Med ženskimi imeni v Sloveniji je Natalija na 75. mestu. Z njim je bilo leta 2007 poimenovanih 3586 (1994: 3381; 1971: 1052) oseb. Manj pogoste so…
Med najpogostejšimi ženskimi imeni je ime Neža na 51. mestu. Leta 2016 je bilo z imenom Neža poimenovanih (1971: 5764; 1994: 3895; 2006:…
Med moškimi imeni je ime Niko na 137. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo pri nas leta 2007 z imenom Niko poimenovanih 1385 (1994: 996)…
Med moškimi imeni je ime Niko na 137. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo pri nas leta 2007 z imenom Niko poimenovanih 1385 (1994: 996)…
Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Nives na 162. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2010 je bilo z imenom Nives poimenovanih…
Oliver je med moškimi imeni v Sloveniji na 327. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 326 (1971: 56; 1994: 245; 2008: 300) oseb…
Oskar je med moškimi imeni na 165. mestu. Dne 1. 1. 2016 je bilo s tem imenom poimenovanih oseb (1971: 584; 1994: 453; 2008: 569; 2010: 613).…
Različice: Osvald, Osvald Vilibald, Oswald, Ozvald, Ožbald, Ožbald Ludvik, Ažbe, Ožbe, Ožbej, Ožbi, Ožbold, Ožbolt. [okvir…

Zajemi vsak dan

Sporočilo Kristusovega križa je prezgovorno, da bi ga mogli preslišati, prerazločno, da bi ga mogli krivo razumeti, predragoceno, da bi ga mogli zavreči.

(Jože Smej)
Sreda, 25. April 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh