Page 10 - Dragoceno darilo zgodb
P. 10

SKRIVNOST BOGA................................................... 64
  NE NEHAJ ISKATI..................................................... 65
  BOG V NAŠIH »MOKASINIH« .................................. 67
  JEZIK IN SLAVLJENJE BOGA.................................. 70
  KAJ DELAŠ............................................................... 71
  IZGOVORI................................................................. 72
  IZ MOLITVE MOČ ZA DEJANJA .............................. 74
  SREČA ..................................................................... 75
  BOŽJA BESEDA........................................................ 76
  MOLITEV.................................................................. 77
  NE SPREJETI PORAZA............................................. 78
  MI SMO EDINO SVETO PISMO ............................... 79

Ti si v tem kruhu.................................... 81

  KRUH SREČE ........................................................... 83
  KRUH IZ KAMNA...................................................... 85
  EVHARISTIJA KOT OBED........................................ 87
  DVANAJST MLADENIČEV ....................................... 88
  V SKUPNOSTI JE MOČ............................................. 89
  NEIZMERNI ČUDEŽ.................................................. 90
  GRADITI MOSTOVE................................................. 91
  ZAKAJ LJUDJE KRIČIMO?........................................ 93
  TI SI »BOŽJI KUHAR«................................................ 94
  VSAK ČLOVEK JE POMEMBEN............................... 95
  ZAKAJ SE JIM TAKO MUDI?..................................... 96
  MOLITEV ZA DUHOVNIKE....................................... 97
  ŽUPNIK NE DELA NIKOLI PRAV.............................. 99
  MOLITEV DUHOVNIKA.......................................... 101

                  150
   5   6   7   8   9   10   11   12   13