Slavko

Slavko je med najpogostejšimi moškimi imeni v Sloveniji na 54. mestu. Konec leta 2007 je bilo s tem imenom poimenovanih 4756 (1971: 6524; 1994: 5191) oseb. Manj pogoste so bile različice Slavc, Slavče, Slavček (zelo redke), Slavčo (17), Slavek (5), Slaven (43), Slaviša (274), Slavo (26), Slavoj (8), Slavoljub (83), Slavomir (22). Ženske oblike: Slavka (1357; 158. mesto), Slava (448), Slavica (3502).


    God:

    • 11. april
    • 21. junij
    • 28. september
    • 13. november

Ime Slavko je slovanskega izvora. Tvorjeno je s priponskim obrazilom ko iz imenske podstave Slav- ali slav, ki je nastala po krajšanju zloženih slovanskih imen s sestavino slav v pomenu 'slaven'. Takšna imena so: Slavomir, Slavoljub, Boleslav, Jaroslav, Vekoslav, Venčeslav, Vladislav. V nekaterih imenih ima slav že vlogo morfema brez posebnega pomena. Dodaja se tudi nekaterim neslovanskim imenom, npr. Juroslav, Marislava.

V virih je ime Slavko izpričano že v 11. stoletju. Tako je v 3. knjigi Gradiva za zgodovino Slovencev okoli leta 1070 omenjen Slavko, neki osvobojeni posestnik v Gomilah.

V koledarju se ime Slavko z različicami kot nesvetniško ime uvršča k imenu Alojz (21. junija) ali Venčeslav (28. septembra) ali Stanislav (11. aprila, 13. novembra).

Zajemi vsak dan

Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve! V ničemer ne dajemo priložnosti za pohujšanje, da se naša služba ne bi grajala, ampak v vsem priporočamo sebe kot Božje služabnike.

(apostol Pavel)
Nedelja, 25. Marec 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh