Page 4 - Ti si Božja zamisel
P. 4

Nelli Bangert
         Ti si Božja zamisel
         © za Slovenijo: Ognjišče založniška dejavnost d.o.o., 2022

         Naslov izvirnika
         Du bist ein Gedanke Gottes
         © 2018 Gerth Medien in der SCM Verlagsgruppe GmbH,
         Dillerberg 1, Asslar, Nemčija
         © za Slovenijo Ognjišče založniška dejavnost d.o.o.

         Svetopisemski citati so iz Slovenskega standardnega prevoda.
         Uredila Marjetka Pezdir Kofol
         Prevod Ana Pavec
         Lektoriranje Ana Gruden
         Grafike Hanni Plato (Shutterstock)
         Oblikovanje ovitka in prelom Benjamin Pezdir
          
         Izdalo Ognjišče d.o.o., Koper, 2022
         Urednik knjižnega programa Božo Rustja
         Direktor Miha Turk

         Naklada 1000 izvodov
         Tisk Schwarz print d.o.o.
         Naročila
         Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, 6000 Koper
         Tel. 05/6117-220 ali 0590-99-099
         ognjisce.narocila@ognjisce.si
         Knjige in druge izdaje Ognjišča
         si lahko ogledate na spletni strani
         https://knjigarna.ognjisce.si

         CIP - Kataložni zapis o publikaciji
         Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
         27-47-055.25(035)
         BANGERT, Nelli
             Ti si Božja misel : 44 ustvarjalnih uric z Bogom : verske
         spodbude za dekleta / Nelli Bangert ; [prevod Ana Pavec]. -
         Koper : Ognjišče, 2022
         Prevod dela: Du bist ein Gedanke Gottes
         ISBN 978-961-263-275-5
         COBISS.SI-ID 95233283                                   9. 02. 2022  13:44:24
     Ti si bozja zamisel.indd  4                 9. 02. 2022  13:44:24
     Ti si bozja zamisel.indd  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9