Lovrenc

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Lovrenc na 381. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo leta 2016 z imenom Lovrenc poimenovanih 266 (1971: 573; 1994: 388; 2006: 293) oseb. Podatki kažejo, da zanimanje za to ime v zadnjih desetletjih precej upada. Precej bolj pogosta je skrajšana oblika Lovro (2016: 2.147; 2006: 995 - 163. mesto), ki je v zadnjih dveh desetletjih tudi v modi. Precej manj pogoste ali zelo redke so ostale različice: Lovrencij (2016:20; 2006: 31), Lavrencij (12), Lorenc (6), Loris (2016: 74; 2006: 47), Lovre (12). Med ženskimi oblikami je najpogostejša Laura (2016: 2.580 - 109. mesto: 2006: 2.017 - 125. mesto), manj pogoste, redke ali zelo redke pa različice Lovrencija (11), Lavrencija (10), Lavra (280), Laureta (12), Lora (2016: 137; 2006: 65), Lorena (2016: 297; 2006: 165), Loreta (23), Lori (2016: 82; 2006: 33), Loris (8).


  God:

  • 8. januar
  • 15. januar
  • 28. januar
  • 2. februar
  • 3. februar
  • 4. februar
  • 30. april
  • 21. julij
  • 25. julij
  • 10. avgust
  • 20. september
  • 27. september
  • 28. september
  • 14. november
  • 24. november

Ime Lovrenc izhaja iz latinskega imena Laurentius, iz tega tudi grško Lauréntios. Ime Laurentius razlagajo kot 'izhajajoč iz mesta Lauretum pri Rimu'. Drugi menijo, da je Laurentius izpeljanka iz imena Laurus, ki ga povezujejo z latinskim laurus 'lovor, lovorova vejica'.

Lovrenc je tudi ime zelo znanega svetnika. Bil je eden od sedmih diakonov v času papeža Siksta II. Ker je leta 258 cerkveno premoženje, ki mu je grozila zaplemba, razdelil med siromake, ga je dal cesar Valerijan prebičati, nato pa na žareči rešetki mučiti do smrti (v koledarju 10. avgusta). Utrinke perzeid, ki okoli njegovega goda letijo na naš planet, so ljudje poimenovali svetega Lovrenca solze. Te naj bi pretakalo nebo zaradi strašne smrti mučenca. V Sloveniji je 50 cerkva sv. Lovrenca. Po njih so poimenovana naselja Sv. Lovrenc, Šentlovrenc, Lovrenc, Šlorenc. Iz imena Lovrenc in njegovih različic so nastali številni priimki, npr. Lavrač, Lavrenčak, Lavrenčič, Lavrič, Lavrin, Lavrinc, Lovrač, Lovrenc, Lovrenčič, Lovrič, Lovrin, Lovrinc, Lovro.

Ime Lovrenc je tudi v ljudski pesmi in v pregovorih. Oblika Lovro je npr. v ljudski posmehulji (K. Štrekelj, SNP IV, str. 372): Počaki, Lovrè, / de godla zavrè: /Lavrè zaspi, / pa godla skipi!

 

Zajemi vsak dan

Ko odpremo svoje srce Božji ljubezni, nam ga on odpre za ljubezen do bratov in sester ter nas spodbudi za to, da bomo zgodovino oblikovali po Božjem načrtu.

(sv. Janez Pavel II.)
Nedelja, 10. December 2023
Na vrh