Page 4 - Robot pri družini Jelen
P. 4

Mama Tina je novi-
                                  narka. Zelo je zapo-
                                  slena, saj lovi dogodke.

                                  Pogosto se mora odpe-
                                  ljati na kraj, kjer se
                                  dogaja kaj zanimivega.
                                  Na primer na kraj, kjer

                                  se pojavi kakšna zelo
                                  pomembna oseba.
                                  Ljudje se namreč zelo
                                  zanimajo za znane

                                  osebe.                           2
                                             23. 12. 2020  00:05:30
     Robotek2.indd  2                                23. 12. 2020  00:05:30
     Robotek2.indd  2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9