Page 4 - Dragoceno darilo zgodb
P. 4

DRAGOCENO
DARILO ZGODB

Nekoč je bogat kalif priredil gostijo ob
    rojstvu svojega sina. Imenitni gostje so
prinesli dragocena darila. Le neki mlad mo-
drec je prišel praznih rok. Kalifu je dejal: »Da-
nes bo kraljevič prejel veliko dragocenih da-
rov, biserov in zlata. Moje darilo bo drugačno:
od tistega dne, ko bo dovolj star, da bo lahko
razumel, bom prihajal v tvojo palačo in mu
pripovedoval zgodbe o arabskih junakih. Ko
bo postal naš vladar, bo vedel, kaj je pravič-
nost in poštenost.«

 Modrec je držal besedo. Ko je kraljevič za-
vladal in postal kalif, je zaslovel po svoji mo-
drosti in poštenosti. V kronike so napisali:
»To je zato, ker se je mlad navdihoval pri zgod-
bah.«

                    7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9