Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Judita na 233. mestu. Dne 1. 1. 2010 je bilo s tem imenom poimenovanih 657 (1971: 561; 1994: 682) oseb.…
Julij je med moškimi imeni v Sloveniji na 413. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 223 (1971: 529; 1994 303; 2008: 236)…
Julija je med pogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo leta 2006 z imenom Julija poimenovanih 1279 (1971:…
Julij izhaja iz latinskega rodovnega imena Julius, ki ga razlagajo kot skraj­šano ime iz Jovilius v pomenu »Jupitrov, božji«.…
Ime Julijana je med ženskimi imeni na 104. mestu. To ime je konec leta 2008 imelo 2492 (1971: 5449; 1994: 3919) oseb. Pisna različica imena Julijana…
Med pogostejšimi moškimi imeni je ime Jurij na 80. mestu. Leta 2006 se je tako imenovalo 2971 oseb. Veliko pogostejša je njegova skrajšana oblika Jure…
Med pogostejšimi ženskimi imeni je ime Justina na 142. mestu. Dne 1. 1. 2011 je bilo s tem imenom poimenovanih 1741 (1994: 2964; 1971: 4174) oseb.…
Justin
Ime Justin je med manj pogostimi moškimi imeni na 518. mestu. Tako je bilo konec leta 2007 poimenovanih 131 (1971: 297; 1994: 191) prebivalcev…

Zajemi vsak dan

Če nas naše srce ne obsoja, smo z Bogom zaupni in dobimo od njega, kar ga prosimo, ker se držimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je všeč.

(apostol Janez)
Nedelja, 23. September 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh