Adrijan

Ime Adrijan je med moškimi imeni v Sloveniji na 401. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2016 z imenom Adrijan poimenovanih 242 (2014: 237; 2011: 230; 2008: 255; 1994: 155) oseb. Različice imena Adrijan so: Adrian (2016: 289; 2014: 259; 2011: 195), Adriano (60), Adrijano (42), Jadran (2016: 266; 2014: 269; 2011: 281), Jadranko (42). Ženske oblike: Adrijana (2016: 912; 2014: 919, 204. mesto; 2011: 910; 1994: 760; 1971: 351), Adriana (2016: 328; 2014: 316; 2011: 294), Jadrana (5), Jadranka (2016: 854; 2014:865).


  God:

  • 9. januar
  • 4. marec
  • 5. marec
  • 9. julij
  • 26. avgust

Ime Adrijan z različicami Adriano, Adrijano ter Jadran izhaja iz latinskega imena Adrianus, Hadrianus z nekdanjim pomenom 'izhajajoč iz mesta Adria, adrijanski'. Adria je italijansko mesto približno 120 km jugovzhodno od Ancone. Druga Adria je na področju Benetk in po njej je dobilo ime Jadransko morje oziroma Jadran. Ime Adrian ima tudi obliko Hadrian, slovensko Hadrijan, kot je bilo npr. ime rimskega cesarja od leta 117 do 138.

V koledarju so svetniki:
● Hadrijan (Adrijan), sv., † 709/710, opat v Canterburyju (9. januar)
● Hadrijan (Adrijan, Jadran) iz Nikomedije, sv., 3. st. ?, mučenec (26. avgust)
● Hadrijan III., sv., † 885, papež (9. julij)
● Hadrijan in Evbul, sv., † 310, palestinska mučenca (5. marec)
● Hadrijan in tovariši, sv., † 875, mučenci na Škotskem (4. marec)

blaženi:
▫ Hadrijan Fortescue, bl., † 1539, mučenec v Londonu v Angliji (9. julij)


nekdaj tudi:
4. marca Odran Škotski, mučenec (u. v 9. stol.),
5. marca Hadrijan Nikomedijski, maloazijski mučenec (u. okrog 303) – zdaj 26. avgust

Zajemi vsak dan

Kdor hoče biti zares živ ud Cerkve, mora po svojih močeh in po svoji vesti aktivno in odgovorno pomagati pri delu za njeno rast in napredek.

(Andrej Gosar)
Nedelja, 30. April 2017

Ognjišče na Facebooku

Na vrh