Slavko

Slavko je med najpogostejšimi moškimi imeni v Sloveniji na 54. mestu. Konec leta 2007 je bilo s tem imenom poimenovanih 4756 (1971: 6524; 1994: 5191) oseb. Manj pogoste so bile različice Slavc, Slavče, Slavček (zelo redke), Slavčo (17), Slavek (5), Slaven (43), Slaviša (274), Slavo (26), Slavoj (8), Slavoljub (83), Slavomir (22). Ženske oblike: Slavka (1357; 158. mesto), Slava (448), Slavica (3502).


    God:

    • 11. april
    • 21. junij
    • 28. september
    • 13. november

Ime Slavko je slovanskega izvora. Tvorjeno je s priponskim obrazilom ko iz imenske podstave Slav- ali slav, ki je nastala po krajšanju zloženih slovanskih imen s sestavino slav v pomenu 'slaven'. Takšna imena so: Slavomir, Slavoljub, Boleslav, Jaroslav, Vekoslav, Venčeslav, Vladislav. V nekaterih imenih ima slav že vlogo morfema brez posebnega pomena. Dodaja se tudi nekaterim neslovanskim imenom, npr. Juroslav, Marislava.

V virih je ime Slavko izpričano že v 11. stoletju. Tako je v 3. knjigi Gradiva za zgodovino Slovencev okoli leta 1070 omenjen Slavko, neki osvobojeni posestnik v Gomilah.

V koledarju se ime Slavko z različicami kot nesvetniško ime uvršča k imenu Alojz (21. junija) ali Venčeslav (28. septembra) ali Stanislav (11. aprila, 13. novembra).

Zajemi vsak dan

Mnoga težavna vprašanja vsakdanjosti dobijo ob zbrani molitvi rožnega venca novo luč, ko jih “ob roki” svoje duhovne Matere premislimo pred Bogom.

(Anton Strle)
Sobota, 20. Oktober 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh