Viktorija

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Viktorija na 129. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 1981(2008: 2026; 1994: 2306; 1971: 2448) ženskih oseb. Različice: Victoria 2012: 21), Vika (103), Viki (18), Vikica (67), Viktoria (40), Vittoria (6). Moške oblike: Viktor (2012: 3021 1994: 4542; 1971: 6502), Victor (2012: 17), Vik (7), Viki (33), Viko (12), Vittorio (8).


    God:

    • 12. februar
    • 10. julij
    • 22. avgust

Ime Viktorija izhaja iz latinskega imena Victoria. To povezujejo z imenom rimske boginje zmage Victorie, ki ji v grščini ustreza Nī´kē. Imenu Viktorija sta pomensko sorodni imeni Victor, slovensko Viktor, z izpeljankama Victorius in Victorinus, slovensko Viktorij in Viktorin, s prvotnim pomenom 'zmagovalec' ter Vincentius, slovensko Vincenc, 'zmagujoči'. Slovenska različica imen Viktorija in Viktor sta Zmagoslava in Zmagoslav, skrajšano Zmaga in Zmago. Svetišče boginje Viktorije je stalo pod Palatinom v Rimu. Zaobljubil ga je rimski konzul Lucius Postumus leta 294 pred Kristusom. Proti koncu republike je Viktorija postala simbol zmage političnih voditeljev, v času cesarja Avgusta pa je bila Victoria Avgusta zamišljena kot temelj njegove vojaške moči.

Viktorija je tudi ime več mučenk. V koledarju sta 10. julija Viktorija, mučenka v Sabini v Italiji († prva st.) in 22. avgusta bl. Viktorija Diez, učiteljica in mučenka v Španiji.

 

Zajemi vsak dan

Jezus gleda drugače, da bi se človek lahko v njegovem pogledu spreobrnil. Jezus je videl življenje, kjer so drugi videli le smrt, dobroto, kjer so drugi videli le greh.

(Jurij Bizjak)
Ponedeljek, 22. Julij 2024
Na vrh