Page 7 - Dotakni se me
P. 7

Dotakni se me!  I.

Te molitve ti želijo pomagati, da bi Bogu lažje izrazil svoje
misli.
Dolga leta sem bil usmerjen v delo z mladimi. V začetku
mojega delovanja so mladi raje molili spontano, molit-
veni obrazci so bili manj priljubljeni.
Mnogi ljudje, ne samo mladi, pa se čutijo nesposobni,
da bi našli prave besede za molitev, s katero bi Bogu iz-
povedali svoje misli in občutke.
Prav zato sem napisal te molitve. Poskusil sem jih izraziti
v preprostem jeziku, ki je vsakomur blizu.
V molitvi si lahko sam. Dobro je, če moliš glasno, da ti
besede lahko globlje sedejo v srce.
Lahko pa moliš s skupino, če ste povezani v molitvi in
iščete besede, ki vas povezujejo v vašem skupnem hre-
penenju po Bogu. Besede, ki jih bereš pred skupino, v
vsakem od vas povzročijo drugačen odziv, pa kljub temu
ustvarjajo skupnost. Vsako srce odpirajo za skrivnost
Boga, s katerim se pogovarjate, in za skrivnostno nav-
zočnost Jezusa med vami. Tako vas lahko besede, ki jih
skupaj poslušate ali skupaj molite, povežejo in vas pri-
vedejo do spoznanja: »Kjer sta namreč dva ali so trije
zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi« (Mt
18,20).

                7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12