Zakaj nedelja Svetega pisma?

Župnijska oznanila pri nas že vrsto let poudarjajo, da je zadnja nedelja januarja nedelja Svetega pisma. Vsako nedeljo slišimo poučne odlomke Svetega pisma, torej je nedelja Svetega pisma vsaka nedelja. Kakšen pomen ima posebna nedelja Svetega pisma? (Bojan)

Zakaj nedelja Svetega pisma?Na drugem vatikanskem koncilu (1962–1965) so pred vsakim zasedanjem škofov vsega sveta v procesiji prinesli Sveto pismo in ga počastili. Pomemben sad tega koncila je dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, ki vernikom zelo priporoča branje Svetega pisma; spremljati ga mora molitev, "da to branje postane pogovor med Bogom in človekom". V duhu tega priporočila so slovenski škofje na predlog svetopisemskih strokovnjakov leta 1990 zadnjo nedeljo januarja razglasili za nedeljo Svetega pisma. Spoznavali naj bi vrednost Božje besede za naše življenje. Za otroke matere Cerkve je Sveto pismo "trdnost vere, hrana in neusahljiv studenec duhovnega življenja" (Kompendij KKC 24). Spodbudila naj bi nas, da bi redno jemali v roke Sveto pismo in knjige, ki nam njegovo vsebino razlagajo. (sč)

Zajemi vsak dan

Kolikokrat smo potrebni, da nam Ljubezen pravi: “Kaj iščete živega med mrtvimi?” V težavah in vsakdanjih skrbeh se zapiramo vase, v žalost in grenkobo. Ne iščemo Njega, ki živi!

(papež Frančišek)
Nedelja, 21. April 2019

Ognjišče na Facebooku

Na vrh