Kropilniki v cerkvi

V cerkvah, kjer je redno bogoslužje, je pri vhodnih vratih ali blizu vhoda kropilnik, kamnita večja ali manjša, ponekod tudi umetniško izdelana posoda za blagoslovljeno vodo, s katero se verniki pokrižajo, ko vstopijo v cerkev in ko gredo iz nje. Zakaj so začeli v cerkvah postavljati kropilnike? (Andreja)
na kratko 02 2016cJezus je izbral vodo za snov svetega krsta, prvega in najpotrebnejšega zakramenta. Cerkev je vodo kot znamenje očiščevanja sprejela med zakramentale že v najstarejši dobi. Prvo znano besedilo (formular) za blagoslov vode je nastalo na Vzhodu v 3. stoletju, na Zahodu pa so rabo blagoslovljene vode uvedli precej kasneje. Sprva so vodo blagoslavljali po domovih, da so z njo kropili hiše. Ko so jo začeli blagoslavljati v cerkvi, so ohranili staro besedilo. O običaju, da so duhovniki pred nedeljsko mašo blagoslavljali vodo in z njo kropili vernike, priča nadškof Hinkmar iz francoskega Reimsa v svojih odlokih za duhovnike (leta 852). (Lep obred nedeljskega blagoslova vode pred mašo in kropljenje vernikov v spomin krsta je v pokoncilskem Rimskem misalu.) Duhovniki so z blagoslovljeno vodo kropili vernike samo ob nedeljah, ljudje pa so želeli, da bi se mogli kropiti tudi druge dni, ko so prihajali v cerkev. To je bilo povod, da so začeli napravljati kropilnike pri cerkvenih vratih. (sč)

Ognjišče (2016) 2, str. 50

Zajemi vsak dan

Da nas hrup sveta ne bi preglušil, naj bi se od časa do časa umaknili v samoto in v njej prisluhnili šepetanju tišine ter skrivnostno govorico vsenavzočega Boga.

(Stanko Janežič)
Nedelja, 22. Julij 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh