Zdenko

Različice: Zdene, Zdenek, Zdenek Emil, Zdenislav, Zdenjek, Zdeno, Zdeslav. Ženska oblika: Zdenka (6107). Zdenko je prvo ime v 21 (drugo v 13) dv.i., npr. Zdenko Adolf, Zdenko Filip, Zdenko Srečko, Zdenko Zvonko, Zdenko-Bojan, Evgen Zdenko, Leon - Zdenko.


  God:

  iz imena Sidonij:

  • 21. avgust
  • 14. november

  pri imenu Filip:

  • 3. maj
  • 11. maj
  • 12. maj
  • 26. maj
  • 10. julij
  • 15. avgust
  • 22. avgust
  • 11. oktober
  • 22. oktober
  • 25. oktober

Ime Zdenko je tako kot Zdenka slovanskega izvora. Je tvorjenka na -ko iz prvega dela zloženih slovanskih imen Zdebor, Zdedrag, Zdegoj, Zdemil, Zdemir, Zderad, Zdeslav, Zdestan. Sestavina zde- ima pomene, ki jih imata glagola zdeti ali z dati, tj. 'skupaj dati, zbrati, zgraditi'

Imena z morfemom zde- so pri nas izpričana v 9. stoletju. V 4. knjigi GZS se omenjajo imena: Zdedrag, neki prebivalec blizu Milštatskega jezera na Koroškem okoli leta 1070; Zdebor iz Števerjana leta 1181; Zdegoj, kolon v Beanu na Furlanskem leta 1181; Zdestan, kolon v Pontianiccu na Furlanskem leta 1181. F. Kos navaja za 9. stoletje ime Zdemir, pisano Sedemir, kot se je imenoval neki romar v Štivanu pri Devinu na Primorskem. Številna imena z začetnim zde- ali različicami imajo zlasti Čehi, npr. Zdeslav, Zdebor, Zdenin, Zdenek, Zdenka, Zdemil, Zdislav, in Poljaki, npr. Zdzieslam, Zdzieszek, Zdaivoj.

Imeni Zdenko in Zdenka nekateri povezujejo z latinskima imenoma Sidonius in Sidonia z nekdanjim pomenom "izhajajoč(a) iz mesta Sidon" Koledarsko je Zdenko uvrščen k imenu Sidonij (21. avgusta, 14. novembra) ali k imenu Filip (3., 26. maja, 22. avgusta).

Zajemi vsak dan

Jezus gleda drugače, da bi se človek lahko v njegovem pogledu spreobrnil. Jezus je videl življenje, kjer so drugi videli le smrt, dobroto, kjer so drugi videli le greh.

(Jurij Bizjak)
Ponedeljek, 22. Julij 2024
Na vrh