Page 1 - Brezje_pismo romarjem 2018
P. 1

‘Zlato’ – 50. narodno
             romanje bolnikov, invalidov
             in starejših na Brezje

Pismo romarjem

             SOBOTA, 16. JUNIJA 2018
         Somaševanje vodi msgr. Stanislav Zore,

                       ljubljanski nadškof in metropolit

V se romarje, tudi tiste, ki pridejo na Brezje v zgodnjih jutranjih
      urah, lepo prosimo, da upoštevajo glede dostopa na prostor
      pred cerkvijo vsa navodila redarjev oz. pomočnikov.

Sedeži so ta dan namenjeni predvsem težjim bolnikom !!!
 Prostor pred oltarjem je rezerviran za bolnike in invalide na lastnih

vozičkih in njihove spremljevalce (predvidoma en spremljevalec
na invalida). Na prostoru za temi invalidi (v smeri od oltarja proti
parku) imajo rezervirano mesto invalidi in bolniki, ki jih pomočniki
prepeljejo z vozički organizatorja od njihovih vozil na sedeže in težje
gibljivi bolniki. Vsi lažje gibljivi romarji imajo možnost sodelovanja
pri maši na prostoru ob parku in v parku pred cerkvijo.

 Udeležence romanja prosimo, naj ne prihajajo na romanje v
zadnjem trenutku (tik pred mašo). To zlasti velja za tiste, ki imajo
namen na Brezjah opraviti sveto spoved.
   1   2   3   4