Page 4 - Družinsko Sveto pismo
P. 4

Moja    Moji starši

       družina     ............................................................................................................................................               Moji stari starši

               ....................................................................................................................................................................................
               .....................................................................................................................................................................................               Moji bratje in sestre

               ....................................................................................................................................................................................
               .....................................................................................................................................................................................
               Moji strici in tete
               ....................................................................................................................................................................................

               ....................................................................................................................................................................................
               .....................................................................................................................................................................................               Moji bratranci in sestrične

               ....................................................................................................................................................................................
               ....................................................................................................................................................................................

               .....................................................................................................................................................................................
   1   2   3   4   5   6   7   8   9