Vstali Jezus je “šel v predpekel”

V Apostolski veri izpovedujemo o Jezusu, da je potem, ko je umrl in bil v grob položen, "šel v predpekel". Kje je bil ta kraj in zakaj je šel Jezus tja? (Viljem)

Vstali Jezus je “šel v predpekel”Katekizem katoliške Cerkve nas poučuje, kaj je 'predpekel' in zakaj je na križu umrli Jezus odšel tja. Sveto pismo na več mestih ponavlja, da je Jezus "vstal od mrtvih", kar predpostavlja, da se je pred svojim vstajenjem mudil v bivališču umrlih. To bivališče umrlih, kamor je šel umrli Kristus, Sveto pismo imenuje predpekel. Kompendij Katekizma katoliške Cerkve jasno razlaga: »Predpekel – za razliko od pekla pogubljenja – je sestavljal stanje vseh tistih, pravičnih in hudobnih, ki so umrli pred Kristusom. V svoji duši, zedinjeni z njegovo božjo osebo, je Jezus dosegel v predpeklu pravične, ki so pričakovali svojega Odrešenika, da bi končno prišli do gledanja Boga. Potem ko je Jezus s svojo smrtjo premagal smrt in hudiča, je osvobodil pravične. ki so pričakovali Odrešenika, in jim odprl nebeška vrata.« (sč)

Zajemi vsak dan

Ljubezen ne loči med višjimi in nižjimi, med izobraženimi in neukimi, med bogatimi in revnimi.

(Andrej Gosar)
Sreda, 28. Junij 2017

Ognjišče na Facebooku

Na vrh