Milijonarji dobrote

Vaše darove porabimo za misijone in za potrebe doma. Za leto 2014 znaša mesečni prispevek 0,50 € na mesec ali 6 € za celo leto. Navedite župnijo, v katero bomo prišteli vaš dar, in naslov ali geslo.

PRISPEVKE ZA MILIJONARJE DOBROTE NAKAZUJTE NA TRR: 10100-0000022305.

Milijonarji dobrote imajo dolgo zgodovino. Morda so jo izgubili iz spomina tudi najstarejši naročniki Ognjišča, zato se mi zdi potrebno, da jo na kratko obnovimo. Na uredništvu Ognjišča smo od vsega začetka iskali primeren način, kako bi naše bralce spodbudili za "dobra dela", brez katerih ni pravega krščanstva. Po vojni je bila vsaka organizirana dobrodelnost Cerkve strogo prepovedana. Pozneje je celo izšel poseben zakon o Pravnem položaju verskih skupnosti, ki je "verskim skupnostim" izrečno prepovedoval zbiranje denarnih sredstev in blaga za pomoči potrebne. V Ognjišču smo že septembra 1967 (tretje leto izhajanja) odprli Poštni predal dobrote. V njem smo spodbudili bralce, da bi si dopisovali z bolniki in invalidi, dajali svoj prispevek v Sklad škofa Antona Vovka in za tiste, ki si ne morejo plačati Ognjišča (misijonarji, bolniki, upokojenci). Objavljali smo pisma darovalcev in obdarovanih. Tako se je spletla vedno bolj gosta mreža dobrodelnosti. V okviru te rubrike je nastala pobuda za Romanje invalidov in bolnikov na Brezje (1968), pa tudi denarna pomoč, ki smo jo posredovali revnim in misijonarjem. Nabavili smo kombi za zbiranje in razvoz obleke in pohištva. To seveda ni ostalo brez posledic in represije s strani državnih organov. Zasliševanja in pritiski so dosegli višek leta 1974, ko je bila hišna preiskava na uredništvu in so nam odvzeli potne liste (meni za tri leta). Kljub temu pa smo vztrajali, saj je krščanstvo brez dobrodelnosti mrtvo.

Po osamosvojitvi Slovenije se je ustanovil Karitas, mi pa smo ohranili Milijonarje dobrote, ker so bili mnogi navezani na to obliko darovanja. Danes v evrih niso več "milijonarji", ampak tisoči. Ohranjamo pa ta naslov, kajti pred Bogom je vsak dar, tudi majhen in dan iz srca (dar uboge vdove v evangeliju), vreden več kot vsi milijoni.

Ne pišemo imen darovalcev, ampak njihove župnije in seštevamo število Milijonarjev dobrote v posamezni župniji ter to objavimo. Mesečni prispevek znaša 0,50 €, letni 6,00 €. Kako so uporabljeni ti darovi? Imamo seznam nekaj sto potrebnih posameznikov ali družin. Za vsak posamezni slučaj se posvetujemo z župnikom ali z župnijsko Karitas. Nekatere podpiramo mesečno - vsote niso velike - nekatere pa le ob praznikih ali posebnih prilikah. Večji del zbranega denarja pošiljamo misijonarjem za njihove župnijske (misijonske) potrebe, posebno če gradijo cerkev, šolo ... To so slovenski misijonarji, s katerimi se dogovorimo, ko so doma na obisku, ali po pošti. V tem času stiske seveda dobimo več prošenj kot pa imamo možnosti za pomoč (ko smo se posvetovali z župnikom ali odgovornim pri Karitasu). Zbranega denarja ni prav veliko, okrog 6.500 € mesečno. Za tiste, ki so v stiski, pa je vsaka pomoč dragocena.

Zajemi vsak dan

Nedelja mora dati tisto, kar išče srce in česar delovni dnevi ne dajejo: podarjanje. Čas zase, za družino, za prijatelje, za bolne, za uboge, za pokojne, za Gospoda.

(Tonino Lasconi)
Nedelja, 26. Maj 2024
Na vrh