Page 2 - Družinsko Sveto pismo
P. 2

Naslov izvirnika: The Family Bible
                   © 2019 Anno Domini Publishing; www.ad-publishing.com
                 Besedilo © 2019 Sally Ann Wright, ilustracije © 2019 Honor Ayres, Paola
                  Bertolini Grudina, Estelle Corke, Frank Endersby, Melanie Florian
                       Za Slovenijo © Ognjišče d.o.o.
                      DRUŽINSKO SVETO PISMO
                         Prevod Špela Pahor
                        Lektorirala Ana Jurkovič
                      Izdalo Ognjišče d.o.o. Koper 2021
                  Urednik knjižnega programa Božo Rustja; Direktor Miha Turk
                      Naklada 2.000 izvodov; Tisk Kitajska
                          Naročila:
                     Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, 6000 Koper;
                    tel.: 05/61-17-220; ognjisce.narocila@ognjisce.si
                    Knjige in druge izdaje Ognjišča si lahko ogledate
                    tudi na spletni strani http://knjigarna.ognjisce.si


                       CIP - Kataložni zapis o publikaciji
                     Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
                          27-236.5
                           27-584
                         WRIGHT, Sally Ann
                 Družinsko Sveto pismo : zgodbe, meditacije in molitve za vsak dan / Sally Ann
                    Wright ; prevedla Špela Pahor. - Koper : Ognjišče, 2021
                        Prevod dela: The family Bible
                         ISBN 978-961-263-266-3
                         COBISS.SI-ID 47427075
   1   2   3   4   5   6   7