Zara

Ime Zara je verjetno nastalo po krajšanju iz imena Zaharija. Imena Zarika, Zarina in Žarka so tvorjenke na -ika, -ina in -ka iz imena Zara.


  God:

  • 21. januar
  • 15. marec
  • 26. maj
  • 6. september
  • 5. november

Zaharija je svetopisemsko ime, ki se v hebrejščini glasi Zekharjahu in je zloženo iz zakhar 'spomnil se je' in Jahu, ki je skrajšano iz Jahveh Bog. Svetopisemski Zaharija je bil mož Elizabete in oče Janeza Krstnika (v koledarju 5. novembra). Tako se je imenoval tudi starozavezni prerok (v koledarju 6. septembra). Zaharija so se med svetniki imenovali še: puščavnik v Kalabriji (umrl 950) (god 21. januarja); zadnji grški papež (od leta 741), ki je umrl leta 752 (v koledarju 15. marca) in galski škof iz Vienuja v Franciji (26. maja).

Ime Zara imajo nekateri za različico imena Sara. To je svetopisemsko ime, ki izhaja iz hebrejskega Sara z nekdanjim pomenom 'kneginja, vladarica'. Svetopisemska Sara (Saraja) je bila žena praočeta judovskega rodu Abrahama (Abrama) in kot mati "sina obljube" Izaka tudi mati izvoljenega ljudstva (v koledarju 9. oktobra).

Ime Zara pa je lahko tudi različica imena Zarja, ki je tako kot Zora slovanskega izvora. V koledarju se uvrščajo k imenom Albin, Fulgencij, Lucij, Lucija.

Zajemi vsak dan

Želim vam, dragi mladi, da bi svojo rast v starosti in modrosti doživljali v neposrednem stiku z naravo. Dajte si čas za to!

(sv. Janez Pavel II.)
Torek, 16. Julij 2024
Na vrh