Page 9 - Angeli na poti življenja
P. 9

MINISTRANTSKI ANGEL

Ministrantski angel    Drugače pa je         79
je vesten, pobožen    bolj majhen in zvit,
in natančen.       rekel bi celo,
V zakristiji ministrante da je malo nabrit.
miri           Ko ministrant
in pri sv. maši      pri oltarju
nad njimi bedi.      duhovniku streže,
             je pobožen – skoraj svet,
             tu ni treba izgubljati besed.
             V vsakdanjem življenju
             pa ni vedno tako,
             saj ministranti
             včasih kakšno
             ušpičijo,
             da je hudo ...
             Takrat pa angel
             svojo moč pokaže,
             še pri župniku
             jih ven izmaže.
              
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14