Božjepotne cerkve

V aprilski prilogi Ognjišča (Dve metropoliji, šest škofij) piše, da je na Slovenskem 2.386 cerkva. Od teh je zelo veliko posvečenih Materi Božji in mnoge od njih veljajo za božjepotne. Kdo jim lahko ‘uradno’ daje ta naziv? (Veronika)
na kratko 05 2017bLahko rečemo, da cerkvam, zlasti Marijinim, ‘neuradno’ dajejo ta naziv verni ljudje, ki jih obiskujejo kot romarji. Mnoge je predstavil Franci Petrič v svojih petih knjigah Duša, le pojdi z mano (2000). ‘Uradno’ potrditev pa določa Zakonik cerkvenega prava (kan. 1230–1234), ki pravi: »Božjepotno svetišče se imenuje cerkev ali drug svet kraj, kamor zaradi posebne pobožnosti z odobritvijo krajevnega ordinarija romajo številni verniki ... Krajevni ordinarij je pristojen za potrditev statuta škofijskega božjepotnega svetišča; škofovska konferenca za statut narodnega božjepotnega svetišča; samo sveti sedež pa za statut mednarodnega božjepotnega svetišča.« Slovensko narodno božjepotno svetišče je bazilika Marije Pomagaj na Brezjah, glavna škofijska pa so: Petrovče (Celje), Sveta Gora (Koper), Brezje (Ljubljana), Ptujska Gora (Maribor), Turnišče (Murska Sobota), Zaplaz (Novo mesto). ZCP naroča, naj se v božjepotnih svetiščih vernikom obilneje oskrbijo sredstva odrešenja, zlasti z obhajanjem svete evharistije in svete pokore. (sč)

 Silvester Čuk, Ognjišče (2017) 5, str. 48

Zajemi vsak dan

Vsak, ki me potrebuje in kateremu lahko pomagam, je moj bližnji. Pojem ‘bližnji’ je posplošen, vendar ostane konkreten.

(Benedikt XVI.)
Sreda, 22. Maj 2019

Ognjišče na Facebooku

Na vrh