečih, ki so pomenili sedem žalostnih dogodkov iz Marijinega življenja. Pogovarjali so se tudi, kako molitev Marijo razveseli.
Ob poti je utrgal drobno rožico in jo položil h kipu. Zamaknjeno je opazoval mamo Marijo, ki stiska k sebi Jezusa. Nanjo je spustil pikapolonico, ki jo je še vedno držal v dlani: »To je zate, Marija, da boš vesela! Tu na zemlji si bila pogosto žalostna, ker te je skrbelo za Jezusa. Sedaj pa si vesela, ker sta skupaj. In zmeraj bo tako, v nebesih ni nihče žalosten …«
»In midva sva tudi vesela, da sva te našla!« To je bil mamin glas! Anton se je stisnil k njej. Še vedno je bil pretresen, a hkrati neizmerno vesel.
Ko je Blaž ugotovil, da Antona ni za njim, je stekel nazaj do Neže in klical bratca, a ga ni našel, zato je hitro stekel po mami in atija.
»Tako se je verjetno počutila Marija, ko je našla Jezusa v templju,« je dejala mami.
Pritekla je tudi Neža, ki je bratca iskala po sadovnjaku. »Ja, mami, ampak ona ga je tri dni iskala, ti in ati pa sta Antona hitro našla,« je pripomnila.
»Ne predstavljam si, da bi trajalo več dni! Marijino srce je takrat res trpelo. Antonovo pa danes tudi. Bil je v veliki stiski.« Mami je pobožala dečka po razmršenih laseh. Ati je objel svojo družino v velik očetovski objem.
»Ati, ali tako tudi Jožef objema svojo družino v nebesih?« je vprašal Anton.
»Seveda!« Ati jih je stisnil še močneje.
»Tudi zaradi takšnih objemov ima Marijina žalost smisel. Trpela je ob Jezusu, ko je z dojenčkom bežala v Egipt; ko se je deček Jezus izgubil kot ti, Anton, danes; ko je bil križan … A zaradi Jezusovega vstajenja obstajajo večni objemi,« je glasno razmišljala mami. »Marijina žalost ima smisel, tudi zaradi nje bomo lahko vsi mi za vedno skupaj. Ker je zmogla živeti po Božjem načrtu in ker je zares zaupala, da bo na koncu vse dobro.«
Blaž je prosil mami, naj jim še enkrat pove, zakaj je bila Marija žalostna, katerih je sedem mečev, ki so jo ranili.
»Marijino srce je prvič jokalo, ko so dojenčka Jezusa prinesli v tempelj. Starček Simeon ga je hvaležno vzel v naročje, v njem je prepoznal odrešenika. Mariji je dejal, da bo zaradi njega njeno materinsko srce veliko trpelo. Presunil ga bo meč. Drugič je bila žalostna, ko je morala bežati v Egipt pred Herodom, ki je želel ubiti Jezusa, tretja žalost je ranila srce naše Božje mame, ko je tri dni iskala dvanajstletnega Jezusa in ga našla v templju. Četrti meč je prebodel njeno srce, ko je nesel križ … Peta žalost je presunila njeno srce, ko so dvignili Jezusa, pribitega na križ. Ko so ji mrtvega sina položili v naročje, je bila šestič neopisljivo žalostna. Sedmič pa je meč žalosti prebodel njeno srce, ko so Jezusa položili v grob … Ampak ne pozabite, žalostna Marija je tu, da nas potolaži. Želi, da se zavedamo Jezusovih ran in njene žalosti ob njih, a nam zaradi njih daje veliko tolažbe.«
Otroci so z odprtimi srci poslušali njene besede. »Marija nas poboža, ko nam je hudo. Tako kot je danes pobožala Antona, kajne? Hvala, Marija.« Blaž je pobožal kip v kapelici.
Anton pa se je še kar stiskal v maminem objemu. Res, večni objemi obstajajo zato, ker je Marija zaupala. Brez nje Bog ne bi imel mame in zaradi nje bodo naše družine vedno skupaj, tudi ko se poti na zemlji končajo.
Marjetka Pezdir Kofol
[marjetka.pezdir@ognjisce.si]
Ilustracije: Polona Lisjak

Zajemi vsak dan

Krščanstvo je eno samo veliko pričakovanje. Svetniki, se pravi ljudje, ki so krščanstvo jemali zares, so to vstajenjsko pričakovanje živeli.

(Alojz Rebula)
Sreda, 17. Oktober 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh