Blaženi Slomšek in delo za edinost

Svetniškega škofa Antona Martina Slomška (1800-1862) je bolelo, da je Kristusova Cerkev razdeljena. Zapisal je: »Molimo, da bi se razprtije med kristjani nehale.« S tem namenom je ustanovil Bratovščino sv. Cirila in Metoda. Ali ta še obstaja? (Gorazd)

na kratko-07-2014aBratovščina sv. Cirila in Metoda, ki jo je v duhu slovanskih apostolov leta 1851 ustanovil škof Slomšek, papež Pij IX. pa jo je leta 1862 potrdil, je poudarjala predvsem molitev za zedinjenje kristjanov, posebno slovanskih, in tako začela pripravljati pot ekumenizmu 20. stoletja, ki je v katoliški Cerkvi močneje zaživel po koncilu. Po Slomškovi smrti je nekoliko omagala, novega zagona pa ji je leta 1891 dal olomuški nadškof Anton Stojan. Dobila je ime Apostolstvo sv. Cirila in Metoda (ACM) s sedežem v Velehradu na Moravskem. Med dejavnostmi ACM je še vedno na prvem mestu molitev: njen član naj bi vsak dan zmolili očenaš, zdravamarijo, častbodi in vzklika: sv. Devica Marija, prosi za nas; sv. Ciril in Metod, prosita za nas! Poleg tega je ACM pripravljala še druge duhovne in znanstvene pobude. Svoj pomen ima ACM tudi po drugem vatikanskem koncilu kot molitveno gibanje, ki naj bi širilo predvsem duhovni ekumenizem. (sč)

Zajemi vsak dan

V Božjem načrtu je vsak človek poklican k razvoju, zakaj vsako življenje je klic. Ob rojstvu je vsem dan v kali skupek zmožnosti in lastnosti, s katerimi moramo roditi sadove.

(sv. Pavel VI.)
Sobota, 4. Julij 2020
Na vrh