Dolores

Med pogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji je ime Dolores na 257. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo konec leta 2008 z imenom Dolores poimenovanih 510 (1971: 221; 1994: 454) oseb. Različice: Dollores, Dolora, Dolorez, Doloris, Lola, Lolica, Lolita, Lora, Lores, Lori, Lorica, Lorita. Dvojna imena: Dolores Branka, Dolores Marija, Ana Dolores, Karmen Dolores, Marija Dolores itd.


    God:

    • 15. september

Ime Dolores je po izvoru špansko in je nastalo po Marijinem prazniku Žalostna Mati božja (15. septembra), špansko Nuestra Señora de los Dolores, in sicer po krajšanju iz imena Maria de los Dolores (tj. Marija žalosti, bolečine ali Marija sedem žalosti ali Žalostna Mati božja). Tako, tj. z izpustom imena Marija, so nastala še nekatera druga izvorno španska imena, npr. Carmen iz Maria del Carmen, Mercedes iz Maria de las Mercedes itd. Italijanska oblika imena Dolores je Addolorata, a je manj v rabi kot Dolores, ki je v Italijo prišla v dobi romantike. Latinska oblika imena Dolores je Dolorosa in je pri nas v dvojnih imenih Dolorosa Mihaela, Marija Dolorosa. Ime Lola je nastalo po krajšanju imena Dolores s podvojitvijo zloga ‑lo‑, Lolita pa je po izvoru romanska manjšalnica na ‑ita iz imena Lola, ki ji ustreza slovensko Lolica. Imena Lora, Lori, Lorica, Lorita so lahko nastala tudi iz imena Lovrencija.

Osebe z imenom Dolores godujejo torej na Marijin praznik 15. septembra.

Iz književnosti znana Dolores je Lolita, naslovna junakinja romana, ki ga je napisal rusko‑ameriški pisatelj Vladimir Nabokov.

Zajemi vsak dan

Človek je poslanec celote. Kar čuti, da mora napraviti, mora napraviti za celoto.

(Srečko Kosovel)
Sreda, 22. September 2021
Na vrh