Maša za rajne

Mislim, da se od naših pokojnih najlepše poslovimo, če je pogreb združen z mašo. Navada je bila, da so svojci ob pogrebu naročili tudi mašo za osmi dan po smrti ali pogrebu in tudi trideseti dan. Zakaj prav na te dneve? (Aljoša)
na kratko 11 2015cSveta maša je najbolj dragoceno ‘darilo’, ki ga lahko naklonimo našim pokojnim: s sveto daritvijo jih priporočamo božjemu usmiljenju in jim izkazujemo hvaležnost. V misalu (mašni knjigi) je več različnih obrazcev maš za rajne: ob pogrebih, na obletnico, ob različnih spominih. – Zakaj se rajnih posebej spominjamo na določene dneve? Zanimiva je razlaga v starokrščanskem spisu Apostolska konstitucija (ok. 370), ki se sklicuje na svetopisemske dogodke. Tretji dan je Gospod vstal od mrtvih, sedmi dan je Bog dokončal delo stvarjenja in je počival – ta božji počitek je podoba večnega miru, ki ga želimo našim rajnim, trideset dni pa je ljudstvo žalovalo za Mojzesom. Bolj pa je verjetno, da so na krščanski odnos do rajnih vplivale stare grške in rimske navade. (sč)

Ognjišče (2015) 11, str. 81

Zajemi vsak dan

Tudi v duši nevernega človeka živi iskra neutešljivega hrepenenja po resnici in pravici, po dobroti in lepoti, ki je najbolj živ dokaz, od kod smo in kam gremo.

(Andrej Gosar)
Ponedeljek, 24. Februar 2020
Na vrh