Izpostavljanje Najsvetejšega

Iz svojih mladih let se spominjam, kako slovesno smo obhajali praznik našega župnijskega zavetnika. Imeli smo mašo pred izpostavljenim Najsvetejšim, celodnevno češčenje se je zaključilo s petimi litanijami in blagoslovom z Najsvetejšim. Zakaj tega ni več? (Breda)
na kratko 05 2016bCerkev je v prvem tisočletju poznala češčenje svete evharistije samo v zvezi z mašno daritvijo. Evharistično češčenje izven maše je vzniknilo v 12. stoletju zaradi krivovercev, ki so tajili Jezusovo resnično navzočnost pod svetimi podobami. Najprej so pri maši po posvetitvi kruha in vina uvedli obred povzdigovanja, da so verniki sveto hostijo in kelih videli in počastili Jezusa. Sledilo je izpostavljanje Najsvetejšega na ‘tron’ nad tabernakljem, procesije z Najsvetejšim in blagoslavljanje z njim. Pokoncilske smernice so prepovedale izpostavljanje Najsvetejšega v monštranci med mašnim opravilom in samo blagoslavljanje brez vsaj nekaj časa trajajočega češčenja. Obrednik Sveto obhajilo naroča: “Treba se je skrbno izogibati vsemu tistemu, kar bi moglo na kak način zatemniti željo Kristusa, ki je presveto evharistijo postavil v prvi vrsti z namenom, da bi nam bil na voljo v hrano, za zdravilo in v oporo.” (sč)

Ognjišče (2016) 5, str. 48

Zajemi vsak dan

Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve! V ničemer ne dajemo priložnosti za pohujšanje, da se naša služba ne bi grajala, ampak v vsem priporočamo sebe kot Božje služabnike.

(apostol Pavel)
Nedelja, 25. Marec 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh