Pavel

Ime Pavel je med najpogostejšimi moškimi imeni na 98. mestu. V Sloveniji je bilo leta 2016 po podatkih Statističnega urada RS z imenom Pavel poimenovanih 2.398 (1971: 4.730; 1994: 3.671; 2006: 2.926; 2008: 2.784) oseb. Precej bolj redke so bile različice Pavle (248), Paul (2016: 21; 2008: 13), Paolo (2016: 57; 2008: 30), Pablo (9), Paulo (8), Pavao (2016: 61; 2008: 70), Pavlo (2016: 21; 2008: 7), Pavlek, Pavli, Pavlin. Ženska oblika imena Pavel je Pavla (2016: 3.085 - 90. mesto; 2008: 3.950 - 68. mesto) z različicami Paula (2016: 78; 2008: 102), Paola (21), Pavlica (14), Pavlina (2016: 562; 2008: 719).


  God:

  • 15. januar
  • 24. januar
  • 25. januar
  • 1. februar
  • 5. februar
  • 6. februar
  • 8. februar
  • 4. marec
  • 7. marec
  • 12. marec
  • 17. marec
  • 22. marec
  • 17. april
  • 15. maj
  • 26. junij
  • 28. junij
  • 29. junij
  • 12. julij
  • 20. julij
  • 25. julij
  • 20. september
  • 19. oktober
  • 6. november
  • 24. november
  • 15. december

Ime Pavel izhaja iz latinskega imena Paulus. Razlagajo ga iz latinskega pridevnika paulus 'majhen'. Pavlu je protipomensko ime Maksim, latinsko Maximus z nekdanjim pomenom 'največji'. Zgodovinske osebe so ob svojem imenu pogosto imele vzdevek Veliki, npr. Aleksander, Karel, Peter Veliki, zelo poredko Mali, npr. Pipin Mali.

Ime Pavle je manjšalna ali ljubkovalna oblika imena Pavel. Zaradi pogoste rabe (prim. Anže, Brane, Jože, Tine, Tone) se manjšalni in ljubkovalni pomen imen na  e večinoma že izgublja. V taki funkciji bi zdaj uporabili obliko Pavelček. Različice imena Pavel, tj. Paul, Paolo, Pablo, Paulo, Pavao, Pavlo, so prevzete iz drugih jezikov.

V nasprotju z obliko Pavle je večalna (tudi slabšalna) oblika imena Pavel ime Pavliha. To danes ni več v rabi, da pa je obstajalo, dokazuje današnji priimek Pavliha (2008: 93 oseb) in nekdanja raba, npr.: Nekdaj v poznej noči je lezel Šarevčev Pavliha domu (I. Tavčar, Miha Kovarjev, Slov. knj. 1880, 56). Imenska oblika Pavliha je v procesu leksikalizacije postala poimenovanje komične figure in poimenovanje za 'šaljiv, hudomušen človek': pavliha (v pomenu 'šaljiva, burkasta figura' pisano tudi Pavliha). Iz imena Pavel in njegovih različic so nastali številni priimki, npr. Pavlič, Pavličič, Pavletič, Pavlin, Pavlinc, Pavlovčič, Pavček. Po priiimkovnem procesu sta priimka postala tudi Pavel (2008: 76) in Pavle (7).

Pavel je tudi zelo znano svetopisemsko ime. Pavel iz Tarza, pred spreobrnjenjem Savel, je zgodovinska oseba iz 1. stoletja. Najprej je bil preganjalec kristjanov, leta 34 pa se je spreobrnil v Jezusovega učenca. Bil je na misijonskih potovanjih na Cipru, v Mali Aziji, Makedoniji, Grčiji in ustanavljal cerkvene občine. V Rimu so ga obglavili leta 67. Pavlova pisma, ki so del Nove zaveze, pomenijo poglobitev in razlago Jezusovega nauka. Pavel naj bi mlado krščanstvo prilagodil izraznim oblikam orientalsko-helenističnega kulturnega sveta. Spreobrnitev apostola Pavla je v koledarju 25. januarja, praznik apostolov Petra in Pavla pa 29. junija.

Poleg apostola Pavla iz 1. stol. pa so v koledarju še naslednji:

 • Pavel iz Teb, sv., † ok. 345, prvi puščavnik (15. januar)
 • Pavel Lieou-Han-Tso, sv., † 1819, kitajski duhovnik in mučenec (15. februar, god 15. januar)
 • Pavel, Pavzirij in Teodotion, sv., 4. st., bratje, mučenci v Egiptu (24. januar)
 • Pavel, sv., 6. st., škof v Saint-Paul-Trois-Châteaux v Franciji (1. februar)
 • Pavel Ni in Andrej Kim, sv., † 1798, mučenca v Koreji (5. februar)
 • Pavel Miki, Peter Krstnik in tovariši, sv., † 1597, prvi japonski mučenci (6. februar)
 • Pavel, sv., † ok. 647, škof v Verdunu v Franciji (8. februar)
 • Pavel in Julijana, sv., 3. st., mučenca v Ptolemaidi (4. marec)
 • Pavel, sv., † 850, škof v Plusiji v Bitiniji (7. marec)
 • Pavel Avrelijan, sv., 6. st., škof v Saint Paul de Léon v Franciji (12. marec)
 • Pavel, sv., † ok. 770, mučenec na Cipru (17. marec)
 • Pavel, sv., prva st., škof v Narbonnu v Galiji (Franciji) (22. marec)
 • Pavel, sv., † 856, menih v Kordobi v Španiji (17. april)
 • Pavel, sv., 3. st., mučenec v Helespontu (15. maj)
 • Pavel, sv., 3. st.?, mučenec v Bitiniji (15. maj)
 • Pavel, sv., † 362?, mučenec (26. junij)
 • Pavel I., sv., † 767, papež (28. junij)
 • Pavel in Hilarij, sv., 2. st., mučenca v Ankari (12. julij)
 • Pavel, sv., † 851, diakon in mučenec v Kordobi v Španiji (20. julij)
 • Pavel, sv., 308, mučenec v Cezareji v Palestini (25. julij)
 • Pavel Chong Hasang, sv., † 1846, korejski mučenec (20. september)
 • Pavel Hong, Barbara Ch'oe in Janez Yi, sv., † 1840, korejski mučenci (1. februar, god 20. september)
 • Pavel Chong in Avguštin Yu, sv., † 1839, korejska katehista, mučenca (22. september, god 20. september)
 • Pavel od Križa, sv., † 1775, ustanovitelj pasijonistov (19. oktober)
 • Pavel, sv., † 351?, carigrajski škof, žrtev pravovernosti (6. november)
 • Pavel Duong, sv., † 1862, mučenec v Vietnamu (3. junij, god 24. november)
 • Pavel Hanh, sv., † 1859, mučenec v Vietnamu (28. maj, god 24. november)
 • Pavel Khoan, Janez Krstnik Dinh Van Thanh in Peter Nguyen Van Hien, sv., † 1840, mučenci v Vietnamu (28. april, god 24. november)
 • Pavel Le Bao Tinh, sv., 11857, mučenec v Vietnamu (6. april, god 24. november)
 • Pavel Le Van Loc, sv., † 1859, duhovnik in mučenec v Saigonu v Vietnamu (13. februar, god 24. november)
 • Pavel My in tovariši, sv., † 1838, mučenci v Vietnamu (18. december, god 24. november)
 • Pavel, sv., † 955, opat na gori Latro (15. december)

Kot vsa znana imena se Pavel kot tudi Peter pojavljata kot sestavini frazemov, npr. iz Savla postati Pavel, Peter in Pavel, Peter ali Pavel, v procesu leksikalizacije pa so iz njih nastali najrazličnejši izrazi.

Zajemi vsak dan

Nedelja mora dati tisto, kar išče srce in česar delovni dnevi ne dajejo: podarjanje. Čas zase, za družino, za prijatelje, za bolne, za uboge, za pokojne, za Gospoda.

(Tonino Lasconi)
Nedelja, 26. Maj 2024
Na vrh